akemder
GÜNDEM
Refah Yaşam

Yıldız TENGİZ
Yıldız TENGİZ

 Ekonomi Kurmayları 2016 yılının 2015 yılından daha kötü olacağı yorumunda bulunuyorlar. Analistler yıllardır yüzde 3 dolaylarında büyüme gösteren Türkiye gibi gelişmekte olan bir ülke için bu oranlarda bir büyümenin “durgunluk” olduğu değerlendirmesini yaptılar.

Durgunluk üreticinin de tüketicinin de beklentilerini olumsuz etkiliyor. İnşaat sektörüne doping sağlanması bir canlanma getirmedi. Şimdi bankaların eli rahatlatıldı. Bu sayede Bankalar hem daha çok, hem daha kolay kredi verebilecek. Bunun için 5.i yönetmelik, 5’i tebliğ olmak üzere 10 farklı düzenlemede değişikliğe gidildi. Resmi gazetede yayımlandı. Nisan ayı ile birlikte yürürlüğe girecek. Benzer düzenlemeler kredi kartları ve tüketici kredilerinde de yapıldı.

Emeklilere yapılan zam, asgari ücretin yükseltilmesi hem de kredi musluklarının açılması piyasaları hareketlendirecek. Harcamalar artacaktır. Vatandaş borçlanıp harcadıkça Türkiye tüketim ile büyüyecek ancak kalkınma olmayacaktır.

Tüketimin ve harcamanın pompalanmasının sadece büyümeye etkisi olmayacaktır. Boğazına kadar borçlanmış milletin istikrar adına oyları “çantada keklik” olacaktır.

Prf. Dr. Esfender Korkmaz “ülkemizdeki 7-8 oranındaki enflasyonun dünya ortalamasının 3 katı olduğunu belirterek son 5 yıldır ekonomide durgunluk olmasına rağmen enflasyonun 12 yıldır yaklaşık aynı düzeyde seyrettiğini bu durumun istikrarsızlık olduğunu belirten duayen ekonomist uzun dönemli yatırımları da engellediğini, son 10 yılda plansız ekonomi dönemine girildiğini, ekonominin sıcak para ve spekülatif yatırımların tekelinde olduğunu istikrar sorununun çığırından çıktığını” vurgulamıştır.

Ülkemizin 400 milyar doları geçen dış borçlarını ödeyebilmek için gelir yaratmak zorunda olduğumuz bir gerçek. Büyüme olmadığı takdirde ise gelir yaratılamaz. O zaman tek bir öncelik var. Oda büyüme hızını bahse konu önlemlerle arttırmak. Bu durum ise ülkemiz insanına sanal refahı getirecektir. Kalkınma olmayan ülkemizde yüzümüzü güldürecek “refah yaşam” insanlarımız için çook uzaklarda maalesef.


FOTOĞRAF GALERİSİ
2016 OCAK PLAKET TÖRENİ
GÜNCEL HABERLER
İNTİBAK DAVASI

12 Mayıs 2015 de intibak davası duruşması 20. İş Mahkemesinde görüldü. İstanbul Üniversitesi Hukuk Bilirkişi Kurulu (Prf.Dr. Gülsevil Alpagut, Yard. Doç.Dr. Ender Gülver, Araştırma Gör. Ayşe Köme Akpulat) istenilen konu Bilirkişi Kurulunun uzmanlık alanı dışında kaldığı gerekçesiyle bilirkişilikten aflarını talep etmiş ve çekilmişlerdir.

                Galatasaray veya Marmara Üniversitesi Hukuktan oluşacak bilirkişi heyetinden rapor alınmas [... Devamını Oku]

GENEL KURUL SONUCU

 Akbank Emeklileri Derneği Genel Merkezinin Olağan Genel Kurulu 29 Nisan 2015 tarihinde yapılmış yönetim ve denetim kurulları aşağıdaki şekilde oluşmuştur.

