akemder
GÜNDEM
Dernek Faaliyetlerimiz

Yıldız TENGİZ
Yıldız TENGİZ

 Dernekler üyeleri için çeşitli faaliyetler düzenlerler. Bu faaliyetler Yönetim kurullarının çalışma kıstaslarını gösterdiği gibi üyelerinin de bilgi, beceri, boş zamanları değerlendirme, çevre ve kişileri tanıma, eğitsel ve kültürel gelişimini sağlama ve hoşça vakit geçirmelerine yarar sağlamakta, birlik ve beraberliği dayanışmayı pekiştirmektedir. Bu faaliyet ve aktivitelerin toplamına “etkinlik” denilmektedir.

 Etkinlik genel anlamda bir hareketin ya da davranışın mümkün olduğu kadar amacına ulaşma derecesidir. Diğer bir deyişle amaca ulaşmada yeterli olup olmadığını gösteren ölçüttür.

Etkinlikler yönetimler tarafından saptanan amaçlar doğrultusunda ne denli etkin ya da yeterli olabildiğini gösteren bir değerlendirme kriteridir

Etkinliklerde gerçekleşen performansla olması gereken standart performans’a ne ölçüde yaklaşıldığı etkinliğin yeterlilik derecesi hakkında bilgi vermektedir.

Yönetimimiz yıllardan beri süregelen eğitsel, sosyal, kültürel etkinliklerde yapılan işlerin yeterli derecede etkin olmadığı sonucuna varmıştır.  Şöyle ki;

 Kültür gezilerine katılım hemen hemen hiç yok gibidir. Derneğimiz gereken özeni ve seçimi göstermesine rağmen katılımı sağlayamamaktadır.

 Sağlık konferansları için katılım 15–20 kişi düzeyindedir. Doçent ve Profesörler zaman ayırıp gelmelerine rağmen üyelerimiz katılım için zaman bulamamaktadır. Bu yıl en son 28 Nisan’da diyabet konferansında üyelerin önemli bir kısmı şeker hastası olmasına rağmen   “şeker hastalığında son gelişmelerin” anlatıldığı Prof. Dr Nilgün Güvener Demirağ konferansına iki binin üzerinde üyemizin bulunduğu İstanbul’da sadece 13 kişi katılmıştır.

 Ücretsiz eğitici ve hobi kursları; bu kurslar açılacağı zaman 30 kişinin üzerinde katılım belirlendiği ve Halk Eğitim merkezine bildirildiği halde kursların devamında 10–15 kişiye düştüğü görülmüştür. 13 kişi altına düştüğünde kursun kapatılması gerekmektedir. Halk Eğitim Merkezi ve Derneğimizi zor durumda bırakan bu konuyla ilgili tedbirler de düşünülmektedir.

 Şükran Plaketleri;  bu plaketlerin takdimi, toplantıları ve törenleri derneğimizin üyelerine teşekkürü mahiyetinde olup en içimizi acıtan etkinliktir. Anadolu’da ikamet edenlere plaketler kargo ile gönderilmekte adresinde bulunamayan üyenin plaketi geri gelmekte çok zor olarak kendisine ulaşıldığında alınan yeni adrese gönderilen plaket de evde bulunamaması ve gidip kargo şirketinden teslim alınamaması dolayısıyla derneğimize dönmektedir. Bu husus derneğimize fuzuli bir masraf yükü getirmektedir

