akemder
GÜNDEM
Sevgi Olmasa

Yıldız TENGİZ
Yıldız TENGİZ

Sözlük sevgiyi “insanı bir şeye ya da bir kimseye karşı yakın ilgi bağlılık göstermeye yönelten duygu” olarak tanımlıyor. Kısaca ilgi göstermeye yönelten duygu.

Bu durumda benim Akbank’a ve Akbank ile Aksigortalılara olan ilgim sevgim demek ki hiç bitmiyor. Akbank’ta 26 yıl Akbank Emeklileri Derneği’nde 20 yıldır emek veriyorum.
 
Sevgi olmasa bu meşakkatli iş inanın yapılacak iş değil. Sevgi olmasaydı birey olmazdı. Toplum olmazdı, insanlık ve hayat olmazdı. Sevgi sayesinde insanlar bir işte çalışarak diğerlerine yardımcı oluyor, diğerleri de onun ihtiyacını sağlıyor. Dernekte sadece sevgi ve çalışma var.
 
Sevgi içinde süren insan ilişkilerinde iyi gün, kötü gün paylaşılmalı, acı, keder, sevinç birlikte yaşanmalı, karşılıklı anlayış ve fedakârlık yaşam biçimi olmalı, özveride sınır tanınmamalı, eller hayata birlikte tutunmalı, zorluklar birlikte karşılanmalıdır. Bu sayede doğadaki mücadelemiz barışçıl bir hale gelebiliyor. Tek başımıza güvenlik, barınma, beslenme ile uğraşmıyoruz. Toplum olarak birlik olup iş bölümü yapıyoruz. Birlik ve beraberliğin olmadığı iş bölümü bulunmayan toplumlarda kavga çatışma huzursuzluk hiç bitmiyor.
 
Seven insanlar arasında fedakârlık özveri gibi kavramlar söz konusu olmaz. İçtenliğin samimiyetin en büyük ölçüsüdür sevgi. Her şeyden önce sabır ve hoşgörüdür sevgi. Sevgiyle yapılan özverili çalışmalar başkalarının tembellik nedeni olmamalıdır. Bir kişi karşısındakine hoşgörü gösteriyorsa bu sevgiden ve insanlığındandır. “ Ben safım gel sırtıma bin demek değildir”
Sevgimin ve gönül bağlılığımın bir ödülü olarak ben de bu yıl derneğimizde plaket aldım. Benim için çok değerli. Dernekte geçirdiğim nice emeklerle dolu, çeşitli yönetici arkadaşlarla çalışma fırsatı, pek çok emekliyle tanışma fırsatı bulduğum 20 yılı düşündükçe çekilen ne acılar üzüntüler, ne sevinçler mutluluklar gözümün önünden film gibi akıp geçiyor.
Evet, 1994 yılında üye olduğum derneğimizde 1996 yılından bu yana yönetiminde çalışmaktayım. Bu sene 65 yaşına geldim. Sevgiyle emek ve gönül verdiğim derneğimizin tüm üyelerine, yönetim kurullarında görev alan tüm arkadaşlarıma bana bu onuru yaşattıkları için yürekten sevgilerimi sunuyorum. . 
Ülkemizde yaşayan tüm vatandaşlara bilhassa emeklilere barış huzur refah mutlulukla geçecek nice sağlıklı yıllar diliyorum.

FOTOĞRAF GALERİSİ
2015 OCAK PLAKET
GÜNCEL HABERLER
GENEL KURUL İLANI

Genel kurul ilanımız 6 Nisan 2015 tarihli  posta gazetesinde yayınlanmıştır.

AKBANK EMEKLİLERİ DERNEĞİ

 Derneğimizin Olağan Genel Kurulu 22 Nisan 2015 & [... Devamını Oku]

20.Yıl Kutlaması

Derneğimizde 20. yılını dolduran üyelerimiz şükran plaketleri ile ödüllendirildi.


Dernek üyelerimize vefa borcu olarak; Adana-Ankara-İzmir-Bursa Şubelerimiz lokallerinde düzenlenen törenlerle plaketleri takdim edildi. Genel Merkez ise bu töreni Levent Sabancı Center Hacı Ömer Sabancı Konferans Salonunda düzenledi. Günün önem ve anlam konuşmasını dernek Genel Başkanı Yıldız Tengiz yaptı. Dernek Genel M [... Devamını Oku]

DERNEĞİMİZİN KADIKÖY LOKALİ AÇILDI

Derneğimizin Kadıköy Lokali 02.02.2015 ve 04.02.2015 tarihlerinde yapılan iki ayrı açılış davetiyle Emeklilerimizin hizmetine girmiştir.