 

                              YÖNETİM KURULU           [... Devamını Oku]

GENEL KURUL İLANI

Genel kurul ilanımız 6 Nisan 2015 tarihli  posta gazetesinde yayınlanmıştır.

AKBANK EMEKLİLERİ DERNEĞİ

 Derneğimizin Olağan Genel Kurulu 22 Nisan 2015 & [... Devamını Oku]

20.Yıl Kutlaması

Derneğimizde 20. yılını dolduran üyelerimiz şükran plaketleri ile ödüllendirildi.


Dernek üyelerimize vefa borcu olarak; Adana-Ankara-İzmir-Bursa Şubelerimiz lokallerinde düzenlenen törenlerle plaketleri takdim edildi. Genel Merkez ise bu töreni Levent Sabancı Center Hacı Ömer Sabancı Konferans Salonunda düzenledi. Günün önem ve anlam konuşmasını dernek Genel Başkanı Yıldız Tengiz yaptı. Dernek Genel M [... Devamını Oku]

DERNEĞİMİZİN KADIKÖY LOKALİ AÇILDI

Derneğimizin Kadıköy Lokali 02.02.2015 ve 04.02.2015 tarihlerinde yapılan iki ayrı açılış davetiyle Emeklilerimizin hizmetine girmiştir.

 

                      Açılış davetlerimize teşrif eden gerek üyelerimizin gerekse Banka içi-dışı misafirlerimizin lokalimizle ilgili değerlendirmeleri fevkalade müspet olmuştur. Gerek lokal binasının di [... Devamını Oku]

İntibak Davası

16.Eylül.2014 tarihli duruşmada Hâkim Dr. Egemen Köylüoğlu Sosyal Güvenlik Hukuku alanında uzman yeni bilirkişiye dava dosyasının gönderilmesine karar vermişti.

Yeni bilirkişiye gönderilen dosyanın raporu bu kez çok hızlı olarak Kasım ayında mahkemeye gelmiştir. Raporda; Daha önceki bilirkişi raporuna nazaran ilerleme kaydedildiği görülmüştür. Vakıf-Sandık mensuplarının 6283 sayılı kanun ile getirilen intibak hükümlerinden yararlanacağını aylıklara uygulanacağını kabul etmiştir. Altı sayfalık raporunda genellikle hukuki yorumlarda bulunmuş i [... Devamını Oku]

İNTİBAK DAVASI

Mayıs 2014 gazetemizde de duyurulduğu üzere İstanbul 20.İş Mahkemesinde 6 Mayısta yapılan duruşmaya bilirkişi raporu gelmediğinden bilirkişiye muhtıra çıkarılmasına karar verilerek dava 16.Eylül 2014 tarihine ertelenmişti.

Ancak; Muhtıranın çıkarılıp çıkarılmadığını kontrol için mahkeme kalemine giden avukatımız bilirkişi tarafından raporun dava tarihi olan 6 Mayıstan 2 gün sonra mahkeme dosyasına intikal ettirildiğini görmüştür. On dakikada yapılabilecek bir hesaplamanın 3ay bir haftada yapılamamış olması ama 2 g&u [... Devamını Oku]

OCAK 2014 VEFA VE ŞÜKRAN GÜNÜ

Derneğimi üyeliğinde 20 yılını dolduran vefakâr üyelerimize şükran plaketleri verildi. İstanbul Genel Merkez, An kara, İzmir, Bursa, Adana Lokallerimizde yapılan törenlerle bu yörelerde ikamet eden üyelerimiz plaketlerini almışlar diğer illerimizde ikamet edenlere ise plaketleri gönderilmiştir.