 Genel Merkez ve şubelerin bulunduğu yörelerde durum daha da acıdır. Buralarda derneğimize emek ve gönül veren destek olan üyeler için bir kokteyl veya çay ikramı mütevazi bir ölçüde müzik dinletisi sunalım, vefa borcumuzu ödeyelim, teşekkür edelim derken; Örneğin; Ocak 2016 ayında İstanbul’da plaket alacak 103 kişi ile irtibata geçip 74 kişinin yanlarında bir kişi ile katılacağı cevabını alıp kokteyl siparişi verdikten sonra 200 yerine 80 kişinin dahi katılmadığını üzülerek gördük. Geçen yıllardan pek farklı değildi. Yarar sağlayalım derken derneğe zarar doğduğu bir yana, yıllardan beri alınmayan plaketler dolayısıyla Derneğimizin plaket mezarlığına dönüştüğü gerçeği bir yana. 2011–2016 yıllarına ait yüzlerce plaket için üyelere kaçar defa telefon edildiğini dahi hatırlamıyoruz. Gene de alınmayan İstanbul’da 45 adet şubelerimizde 28 adet toplam 73 adet plaket tarafımızda bulunmaktadır. Yönetimimizce alınan kararlar gereğince Ocak 2017 son şükran plaketi takdimi olacak bundan sonrası için birer teşekkür yazısı üyelerimize gönderilecektir.

 İletişim Adresleri:  Üyelerimizin değişen adres ve telefon numaralarını güncellemedikleri görülmektedir. İletişim sağlayabilmemiz açısından önem arz eden bu hususta üyelerimizden daha fazla hassasiyet göstermelerini beklemekteyiz. 

 Lokallerimizin kullanımı Üyelerimizin bir araya gelerek daha ekonomik koşullarda hoşça vakit geçirmelerini sağlamak maksadıyla açılan lokallere rağbet bulunmamaktadır. Öyleki:

3-5 kişi ile taş çatlasa 8-10 kişi ile lokalleri yaşatabilmek gereği ortaya çıkmaktadır. Lokalleri daha çok Fahri üyeler kullanmakta ve lokale gelir sağlamaktadırlar. Ancak yeterli olmamakta lokaller zarar etmektedirler. Hâlbuki lokallerimizin tüzüğümüze göre amacı üyelerimiz için açılmış olmasıdır.

 Çay Toplantıları emekliye ayrılan üyelerimiz için düzenlenen tanıtım ve tanışma toplantılarına da katılımın olmadığı görülmüştür. 2014 yılından itibaren Akbank Mensupları Tekaüt Sandığı Vakfı, üyemiz olsun olmasın emeklilerin adres ve telefonlarını kesinlikle derneğimize vermemektedir. Güncel adres ve telefonlara ulaşmak bir hayli zorlaşmış hatta imkânsız hale gelmiştir.

 Yukarıdaki açıklamaların ışığı altında ilginin ve katılımın olmadığı tüm etkinliklerin durdurulma aşamasına gelinmiştir. Hepimizin bilmesi gereken bir gerçek ise derneklerin varlık sebebinin üyeleri olmasıdır. Üyeler ve onların etkinliklere katılımları derneklerin hayatiyetini ve gücünü belirleyen en önemli unsurlardır.

Yıldız Tengiz

      

 


FOTOĞRAF GALERİSİ
2016 OCAK PLAKET TÖRENİ
GÜNCEL HABERLER
İNTİBAK DAVASI

12 Mayıs 2015 de intibak davası duruşması 20. İş Mahkemesinde görüldü. İstanbul Üniversitesi Hukuk Bilirkişi Kurulu (Prf.Dr. Gülsevil Alpagut, Yard. Doç.Dr. Ender Gülver, Araştırma Gör. Ayşe Köme Akpulat) istenilen konu Bilirkişi Kurulunun uzmanlık alanı dışında kaldığı gerekçesiyle bilirkişilikten aflarını talep etmiş ve çekilmişlerdir.

                Galatasaray veya Marmara Üniversitesi Hukuktan oluşacak bilirkişi heyetinden rapor alınmas [... Devamını Oku]

GENEL KURUL SONUCU

 Akbank Emeklileri Derneği Genel Merkezinin Olağan Genel Kurulu 29 Nisan 2015 tarihinde yapılmış yönetim ve denetim kurulları aşağıdaki şekilde oluşmuştur.

 

                              YÖNETİM KURULU           [... Devamını Oku]

GENEL KURUL İLANI

Genel kurul ilanımız 3 EKİM 2016 tarihli  Hürriyet gazetesinde yayınlanmıştır.