 

                      Açılış davetlerimize teşrif eden gerek üyelerimizin gerekse Banka içi-dışı misafirlerimizin lokalimizle ilgili değerlendirmeleri fevkalade müspet olmuştur. Gerek lokal binasının di [... Devamını Oku]

İntibak Davası

16.Eylül.2014 tarihli duruşmada Hâkim Dr. Egemen Köylüoğlu Sosyal Güvenlik Hukuku alanında uzman yeni bilirkişiye dava dosyasının gönderilmesine karar vermişti.

Yeni bilirkişiye gönderilen dosyanın raporu bu kez çok hızlı olarak Kasım ayında mahkemeye gelmiştir. Raporda; Daha önceki bilirkişi raporuna nazaran ilerleme kaydedildiği görülmüştür. Vakıf-Sandık mensuplarının 6283 sayılı kanun ile getirilen intibak hükümlerinden yararlanacağını aylıklara uygulanacağını kabul etmiştir. Altı sayfalık raporunda genellikle hukuki yorumlarda bulunmuş i [... Devamını Oku]

İNTİBAK DAVASI

Mayıs 2014 gazetemizde de duyurulduğu üzere İstanbul 20.İş Mahkemesinde 6 Mayısta yapılan duruşmaya bilirkişi raporu gelmediğinden bilirkişiye muhtıra çıkarılmasına karar verilerek dava 16.Eylül 2014 tarihine ertelenmişti.

Ancak; Muhtıranın çıkarılıp çıkarılmadığını kontrol için mahkeme kalemine giden avukatımız bilirkişi tarafından raporun dava tarihi olan 6 Mayıstan 2 gün sonra mahkeme dosyasına intikal ettirildiğini görmüştür. On dakikada yapılabilecek bir hesaplamanın 3ay bir haftada yapılamamış olması ama 2 g&u [... Devamını Oku]

OCAK 2014 VEFA VE ŞÜKRAN GÜNÜ

Derneğimi üyeliğinde 20 yılını dolduran vefakâr üyelerimize şükran plaketleri verildi. İstanbul Genel Merkez, An kara, İzmir, Bursa, Adana Lokallerimizde yapılan törenlerle bu yörelerde ikamet eden üyelerimiz plaketlerini almışlar diğer illerimizde ikamet edenlere ise plaketleri gönderilmiştir.

İstanbul Genel Merkez’de yapılan törene Akbank Mensupları Tekaüt Sandığı Vakfımız Müdürü Sn. Koray Pamuk& [... Devamını Oku]

İNTİBAK DAVASI

                   Derneğimizce pilot dava statüsünde açılan intibak davasının 30 Ocak 2014 tarihinde yapılan duruşmasında;

                    Hâkim Dr. Egemen Köylüoğlu dosyanın İstanbul Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı bilirkişi listesinde ismi geçen Sosyal Güvenlik Hukukunda uzman bilirkişiye tevdi ile dava dilekçesi, cevap dilekçesi ve dosya kapsamında bulunan tüm bilgi ve belgelere göre intibak hükü [... Devamını Oku]

20.yıl kutlamaları ve Plaket Törenleri yapıldı

 

İstanbul; Ankara, İzmir, Bursa Dernek Lokallerinde düzenlenen tören ve kokteyllerle dernekte 20 yılını dolduran değerli üyelere şükran plaketleri takdim edilmiştir. Bu yıl 50 üyemiz plaket almaya hak kazanmıştır. Anadolu’da ikamet eden üyelerimize plaketleri birer teşekkür yazısı ile kargo ile takdim edilmiştir. Lokallerde yapılan törenlerimize iştirak eden üyelerimiz memnuniyetlerini ifade etmişlerdir. Beşiktaş Lokalinde yapılan törende Genel Başkan Yıldız Tengiz a&c [... Devamını Oku]

İntibakta Hayal Kırıklığı

Çıkarılan intibak yasası nedeniyle;

                2012 yılında SSK ve Bağ-kur emeklileri gibi Vakıf-Sandık emeklileri de medyada en çok intibak yasasını takip ettiler.