İstanbul Genel Merkez’de yapılan törene Akbank Mensupları Tekaüt Sandığı Vakfımız Müdürü Sn. Koray Pamuk& [... Devamını Oku]

İNTİBAK DAVASI

                   Derneğimizce pilot dava statüsünde açılan intibak davasının 30 Ocak 2014 tarihinde yapılan duruşmasında;

                    Hâkim Dr. Egemen Köylüoğlu dosyanın İstanbul Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı bilirkişi listesinde ismi geçen Sosyal Güvenlik Hukukunda uzman bilirkişiye tevdi ile dava dilekçesi, cevap dilekçesi ve dosya kapsamında bulunan tüm bilgi ve belgelere göre intibak hükü [... Devamını Oku]

20.yıl kutlamaları ve Plaket Törenleri yapıldı

 

İstanbul; Ankara, İzmir, Bursa Dernek Lokallerinde düzenlenen tören ve kokteyllerle dernekte 20 yılını dolduran değerli üyelere şükran plaketleri takdim edilmiştir. Bu yıl 50 üyemiz plaket almaya hak kazanmıştır. Anadolu’da ikamet eden üyelerimize plaketleri birer teşekkür yazısı ile kargo ile takdim edilmiştir. Lokallerde yapılan törenlerimize iştirak eden üyelerimiz memnuniyetlerini ifade etmişlerdir. Beşiktaş Lokalinde yapılan törende Genel Başkan Yıldız Tengiz a&c [... Devamını Oku]

İntibakta Hayal Kırıklığı

Çıkarılan intibak yasası nedeniyle;

                2012 yılında SSK ve Bağ-kur emeklileri gibi Vakıf-Sandık emeklileri de medyada en çok intibak yasasını takip ettiler.

                Bilindiği üzere emeklilik sistemimizdeki yıllar itibariyle meydana gelen uyumsuzluk ve sıkıntıları gidermek ve emekli aylıklarını adil hale getirmek için zaman zaman çalışmalar yapılmış ve yasalar çıkarılmıştır.

     [... Devamını Oku]

Üyelerimiz şükran plâketlerini aldılar

 

Dernek üyeliğinde 20 yılı dolduran üyeler şükran plaketlerini aldılar Ankara, İzmir, Bursa şubeleri lokallerinde düzenledikleri kokteyllerle, İstanbul Merkez, Sabancı Center’da düzenlenen tören ve kokteyl ile değerli üyelere şükran plaketlerini takdim etmişlerdir. Diğer şehirlerde ikamet eden değerli üyelere plaketleri kurye ile gönderilmiştir. Bu yıl 101 üyemiz plaket almaya hak kazanmıştır. Sağlıklı olan ve törenlere iştirak eden üyeler ve [... Devamını Oku]

Sn.M. Rıza Türmen ile TBMM'de platforma dâhil dernekler görüştü

Vakıf-Sandıkların 5510 sayılı kanunun geç.20 maddesi ve 5754 sayılı kanunun 73.maddesi gereğince SGK(Sosyal Güvenlik Kurumu) na devredilmesi ile ilgili Anayasa Mahkemesinin gerekçeli kararı 28.12.2011 tarihli resmi gazetede yayınlanmış. Devrin anayasaya aykırılık oluşturmadığı vurgulanmıştır. “Vakıf-Sandık iştirakçilerinin devir tarihi itibariyle 5510 sayılı kanunun 4.maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında s [... Devamını Oku]

Emekli Bankacı Dernekleri Platformu olarak Eylül ayında SGK ya gönderilen yazımıza gelen cevap aşağıda yayınlanmıştır

Bilindiği üzere, 5510 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesinde, 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamındaki bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, ticaret odaları sanayi odaları, borsalar veya bunların teşkil ettikleri birlikler personeli için kurulmuş bulunan sandıkların iştirakçileri ile aylık veya gelir bağlanmış olanlar ile bunların hak sahipleri herhangi bir işleme gerek kalmaksızın bu maddenin yayımı tarihinden itibaren üç yıl içinde Kurumumuza devredilerek bu kanun kapsamına alınacağı, üç yıllık sürenin ise Bakanlar Kurulu kararı ile en fazla iki [... Devamını Oku]

EMEKLİ BANKACI DERNEKLERİ PLATFORMU

 22 Eylül 2011 Perşembe günü yapılan Emekli Bankacı Dernekleri Platformu toplantısında tüm derneklerin üzerinde mutabık kaldığı bir yazı hazırlanarak T.C Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına gönderilmiştir. Ayrıca bir yazı da Bakan Sn. Faruk Çelik' e iletilmiştir.