 

Derneğimizin Olağanüstü Genel Kurulu 18 Ekim 2016 Salı günü 13.30 da Beşiktaş Caddesi N:23 K:6 Ak İş Hanı Beşiktaş Lokalinde çoğunluk sağlanamadığı takdirde 25 [... Devamını Oku]

20.Yıl Kutlaması

Derneğimizde 20. yılını dolduran üyelerimiz şükran plaketleri ile ödüllendirildi.


Dernek üyelerimize vefa borcu olarak; Adana-Ankara-İzmir-Bursa Şubelerimiz lokallerinde düzenlenen törenlerle plaketleri takdim edildi. Genel Merkez ise bu töreni Levent Sabancı Center Hacı Ömer Sabancı Konferans Salonunda düzenledi. Günün önem ve anlam konuşmasını dernek Genel Başkanı Yıldız Tengiz yaptı. Dernek Genel M [... Devamını Oku]

DERNEĞİMİZİN KADIKÖY LOKALİ AÇILDI

Derneğimizin Kadıköy Lokali 02.02.2015 ve 04.02.2015 tarihlerinde yapılan iki ayrı açılış davetiyle Emeklilerimizin hizmetine girmiştir.

 

                      Açılış davetlerimize teşrif eden gerek üyelerimizin gerekse Banka içi-dışı misafirlerimizin lokalimizle ilgili değerlendirmeleri fevkalade müspet olmuştur. Gerek lokal binasının di [... Devamını Oku]

İntibak Davası

16.Eylül.2014 tarihli duruşmada Hâkim Dr. Egemen Köylüoğlu Sosyal Güvenlik Hukuku alanında uzman yeni bilirkişiye dava dosyasının gönderilmesine karar vermişti.

Yeni bilirkişiye gönderilen dosyanın raporu bu kez çok hızlı olarak Kasım ayında mahkemeye gelmiştir. Raporda; Daha önceki bilirkişi raporuna nazaran ilerleme kaydedildiği görülmüştür. Vakıf-Sandık mensuplarının 6283 sayılı kanun ile getirilen intibak hükümlerinden yararlanacağını aylıklara uygulanacağını kabul etmiştir. Altı sayfalık raporunda genellikle hukuki yorumlarda bulunmuş i [... Devamını Oku]

İNTİBAK DAVASI

Mayıs 2014 gazetemizde de duyurulduğu üzere İstanbul 20.İş Mahkemesinde 6 Mayısta yapılan duruşmaya bilirkişi raporu gelmediğinden bilirkişiye muhtıra çıkarılmasına karar verilerek dava 16.Eylül 2014 tarihine ertelenmişti.

Ancak; Muhtıranın çıkarılıp çıkarılmadığını kontrol için mahkeme kalemine giden avukatımız bilirkişi tarafından raporun dava tarihi olan 6 Mayıstan 2 gün sonra mahkeme dosyasına intikal ettirildiğini görmüştür. On dakikada yapılabilecek bir hesaplamanın 3ay bir haftada yapılamamış olması ama 2 g&u [... Devamını Oku]

OCAK 2014 VEFA VE ŞÜKRAN GÜNÜ

Derneğimi üyeliğinde 20 yılını dolduran vefakâr üyelerimize şükran plaketleri verildi. İstanbul Genel Merkez, An kara, İzmir, Bursa, Adana Lokallerimizde yapılan törenlerle bu yörelerde ikamet eden üyelerimiz plaketlerini almışlar diğer illerimizde ikamet edenlere ise plaketleri gönderilmiştir.

İstanbul Genel Merkez’de yapılan törene Akbank Mensupları Tekaüt Sandığı Vakfımız Müdürü Sn. Koray Pamuk& [... Devamını Oku]

İNTİBAK DAVASI

                   Derneğimizce pilot dava statüsünde açılan intibak davasının 30 Ocak 2014 tarihinde yapılan duruşmasında;

                    Hâkim Dr. Egemen Köylüoğlu dosyanın İstanbul Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı bilirkişi listesinde ismi geçen Sosyal Güvenlik Hukukunda uzman bilirkişiye tevdi ile dava dilekçesi, cevap dilekçesi ve dosya kapsamında bulunan tüm bilgi ve belgelere göre intibak hükü [... Devamını Oku]