                Bilindiği üzere emeklilik sistemimizdeki yıllar itibariyle meydana gelen uyumsuzluk ve sıkıntıları gidermek ve emekli aylıklarını adil hale getirmek için zaman zaman çalışmalar yapılmış ve yasalar çıkarılmıştır.

     [... Devamını Oku]

Üyelerimiz şükran plâketlerini aldılar

 

Dernek üyeliğinde 20 yılı dolduran üyeler şükran plaketlerini aldılar Ankara, İzmir, Bursa şubeleri lokallerinde düzenledikleri kokteyllerle, İstanbul Merkez, Sabancı Center’da düzenlenen tören ve kokteyl ile değerli üyelere şükran plaketlerini takdim etmişlerdir. Diğer şehirlerde ikamet eden değerli üyelere plaketleri kurye ile gönderilmiştir. Bu yıl 101 üyemiz plaket almaya hak kazanmıştır. Sağlıklı olan ve törenlere iştirak eden üyeler ve [... Devamını Oku]

Sn.M. Rıza Türmen ile TBMM'de platforma dâhil dernekler görüştü

Vakıf-Sandıkların 5510 sayılı kanunun geç.20 maddesi ve 5754 sayılı kanunun 73.maddesi gereğince SGK(Sosyal Güvenlik Kurumu) na devredilmesi ile ilgili Anayasa Mahkemesinin gerekçeli kararı 28.12.2011 tarihli resmi gazetede yayınlanmış. Devrin anayasaya aykırılık oluşturmadığı vurgulanmıştır. “Vakıf-Sandık iştirakçilerinin devir tarihi itibariyle 5510 sayılı kanunun 4.maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında s [... Devamını Oku]

Emekli Bankacı Dernekleri Platformu olarak Eylül ayında SGK ya gönderilen yazımıza gelen cevap aşağıda yayınlanmıştır

Bilindiği üzere, 5510 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesinde, 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamındaki bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, ticaret odaları sanayi odaları, borsalar veya bunların teşkil ettikleri birlikler personeli için kurulmuş bulunan sandıkların iştirakçileri ile aylık veya gelir bağlanmış olanlar ile bunların hak sahipleri herhangi bir işleme gerek kalmaksızın bu maddenin yayımı tarihinden itibaren üç yıl içinde Kurumumuza devredilerek bu kanun kapsamına alınacağı, üç yıllık sürenin ise Bakanlar Kurulu kararı ile en fazla iki [... Devamını Oku]

EMEKLİ BANKACI DERNEKLERİ PLATFORMU

 22 Eylül 2011 Perşembe günü yapılan Emekli Bankacı Dernekleri Platformu toplantısında tüm derneklerin üzerinde mutabık kaldığı bir yazı hazırlanarak T.C Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına gönderilmiştir. Ayrıca bir yazı da Bakan Sn. Faruk Çelik' e iletilmiştir.

ANAYASA MAHKEMESİ KARARINI VERDİ VAKIF-SANDIKLAR SGK DEVİR EDİLECEK

Bakanlar kurulu 2011/1559 kararı ile Vakıf –Sandıkların SGK devredilmesine ilişkin süreyi iki yıl uzatarak 30.04.2013 tarihinde devredilmesini karara bağladı, karar resmi gazetede yayınlandı 

Anayasa Mahkemesi, 30.Mart.2011 tarihinde Banka Sandıkları ile ilgili kararını verdi.
17.04.2008 tarih 5754 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile bazı kanun ve Kanun hükmünde Kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanunun 73.maddesi ve 5510 sayılı 2008 yılı başında yürürlüğe giren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 30.04.2008 tarihind [... Devamını Oku]

EMEKLİYE EK ZAM TARTIŞMASI

Değerli Üyemiz,

Son günlerde görsel ve yazılı basında “SSK ve Bağ Kur emeklilerine SGK tarafından 2000TL civarında bir zam farkı ödenmesi” konusu tartışılmaktadır. SGK ise 2002 ve 2006 yıllarında emeklilere böyle bir eksik ödeme yapılmadığını iddia etmektedir. Bu konuda Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), Ankara Yönetim Kurulu üyesi Nadir Üşekçioğlu adına bir pilot dava açmış ve dava SGK tarafından Yargıtay’a taşınmıştır.