ANAYASA MAHKEMESİ KARARINI VERDİ VAKIF-SANDIKLAR SGK DEVİR EDİLECEK

Bakanlar kurulu 2011/1559 kararı ile Vakıf –Sandıkların SGK devredilmesine ilişkin süreyi iki yıl uzatarak 30.04.2013 tarihinde devredilmesini karara bağladı, karar resmi gazetede yayınlandı 

Anayasa Mahkemesi, 30.Mart.2011 tarihinde Banka Sandıkları ile ilgili kararını verdi.
17.04.2008 tarih 5754 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile bazı kanun ve Kanun hükmünde Kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanunun 73.maddesi ve 5510 sayılı 2008 yılı başında yürürlüğe giren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 30.04.2008 tarihind [... Devamını Oku]

EMEKLİYE EK ZAM TARTIŞMASI

Değerli Üyemiz,

Son günlerde görsel ve yazılı basında “SSK ve Bağ Kur emeklilerine SGK tarafından 2000TL civarında bir zam farkı ödenmesi” konusu tartışılmaktadır. SGK ise 2002 ve 2006 yıllarında emeklilere böyle bir eksik ödeme yapılmadığını iddia etmektedir. Bu konuda Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), Ankara Yönetim Kurulu üyesi Nadir Üşekçioğlu adına bir pilot dava açmış ve dava SGK tarafından Yargıtay’a taşınmıştır.

 

Konu Yargıtay’da hen&u [... Devamını Oku]

DERNEĞİMİZİN KURULUŞUNUN 35. YILI KUTLAMALARI İLE PLÂKET TÖRENLERİ YAPILDI

Üyelikte 20 yılını dolduran değerli üyelerimiz şükran plâketlerini aldılar 
 

Örgütlü olabilmenin önemini bilen toplum bilincine sahip yıllardır derneğimize katkıda bulunan üyelerimiz, Genel Merkez ve şubelerinin düzenlediği törenler ve kokteyllerle şükran plaketlerini aldılar. Adana, Ankara, Bursa Şubelerimiz 13-14 Ocak tarihlerinde lokallerinde

İzmir Şubemiz  Salonunda 13 Ocak tarihinde, Genel Merkez 22 Oc [... Devamını Oku]

CHP GENEL BAŞKANI SN. KEMAL KILIÇDAROĞLU İKTİDARIMIZDA İNTİBAK YASASI ÇIKACAK dedi.

12.Ocak.2011 günü Emekli Bankacı Dernekleri Platformunu oluşturan Akbank, Yapı ve Kredi, Vakıfbank, Şekerbank, Dışbank, Anadolu Emlak emekli derneklerinin başkan ve yöneticileri CHP Genel Başkanı Sn Kemal Kılıçdaroğlu’na bir kutlama ve nezaket ziyaretinde bulunuldu.
 

CHP Genel merkezi başkanlık katında gerçekleşen ziyarette önce Genel Başkan yardımcısı Sn İzzet Çetin ile müteakiben Sn Kemal Kılıçdaroğlu ile yapılan görüşmeler çok samimi ve sıcak bir at [... Devamını Oku]

Referandum sonuçları bizler için de önem taşıyor

12 Eylül’de yapılacak anayasa referandumunda biz sandık emeklilerini dolaylı olarak etkileyebilme ihtimali olan bir değişiklik maddesi yer alıyor “Anayasa Mahkemesinin üye sayısının ve yapısının değiştirilmesi”.