20.yıl kutlamaları ve Plaket Törenleri yapıldı

 

İstanbul; Ankara, İzmir, Bursa Dernek Lokallerinde düzenlenen tören ve kokteyllerle dernekte 20 yılını dolduran değerli üyelere şükran plaketleri takdim edilmiştir. Bu yıl 50 üyemiz plaket almaya hak kazanmıştır. Anadolu’da ikamet eden üyelerimize plaketleri birer teşekkür yazısı ile kargo ile takdim edilmiştir. Lokallerde yapılan törenlerimize iştirak eden üyelerimiz memnuniyetlerini ifade etmişlerdir. Beşiktaş Lokalinde yapılan törende Genel Başkan Yıldız Tengiz a&c [... Devamını Oku]

İntibakta Hayal Kırıklığı

Çıkarılan intibak yasası nedeniyle;

                2012 yılında SSK ve Bağ-kur emeklileri gibi Vakıf-Sandık emeklileri de medyada en çok intibak yasasını takip ettiler.

                Bilindiği üzere emeklilik sistemimizdeki yıllar itibariyle meydana gelen uyumsuzluk ve sıkıntıları gidermek ve emekli aylıklarını adil hale getirmek için zaman zaman çalışmalar yapılmış ve yasalar çıkarılmıştır.

     [... Devamını Oku]

Üyelerimiz şükran plâketlerini aldılar

 

Dernek üyeliğinde 20 yılı dolduran üyeler şükran plaketlerini aldılar Ankara, İzmir, Bursa şubeleri lokallerinde düzenledikleri kokteyllerle, İstanbul Merkez, Sabancı Center’da düzenlenen tören ve kokteyl ile değerli üyelere şükran plaketlerini takdim etmişlerdir. Diğer şehirlerde ikamet eden değerli üyelere plaketleri kurye ile gönderilmiştir. Bu yıl 101 üyemiz plaket almaya hak kazanmıştır. Sağlıklı olan ve törenlere iştirak eden üyeler ve [... Devamını Oku]

Sn.M. Rıza Türmen ile TBMM'de platforma dâhil dernekler görüştü

Vakıf-Sandıkların 5510 sayılı kanunun geç.20 maddesi ve 5754 sayılı kanunun 73.maddesi gereğince SGK(Sosyal Güvenlik Kurumu) na devredilmesi ile ilgili Anayasa Mahkemesinin gerekçeli kararı 28.12.2011 tarihli resmi gazetede yayınlanmış. Devrin anayasaya aykırılık oluşturmadığı vurgulanmıştır. “Vakıf-Sandık iştirakçilerinin devir tarihi itibariyle 5510 sayılı kanunun 4.maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında s [... Devamını Oku]

Emekli Bankacı Dernekleri Platformu olarak Eylül ayında SGK ya gönderilen yazımıza gelen cevap aşağıda yayınlanmıştır

Bilindiği üzere, 5510 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesinde, 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamındaki bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, ticaret odaları sanayi odaları, borsalar veya bunların teşkil ettikleri birlikler personeli için kurulmuş bulunan sandıkların iştirakçileri ile aylık veya gelir bağlanmış olanlar ile bunların hak sahipleri herhangi bir işleme gerek kalmaksızın bu maddenin yayımı tarihinden itibaren üç yıl içinde Kurumumuza devredilerek bu kanun kapsamına alınacağı, üç yıllık sürenin ise Bakanlar Kurulu kararı ile en fazla iki [... Devamını Oku]

EMEKLİ BANKACI DERNEKLERİ PLATFORMU

 22 Eylül 2011 Perşembe günü yapılan Emekli Bankacı Dernekleri Platformu toplantısında tüm derneklerin üzerinde mutabık kaldığı bir yazı hazırlanarak T.C Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına gönderilmiştir. Ayrıca bir yazı da Bakan Sn. Faruk Çelik' e iletilmiştir.