 

Konu Yargıtay’da hen&u [... Devamını Oku]

DERNEĞİMİZİN KURULUŞUNUN 35. YILI KUTLAMALARI İLE PLÂKET TÖRENLERİ YAPILDI

Üyelikte 20 yılını dolduran değerli üyelerimiz şükran plâketlerini aldılar 
 

Örgütlü olabilmenin önemini bilen toplum bilincine sahip yıllardır derneğimize katkıda bulunan üyelerimiz, Genel Merkez ve şubelerinin düzenlediği törenler ve kokteyllerle şükran plaketlerini aldılar. Adana, Ankara, Bursa Şubelerimiz 13-14 Ocak tarihlerinde lokallerinde

İzmir Şubemiz  Salonunda 13 Ocak tarihinde, Genel Merkez 22 Oc [... Devamını Oku]

CHP GENEL BAŞKANI SN. KEMAL KILIÇDAROĞLU İKTİDARIMIZDA İNTİBAK YASASI ÇIKACAK dedi.

12.Ocak.2011 günü Emekli Bankacı Dernekleri Platformunu oluşturan Akbank, Yapı ve Kredi, Vakıfbank, Şekerbank, Dışbank, Anadolu Emlak emekli derneklerinin başkan ve yöneticileri CHP Genel Başkanı Sn Kemal Kılıçdaroğlu’na bir kutlama ve nezaket ziyaretinde bulunuldu.
 

CHP Genel merkezi başkanlık katında gerçekleşen ziyarette önce Genel Başkan yardımcısı Sn İzzet Çetin ile müteakiben Sn Kemal Kılıçdaroğlu ile yapılan görüşmeler çok samimi ve sıcak bir at [... Devamını Oku]

Referandum sonuçları bizler için de önem taşıyor

12 Eylül’de yapılacak anayasa referandumunda biz sandık emeklilerini dolaylı olarak etkileyebilme ihtimali olan bir değişiklik maddesi yer alıyor “Anayasa Mahkemesinin üye sayısının ve yapısının değiştirilmesi”.

506 sayılı SSK kanununun geçici 20’nci maddesi gereğince kurulmuş olan ve AKBANK ve AKSİGORTA emeklileri olarak bizlerin de iştirakçisi bulunduğumuz VAKIF-SANDIKLAR her ne hikmetse bazı iktidarları rahatsız etmektedir. Bunun sebebi Sosyal Güvenlik Kurumları(SGK) arasında en kalitel [... Devamını Oku]

ÇALIŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

Sosyal Güvenlik Kuruluşları Başkanlığı
A N K A R A 

Konu: 15.04.2009- 9 sayılı yazımız 5.05.2009 - 300646 sayılı yazınız Hk: 
İlgi yazımızda da belirtildiği gibi Sosyal Sigortalar Kanununda çeşitli tarihlerde yapılan düzenlemeler yaşama geçirilirken eski emeklilerin aylıklarında intibak yapılmaması haksızlık, eşitsizlik ve adaletsizlikleri de beraberinde getirmiştir.
 
Emekliler aktif sigortalı olduğu süreçte, enflasyon farkı ile hemen hemen aynı ücretleri almış, aynı oranda prim [... Devamını Oku]

20 BİN EMEKLİ BANKACI SGK`YA KARŞI

EMEKLİ BANKACI DERNEKLERİ PLATFORMU
BAŞKANLAR KURULU

1. BAŞKAN         : YILDIZ TENGİZ (AKBANK E.D.BŞK)
2. BAŞKAN YRD : ERKAN KERİMOĞLU (YAPI VE KREDİ BANKASI E.D.BŞK.)
3. BAŞKAN YRD : YAKUP OKATAN (VAKIFBANK E.D. BŞK.)
4. BAŞKAN YRD : İLHAN TÜRKMEN (ŞEKERBANK E.D.BŞK)
ÜYE    : ALİ AKYÜZ (ANADOLU-EMLAK M.VE EM.D.BŞK)
ÜYE    : YAKUP IŞIKSALAN (DIŞBANK E.D.BŞK)
& [... Devamını Oku]

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞINA GÖNDERİLEN "EMEKLİLER ARASINDAKİ MAAŞ ADALETSİZLİĞİ"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’na) gönderilen 15.04.2009 tarihli yazımıza anılan makam tarafından 05.05.2009 / 300646 sayılı yazı ile cevap verilmiştir.  Emekli Bankacı Dernekleri Platformu adına Akbank Emeklileri Derneği’ne gönderilen yazıda özetle; talebimiz için yeni bir yasal düzenleme getirilmesi gerektiği bildirilmektedir.