506 sayılı SSK kanununun geçici 20’nci maddesi gereğince kurulmuş olan ve AKBANK ve AKSİGORTA emeklileri olarak bizlerin de iştirakçisi bulunduğumuz VAKIF-SANDIKLAR her ne hikmetse bazı iktidarları rahatsız etmektedir. Bunun sebebi Sosyal Güvenlik Kurumları(SGK) arasında en kalitel [... Devamını Oku]

ÇALIŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

Sosyal Güvenlik Kuruluşları Başkanlığı
A N K A R A 

Konu: 15.04.2009- 9 sayılı yazımız 5.05.2009 - 300646 sayılı yazınız Hk: 
İlgi yazımızda da belirtildiği gibi Sosyal Sigortalar Kanununda çeşitli tarihlerde yapılan düzenlemeler yaşama geçirilirken eski emeklilerin aylıklarında intibak yapılmaması haksızlık, eşitsizlik ve adaletsizlikleri de beraberinde getirmiştir.
 
Emekliler aktif sigortalı olduğu süreçte, enflasyon farkı ile hemen hemen aynı ücretleri almış, aynı oranda prim [... Devamını Oku]

20 BİN EMEKLİ BANKACI SGK`YA KARŞI

EMEKLİ BANKACI DERNEKLERİ PLATFORMU
BAŞKANLAR KURULU

1. BAŞKAN         : YILDIZ TENGİZ (AKBANK E.D.BŞK)
2. BAŞKAN YRD : ERKAN KERİMOĞLU (YAPI VE KREDİ BANKASI E.D.BŞK.)
3. BAŞKAN YRD : YAKUP OKATAN (VAKIFBANK E.D. BŞK.)
4. BAŞKAN YRD : İLHAN TÜRKMEN (ŞEKERBANK E.D.BŞK)
ÜYE    : ALİ AKYÜZ (ANADOLU-EMLAK M.VE EM.D.BŞK)
ÜYE    : YAKUP IŞIKSALAN (DIŞBANK E.D.BŞK)
& [... Devamını Oku]

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞINA GÖNDERİLEN "EMEKLİLER ARASINDAKİ MAAŞ ADALETSİZLİĞİ"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’na) gönderilen 15.04.2009 tarihli yazımıza anılan makam tarafından 05.05.2009 / 300646 sayılı yazı ile cevap verilmiştir.  Emekli Bankacı Dernekleri Platformu adına Akbank Emeklileri Derneği’ne gönderilen yazıda özetle; talebimiz için yeni bir yasal düzenleme getirilmesi gerektiği bildirilmektedir.

Emeklilere Müjde!...

‘ İNTİBAK YASA TASARISI DÜZENLENEREK BAŞBAKANLIĞA GÖNDERİLDİ ’

Emekli Ba [... Devamını Oku]

KESİT
Kredi Kartına İadedeki Sorun

Teoman BAŞCAN
Teoman BAŞCAN

 Günümüzde harcamalarımızın   çok büyük  bölümü  kredi kartları üzerinden gerçekleşiyor. Hepimizin cebinde bir ya da birden fazla Bankaya ait en az 3-4  kredi kartı var . Kredi Kartı kabul etmeyen   iş yeri   kalmadı desek yeridir .  Artık   günlük çarşı-pazar alışverişlerinin yanı sıra, araba-ev alımı bağlantı ücretlerinin ödenmesi , dayanıklı tüketim malı alımı,  seyahat  amaçlı turizm firmalarına yapılan yüksek montanlı ödemelerin  kredi kartıyla yapılması mümkün. Hayatımızı kolaylaştıran kredi kartı    bazen hiç tahayyül edemeyeceğimiz  riskleri de bünyesinde taşıyor. Aşağıda belki bugüne kadar duymadığınız ve yaşamadığınız  şu anda aktif bankacılık yapmakta olan  meslektaşlarımızın   çoğunun  da   bilgi sahibi olmadığını müşahede ettiğim    ‘KREDİ KARTINA YAPILACAK İADELERİN TAŞIDIĞI RİSK’den bahsedeceğim.