ANAYASA MAHKEMESİ KARARINI VERDİ VAKIF-SANDIKLAR SGK DEVİR EDİLECEK

Bakanlar kurulu 2011/1559 kararı ile Vakıf –Sandıkların SGK devredilmesine ilişkin süreyi iki yıl uzatarak 30.04.2013 tarihinde devredilmesini karara bağladı, karar resmi gazetede yayınlandı 

Anayasa Mahkemesi, 30.Mart.2011 tarihinde Banka Sandıkları ile ilgili kararını verdi.
17.04.2008 tarih 5754 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile bazı kanun ve Kanun hükmünde Kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanunun 73.maddesi ve 5510 sayılı 2008 yılı başında yürürlüğe giren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 30.04.2008 tarihind [... Devamını Oku]

EMEKLİYE EK ZAM TARTIŞMASI

Değerli Üyemiz,

Son günlerde görsel ve yazılı basında “SSK ve Bağ Kur emeklilerine SGK tarafından 2000TL civarında bir zam farkı ödenmesi” konusu tartışılmaktadır. SGK ise 2002 ve 2006 yıllarında emeklilere böyle bir eksik ödeme yapılmadığını iddia etmektedir. Bu konuda Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), Ankara Yönetim Kurulu üyesi Nadir Üşekçioğlu adına bir pilot dava açmış ve dava SGK tarafından Yargıtay’a taşınmıştır.

 

Konu Yargıtay’da hen&u [... Devamını Oku]

DERNEĞİMİZİN KURULUŞUNUN 35. YILI KUTLAMALARI İLE PLÂKET TÖRENLERİ YAPILDI

Üyelikte 20 yılını dolduran değerli üyelerimiz şükran plâketlerini aldılar 
 

Örgütlü olabilmenin önemini bilen toplum bilincine sahip yıllardır derneğimize katkıda bulunan üyelerimiz, Genel Merkez ve şubelerinin düzenlediği törenler ve kokteyllerle şükran plaketlerini aldılar. Adana, Ankara, Bursa Şubelerimiz 13-14 Ocak tarihlerinde lokallerinde

İzmir Şubemiz  Salonunda 13 Ocak tarihinde, Genel Merkez 22 Oc [... Devamını Oku]

CHP GENEL BAŞKANI SN. KEMAL KILIÇDAROĞLU İKTİDARIMIZDA İNTİBAK YASASI ÇIKACAK dedi.

12.Ocak.2011 günü Emekli Bankacı Dernekleri Platformunu oluşturan Akbank, Yapı ve Kredi, Vakıfbank, Şekerbank, Dışbank, Anadolu Emlak emekli derneklerinin başkan ve yöneticileri CHP Genel Başkanı Sn Kemal Kılıçdaroğlu’na bir kutlama ve nezaket ziyaretinde bulunuldu.
 

CHP Genel merkezi başkanlık katında gerçekleşen ziyarette önce Genel Başkan yardımcısı Sn İzzet Çetin ile müteakiben Sn Kemal Kılıçdaroğlu ile yapılan görüşmeler çok samimi ve sıcak bir at [... Devamını Oku]

Referandum sonuçları bizler için de önem taşıyor

12 Eylül’de yapılacak anayasa referandumunda biz sandık emeklilerini dolaylı olarak etkileyebilme ihtimali olan bir değişiklik maddesi yer alıyor “Anayasa Mahkemesinin üye sayısının ve yapısının değiştirilmesi”.

506 sayılı SSK kanununun geçici 20’nci maddesi gereğince kurulmuş olan ve AKBANK ve AKSİGORTA emeklileri olarak bizlerin de iştirakçisi bulunduğumuz VAKIF-SANDIKLAR her ne hikmetse bazı iktidarları rahatsız etmektedir. Bunun sebebi Sosyal Güvenlik Kurumları(SGK) arasında en kalitel [... Devamını Oku]

ÇALIŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

Sosyal Güvenlik Kuruluşları Başkanlığı
A N K A R A 

Konu: 15.04.2009- 9 sayılı yazımız 5.05.2009 - 300646 sayılı yazınız Hk: 
İlgi yazımızda da belirtildiği gibi Sosyal Sigortalar Kanununda çeşitli tarihlerde yapılan düzenlemeler yaşama geçirilirken eski emeklilerin aylıklarında intibak yapılmaması haksızlık, eşitsizlik ve adaletsizlikleri de beraberinde getirmiştir.
 