Emeklilere Müjde!...

‘ İNTİBAK YASA TASARISI DÜZENLENEREK BAŞBAKANLIĞA GÖNDERİLDİ ’

Emekli Ba [... Devamını Oku]

KESİT
KİFAYETSİZ MUHTERİSLER

Teoman BAŞCAN
Teoman BAŞCAN
Türk sağduyusunda   ‘CAHİL CESARETİ’ diye yerleşmiş bir kavram vardır. DUNNİNG  ve KRUGER adlı iki psikolog, bizim bu tabiri kullanmamıza neden olan ve hemen hemen her ülkede de emsali bulunan  bu  kavramı   araştırmaları  ve sonuçlarını yayınlamaları kendilerine  2000 yılında  Nobel ödülü kazandırdı.  Çalışmalarının adı DUNNİNG KRUGER sendromu.
 
Bu psikologlar ‘CEHALET GERÇEK BİLGİNİN AKSİNE BİREYİN KENDİNE OLAN GÜVENİNİ ARTIRIR’ diyor. Ulaştıkları sonuçların birkaçı şu içerikte;
- Niteliksiz insanlar ne ölçüde niteliksiz olduklarını fark edemezler.
- Niteliksiz insanlar gerçekten nitelikli insanların niteliklerini görüp, anlamaktan acizdirler.
- Eğer nitelikleri belirli bir eğitimle artırılırsa niteliksiz olduklarının farkına varmaya başlarlar.
 
İki uzman psikolog bu yeteneksiz kimselerin bilinçten yoksun olma durumunu ‘KRONİK KENDİ KENDİNİ DEĞERLENDİRME YETENEKSİZLİĞİNE’ bağlıyor.  Bunların kendi kapasitesini değerlendirmekten ve eksikliğini teşhis etmekten aciz olduklarını söylüyor.
 
Ancak asıl vahim olanın bu yeteneksizlik+haddini bilmezlik kokteylinin mesleki açıdan karşı konulamaz bir itici güç oluşturup, kariyer açısından yeteneksizlik bir eksi iken, artıya dönüşmesi sonucunu doğurduğunu ifade ediyor. Hakikaten bu tespit mükemmel.
 
İşinde çok iyi olduğuna yürekten inanan ‘YETENEKSİZ’ kendisini ve yaptıklarını övmekten, her işte öne çıkmaktan ve haddi olmayan görevlere talip olmaktan, bu arada başkalarının yaptıklarını da kendi yapmış gibi sahiplenmekten sıkılmaz, çekinmez.  Aksine bunu bir hak olarak görür. ‘UYANIKLIK’ bilir. Yetenekli ve bilgili insanları kullanmaktan ve onların sırtından nemalanmaktan hiç çekinmez.
Çevrenize biraz dikkatli baktığınızda bu tür insanları sizler de sıklıkla gözlemleyebilirsiniz.
 
Diğer taraftan ise; gerçekten bilgili ve yetenekli insanlar çalışma hayatında ‘FAZLA ALÇAK GÖNÜLLÜ’ davranarak kendilerine haksızlık ederler. Öne çıkmazlar, yüksek görevlere kendiliklerinden talip olmazlar, kıymetlerinin başkaları tarafından bilinmesini ve takdir edilerek o görevlere getirilmelerini beklerler.  Çalışmaları ve başarılarını dile getirmekten imtina ederler, bazen başarıları bu kifayetsiz muhterisler tarafından sahiplenilir ve kendileri için bir puan toplama vesilesi olarak kullanılır.  Çevrenizde bilgi ve birikimi açısından nice yüksek görevlere layık gördüğünüz fakat sıradanlaşarak emekli olmuş insanlar vardır.  Belki de bunlardan biri de sizsiniz.
 