Günlük  hayatta kredi kartıyla satın aldığımız bir ürünü   ‘TÜKETİCİ HAKLARI’ sınırları içinde  satıcıya  iade edebiliyor ve  ödemiş olduğumuz  bedeli   firmadan  geri alabiliyoruz. Böyle bir durumda satıcı alınan ürünün bedelini kredi kartımıza  transfer  ediyor.

KREDİ KARTINA İADE İŞLEMİ NASIL YAPILIYOR;

-Mal alımında size verilen kredi kartı slip ve fatura-fiş ile birlikte  mal ya da hizmet satın aldığınız   firmaya  müracaat ediyorsunuz.

-Satıcı  sizin adınıza  mal-hizmet bedeli kadar    ‘GİDER PUSULASI DÜZENLİYOR’

-Mal alımında kullandığınız Kredi Kartını  POS  cihazına takıp’ İADE MENÜSÜNE’   alım esnasında size verilmiş olan  ilk slipteki    veriler giriş yapılarak   kartınıza mal bedeli  iade  işleminin operasyon kısmını realize ediyor. Ve  çıkan slipi de size veriyor.

Çıkan slipin  üzerinde; İş Yeri no.su, Terminal No.su, Belge Referans No.su, iade tarihi,Onay Kodu,İşlem Kodu  mevcut. Ayrıca   ‘MAL VE HİZMET İADE EDİLDİ’  ibaresi mevcut.

 İade slip üzerinde  İŞLEMİN ONAY KODUNUN    bulunması ve BEDELİN İADE EDİLDİĞİNİN yazılı olarak belirtilmesi karşısında hiçbir tereddüt geçirmeden gönül rahatlığıyla    ilgili kurumdan ayrılıyorsunuz. Ancak  gerçeği bilseniz hiç de o kadar rahat olamazsınız, Zira henüz işlem sonuçlanmadı.

 Firmalarla Bankalar arasında mevcut anlaşmalara göre bu iade bazen aynı gün bazen 2-3-4-………10 güne kadar uzayabiliyor. Bu iade işlemi  hesap kesim tarihi dışındaki bir sürede  gerçekleşir ise  ilk alış işlemi ekstrenizde yer alıyor dolayısıyla  iadesini yaptığınız malın bedelin ödüyorsunuz..  İade  alacağınız bir sonraki  ekstreye  alacak bakiye olarak yansıyor. Yüksek meblağlı iadelerde  kart hamili  açısından  bu durum finansal  sorun yaratıyor olsa da bunu sineye çekebilirsiniz .Ancak  esas sorun  İADENİN  HESABINIZA HİÇ GEÇMEMESİ.   Nasıl olur demeyin .  Eğer firma  kötü niyetliyse ya da  satışlarında  sorun varsa   sonuçta GÜN SONU YAPMIYOR  YA DA YAPAMIYOR.dolayısıyla kredi kartınıza  gereken   iade gerçekleşmiyor.

FİRMA KÖTÜ NİYETLİ BU NEDENLE  GÜN SONU YAPMIYOR

Firma size yaptığı mal satış bedelini  eğer blokeli çalışmıyor ise ertesi gün BANKA’dan çekiyor. Firma  kötü niyetli ise  size iade slipi vermiş olsa bile  kullandığı pos cihazını o iade işleminden sonra kullanmıyor –Nasıl olsa  kendisinde birden fazla pos cihazı var. diğer satışlarını başka poslar üzerinden gerçekleştiriyor-  Firma  GÜN SONU DA YAPMADIĞI MÜDDETCE  sizin paranızın kartınıza  iadesini banka yapamıyor . Kısacası paranızı üye iş yerine kaptırmış oluyorsunuz.

FİRMA GÜN SONU YAPAMIYOR                                                                                                                                Firma kötü niyetli olmamakla birlikte     bu posttan  müşteri  yetersizliği nedeniyle satış geçiremiyor ise   ve kartın bağlı olduğu mevduat hesabında bakiye de yoksa.  Firmanın gün sonu yapma teşebbüsleri  EKSİ BAKİYE açıklamasıyla  sistem tarafından TEKNİK OLARAK  geri çevriliyor.