Emekliler aktif sigortalı olduğu süreçte, enflasyon farkı ile hemen hemen aynı ücretleri almış, aynı oranda prim [... Devamını Oku]

20 BİN EMEKLİ BANKACI SGK`YA KARŞI

EMEKLİ BANKACI DERNEKLERİ PLATFORMU
BAŞKANLAR KURULU

1. BAŞKAN         : YILDIZ TENGİZ (AKBANK E.D.BŞK)
2. BAŞKAN YRD : ERKAN KERİMOĞLU (YAPI VE KREDİ BANKASI E.D.BŞK.)
3. BAŞKAN YRD : YAKUP OKATAN (VAKIFBANK E.D. BŞK.)
4. BAŞKAN YRD : İLHAN TÜRKMEN (ŞEKERBANK E.D.BŞK)
ÜYE    : ALİ AKYÜZ (ANADOLU-EMLAK M.VE EM.D.BŞK)
ÜYE    : YAKUP IŞIKSALAN (DIŞBANK E.D.BŞK)
& [... Devamını Oku]

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞINA GÖNDERİLEN "EMEKLİLER ARASINDAKİ MAAŞ ADALETSİZLİĞİ"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’na) gönderilen 15.04.2009 tarihli yazımıza anılan makam tarafından 05.05.2009 / 300646 sayılı yazı ile cevap verilmiştir.  Emekli Bankacı Dernekleri Platformu adına Akbank Emeklileri Derneği’ne gönderilen yazıda özetle; talebimiz için yeni bir yasal düzenleme getirilmesi gerektiği bildirilmektedir.

Emeklilere Müjde!...

‘ İNTİBAK YASA TASARISI DÜZENLENEREK BAŞBAKANLIĞA GÖNDERİLDİ ’

Emekli Ba [... Devamını Oku]

KESİT
KAMP MI? HUZUR EVİ Mİ?

Teoman BAŞCAN
Teoman BAŞCAN

  Tekaüt Sandığı Vakfının geçmiş yıllarda Kamp olarak kullanılmak üzere yaz dönemlerinde Bankamıza tahsis ettiği Erdek ve Kumburgaz Sosyal Tesisleri Akbank’ın artık bu uygulamadan vazgeçmesi nedeniyle uzun süredir atıl duruyordu.  Her iki gayrimenkul de kullanım dışı kalmış olmasının da etkisiyle ciddi bakım-onarım gerektir hale geldi.  Kumburgaz tesisleri yakın geçmişte satıldı.  Erdek Sosyal tesisleri halen Vakfımızın bünyesinde birkaç kez satışa çıkartıldı ancak duyumlarımıza göre tatmin edici teklif gelmemesi nedeniyle bu satış gerçekleşemedi.

Vakfımız 5.Nisan 2016 tarihinde bu gayrimenkulü- başlangıç fiyatı- 5 milyon lira üzerinden açık artırma yoluyla yeniden satışa çıkardı. Ancak satışın yine gerçekleşemediğini öğrendik. Satış ilanını yazılı basında okuyan ve sosyal medyayı aktif ı kullanan bir kısım emeklilerimiz    

—Erdek Kampını Dernek alsın, emeklilere yeniden kamp olarak açsın, ya da huzur evi yapılsın gibi paylaşımlar yaptılar.

 Bazı emeklilerimiz de Sosyal Medya üzerinden olayı ‘’Dernek sanki bir şeyler yapıyor gibi görünüp aslında hiç bir şey yapmıyor‘’ ‘’Dernek zaten bir işe yaramıyor hiç değilse bunu yapsın’’ şeklinde Akbank Emeklileri Derneğini etkisiz eleman konumuna sokan yorumlara kadar getirdiler. Birkaç kişi de Dernek üyelerden 1.000.00 ‘er lira toplasın ve Erdek Sosyal Tesisini Vakfınızdan satın alsın önerisinde bulundu. Bu paylaşımı beğenenler de oldu.  Bunların bir kısmı Akbanklı olmakla birlikte dernek üyesi değil.