Bu bilgili ve yetenekli insanlar kıymetlerinin bilinmemesi ve takdir ve taltif edilmemeleri halinde için için kırılarak kendilerini geriye çekerler. Ve muhtemelen de üstleri tarafından  ‘İHTİRAS’EKSİKLİĞİ’ ile suçlanırlar.  Üstleri de zaten aynı yoldan geçmiş insanlardır.
Sonuçta¸ kifayetsiz muhterisler her zaman her yerde daha fazla yükselirler. Bilgili ve yetenekli insanlar ise mütevazi ve alçak gönüllü olma  ve  takdir edilmeyi başkalarından bekliyor olmaları nedeniyle  çoğu zaman fark edilemezler. Genellikle de  amirler tarafından  sıradan eleman olarak değerlendirilirler..
 
Çalışma hayatınızın yanı sıra, emeklilik hayatınızda bir insan grubuyla kolektif faaliyet yürüttüğünüz kooperatif, dernek vakıf, siyasi partilerde fahri olarak yaptığınız aktivitelerinizi bir film şeridi gibi gözünüzün önünden geçirin.  Bu kifayetsiz muhterisleri oralarda da göreceksiniz
 
Ortaya çıkan bir başarı öyküsünde kendi payının büyük olduğunu yada daha ileri giderek onu tek başına gerçekleştirdiğini üçüncü şahıslara anlatarak prestij kazanmaya ve makamını kuvvetlendirmeye çalışan bu kifayetsiz muhterisler,  hep kendilerine   ‘SENİNLE GURUR DUYUYORUZ ‘ sloganının terennüm edilmesini, beklerler. Zaten egolarını bununla beslerler.
 
Son Söz,  “BOŞ TENEKEDEN ÇOK SES ÇIKAR”

ETKİNLİKLER

30.03.2011
AKÇAKOCA TURU
29 MAYIS 2011 Siz saygıdeğer konuklarımızı 06:30 Bakırköy Regata Otoparkı – 07:00 Beşiktaş yıldız camii – 07:30 Kadıköy Evlendirme Dairesi Otoparkı –önünden hareket ederek Karadeniz’in gözde kasabası

30.03.2011
DÜZCE GÜZELDERE ŞELALESİ TURU
22 MAYIS 2011 Siz saygıdeğer konuklarımızı 06:30 Bakırköy Regata Otoparkı – 07:00Beşiktaş yıldız camii – 07:30 Kadıköy Evlendirme Dairesi Otoparkı –önünden hareket ederek Düzce’ye doğru bir yolculuk

30.03.2011
ESKİŞEHİR ve FRİG VADİSİ
Porsuk Çayı – Yazılıkaya – Odunpazarı – Seyitgazi – Kümbet Köyü 30 NİSAN - 01 MAYIS 2011 1.    Gün : Sabah 06:15BakırKöy Regatta önü, 06:30 Dolmabahçe saat

30.03.2011
BATI KARADENİZ - ILGAZ TURU
Safranbolu-Yörük köyü-Arasta-Tarihi konaklar-Amasra-Devrek – Ilgaz – Kastamonu  03 – 05 HAZİRAN 2011     1. Gün: Sabah 07:00 Bakırköy Regatta, 07:45 Beşiktaş Yıldız camii

30.03.2011
EDİRNE TURU
03 NİSAN 2011 Sabah 06:30 Kadıköy evlendirme dairesi 07:15 Beşiktaş Yıldız camii önü, 08:00 Bakırköy Regatta önünden hareketle Edirne’ye yola çıkıyoruz, vardığımızda Eski Cami ve Yazıları, Rüstempaşa

30.03.2011
KARADENİZ TURU
Kastamonu – Sinop – Ordu – Boztepe – Trabzon – Sümela – Uzungöl – Haldizen – Ayder – Artvin – Amasya – Çorum – Hattuşaş – Safranbolu 03 – 10 HAZİRAN

30.03.2011
GAP TURU
UÇAK İLE GAP TURU   HATAY – GAZİANTEP – ŞANLIURFA – MARDİN MİDYAT – HASANKEYF – DİYARBAKIR – ADIYAMAN 11 - 15 MAYIS 2011 Program : 1.      Gün: Sabah 06:00’da

30.03.2011
BALKANLAR TURU
GÖNÜL DURAKLARIMIZ  BALKANLAR…   KOSOVA – MAKEDONYA – ARNAVUTLUK – KARADAĞ – HIRVATİSTAN – BOSNA HERSEK 16 – 23 NİSAN 2011 Program : 1.      
FAYDALI LİNKLER