Toplumumuzun maalesef en temel sorunu ‘’ BİLGİ SAHİBİ OLMADAN FİKİR SAHİBİ OLMALARI’’.  Bu kural burada da işliyor. Bu öneriyi yapanların-beğenenlerin bilmediği bir husus var.  Dernekler aklına estiği zaman aklından geçirdiği herhangi bir konuyu realize etmek için herhangi bir meblağı üyelerinden talep edemez.  Dernekler sadece genel kurullarında tespit edilmiş olan üyelik aidatlarını toplayabilirler, bir de bağış alabilirler. Derneklerin gelirleri bunlarla sınırlıdır.  Dernekler Tabi Afetler gibi olağanüstü durumlarda bile (Deprem-Sel baskını-Heyelan) kendi kafalarına göre bunun adı yardım da olsa para toplama yetkisine sahip değillerdir. Bağlı Bulundukları İlin Valilik Makamına Müracaat ederler, müsaade verildiği zaman yine vilayetin onayı ve kontrolü altında Bankada Hesap açarlar ve yine vilayetin takip ve kontrolü altında toplanan paraları sadece o amaca matuf olarak kullanabilirler. Ve işlem sonuçlanınca da ilgili makama hesap verirler.  Akbank Emeklileri Derneği olarak üyelerinden hangi gerekçeyle 1.000.00 lira talep edecek.  Velev ki Tekaüt Sandığı Vakfı Erdek Sosyal Tesislerini 5 milyon lira başlangıç fiyatı üzerinden satmaya razı oldu.   1.000.00 lira adam başı para toplamaktan bahseden arkadaşlar bu parayı toplamak için 5000 kişinin bulması gerektiğini herhalde hesaplayabiliyorlardır. Bu sayı neredeyse bizim dernek üyelerinin tamamı. Emeklilerimizin ciddi bir kesimi hayatını zar zor idame ettirirken bu 1.000.00 lirayı nasıl ve neden verecek. Öneriyi getiren arkadaşlar bu tesisin yeniden kamp ya da huzur evi olarak açılması düşüncesini savunuyor. Burayı satın almakla iş bitmiyor.  Peki, nerede buraya gerekli olan yatırım ve işletme sermayesi.  Bu ifadeler düşünülmeden laf olsun kabilinden söylenmiş.  Sırf sosyal medyada ben de bir şeyler söylemiş olayım amacıyla kullanılan ifadeler.  Bu yorumların ciddiye alınır hiçbir yanı yok.

  Erdek Kampını satın alma fikrini ortaya atanlar eğer bu konuda ciddi iseler bir Kooperatif kurarlar ve ayni düşüncedeki emeklileri bir araya toplarlar, 5 milyon lirayı da hazır hale getirirler, ihaleye girip bu yeri satın alırlar. Zaten kaçırılmış bir fırsat da yok Vakıf satma fikrinde kararlı. Belki camia içinden talip olacaklara kolaylık da gösterebilir.  Yapılması ve izlenmesi gereken yol budur.  Bunu bilmiyorlar ise ilk önce konuyu araştırmaları, ondan sonra fikir beyan etmeleri doğru olurdu. Yok, eğer biliyorlar ise amaçlarının suyu bulandırmak, Erdek kampı üzerinden Derneğe yüklenmek olduğu şeklinde bir sonuç ortaya çıkar ki bu da yakışıksız bir tutum. Gerek satın alma gerekse kamp ya da huzur evi işletmesi yıllık 48 lira aidatla üyelerine yardımcı olmaya çalışan Akbank Emeklileri Derneğinin ilgileneceği ve sahipleneceği bir konu değildir. Böyle bir iş ekonomik anlamda Akbank Emeklileri Derneğinin boyunu fersah fersah aşar. Zaten Dernekler Ticari bir işletme de değil, bir sivil toplum örgütüdür. Sosyal medya üzerinden böyle yaklaşım sergileyen arkadaşlar 2 yılda bir yapılmakta olan ve her ne hikmetse ilgi göstermedikleri fakat hakkında yorum yapma ihtiyacı duydukları Akbank Emeklileri Derneği ‘nin Genel Merkez ve Şubelerinin genel kurullara katılarak altı doldurulmuş görüşlerini ve önerilerini buralarda dile getirmeleri hem Dernek hem de üyeleri hem de kendileri açısından daha isabetli ve yararlı olur. Tabii ki bu husus dernek üyeleri için geçerlidir. Dernek Üyesi olmayanların ise bu konuda söyleyecek sözü yoktur. Söyleseler de hiçbir önemi yoktur.

Meseleler tabii zemininde konuşulmalı, tartışılmalı ve yorumlanmalıdır Normali budur, bunun dışında yapılan her şey dedikodudan öteye gidemez.

Teoman Başçan

 

 

 


ETKİNLİKLER

8.6.2015
2014 Ocak Mantı Günümüz...
 

8.6.2015
2013 yılı 29 Kasım Sağlık Konferansımız...
 

8.6.2015
2012 Çaylarımız...
 

8.6.2015
2012 Örgü Eğitimi Alan Kursiyerlerimiz
 

30.3.2011
AKÇAKOCA TURU
29 MAYIS 2011 Siz saygıdeğer konuklarımızı 06:30 Bakırköy Regata Otoparkı – 07:00 Beşiktaş yıldız camii – 07:30 Kadıköy Evlendirme Dairesi Otoparkı –önünden hareket ederek Karadeniz’in gözde kasabası

30.3.2011
DÜZCE GÜZELDERE ŞELALESİ TURU
22 MAYIS 2011 Siz saygıdeğer konuklarımızı 06:30 Bakırköy Regata Otoparkı – 07:00Beşiktaş yıldız camii – 07:30 Kadıköy Evlendirme Dairesi Otoparkı –önünden hareket ederek Düzce’ye doğru bir yolculuk

30.3.2011
ESKİŞEHİR ve FRİG VADİSİ
Porsuk Çayı – Yazılıkaya – Odunpazarı – Seyitgazi – Kümbet Köyü 30 NİSAN - 01 MAYIS 2011 1.    Gün : Sabah 06:15BakırKöy Regatta önü, 06:30 Dolmabahçe saat

30.3.2011
BATI KARADENİZ - ILGAZ TURU
Safranbolu-Yörük köyü-Arasta-Tarihi konaklar-Amasra-Devrek – Ilgaz – Kastamonu  03 – 05 HAZİRAN 2011     1. Gün: Sabah 07:00 Bakırköy Regatta, 07:45 Beşiktaş Yıldız camii

30.3.2011
EDİRNE TURU
03 NİSAN 2011 Sabah 06:30 Kadıköy evlendirme dairesi 07:15 Beşiktaş Yıldız camii önü, 08:00 Bakırköy Regatta önünden hareketle Edirne’ye yola çıkıyoruz, vardığımızda Eski Cami ve Yazıları, Rüstempaşa

30.3.2011
KARADENİZ TURU
Kastamonu – Sinop – Ordu – Boztepe – Trabzon – Sümela – Uzungöl – Haldizen – Ayder – Artvin – Amasya – Çorum – Hattuşaş – Safranbolu 03 – 10 HAZİRAN

30.3.2011
GAP TURU
UÇAK İLE GAP TURU   HATAY – GAZİANTEP – ŞANLIURFA – MARDİN MİDYAT – HASANKEYF – DİYARBAKIR – ADIYAMAN 11 - 15 MAYIS 2011 Program : 1.      Gün: Sabah 06:00’da

30.3.2011
BALKANLAR TURU
GÖNÜL DURAKLARIMIZ  BALKANLAR…   KOSOVA – MAKEDONYA – ARNAVUTLUK – KARADAĞ – HIRVATİSTAN – BOSNA HERSEK 16 – 23 NİSAN 2011 Program : 1.      
FAYDALI LİNKLER