Sonuç olarak her 2 şıkta da kart hamili olarak siz bedelini ödediğiniz  ancak alımdan vazgeçtiğiniz malın karşılığını  geri alamıyorsunuz. (Oysa siz malı hiç teslim almadınız yada iade ettiniz)

Firmanın  çalıştığı Bankayla –üye iş yeri müşteri hizmetleriyle-   konuyu konuştuğunuzda  da  FİRMA GÜN SONU YAPMADIKÇA  BU ÖDEME GERÇEKLEŞEMEZ. BANKA OLARAK BİZİM YAPACAK BİR ŞEYİMİZ YOK.  cevabını alıyorsunuz. Yani karta yapılacak iadelerde bankalar size hiçbir şekilde yardımcı olmuyor.  Çok ısrarcı olursanız size  TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ  şikayet adresi olarak gösteriliyor 

  Kredi kartıyla yapılan satışlarda sistem  tüketiciden satıcıya  para akışı şeklinde kurulmuş. Satıcı    kredi kartına yapacağı   iadelerde insiyatifi tamamen elinde bulunduruyor    Bankanızdan  yardım talep ederseniz, ‘TALEBİNİZ MÜŞTERİ SIRRINA GİRİYOR BU  NEDENLE DE  CEVAP VEREMİYORUZ  gibi  BAŞTAN SAVICI  cümleler  işitip,  hayal kırıklığına  uğrayabilirsiniz . Sonuçta siz  tek başına  paranızı kurtarmaya çabalıyorsunuz . Avukat  tut, dava aç  uğraş dur. İşin özü şu ‘’ BANKALAR  Üye iş yerine ödediği ancak ekstre ödeme tarihinde  kart hamilinden tahsil edemediği  bedelleri    BANKA ALACAĞI OLARAK KAYDEDİP HUKUKİ YOLLARDAN TAHSİL ETMEYE ÇALIŞIYOR. BANKALARIN KREDİ KART I  TAKİP RAKAMLARI İŞTE BÖYLE OLUŞUYOR. FAKAT BANKALAR ÜYE İŞ YERLERİNİN   İADE İŞLEMLERİNDE    KART  HAMİLİNE KARŞI HİÇBİR SORUMLULUK  ÜSLENMİYOR .  OYSA  İADE EDİLECEK PARA BANKANIN  DAHA ÖNCE KART HAMİLİNİ  BORÇLANDIRARAK  ÜYE İŞ YERİNE  PEŞİNEN ÖDEDİĞİ PARA.

BUNU ASLA YAPMAYIN; 

Ödemeyi yapmış  olmakla  birlikte   mal  size bilahare teslim edilecekse size önceden  firmaca  düzenlenen FATURANIN  ALT KÖŞESİNDE YER ALAN ‘’ ve genelde matbu olarak yazılı   MALI TESLİM ALDIM ‘’ibaresini  firma  ısrar etse de  önceden  kesinlikle imzalamayın. Malın tesliminde faturayı imzalayacağınızı söyleyin. Aksi halde malı teslim almadığınız halde hukuken teslim almış oluyorsunuz.  Hukuki süreç aşamasında  bir de malı teslim almadığınızı ispat etmek zorunda kalabilirsiniz.

Sonuç olarak siz, siz  olun kredi kartınıza iade yapılırken;

-          İade işlemi için firmadan  size  fiş-fatura ve slip  belgelerin istirdadı gerekiyor  yönünde talep gelirse  bu belgelerin asıllarını uhdenizde tutun ,fotokopilerini  verin

-          Düzenlenen gider pusulasını da  muhafaza  edin.

-          İade slipi de mutlaka saklayın

-          İade talebini yaptığınız firma size’ bankaya talimat mektubu yazacağız Banka size bu iadeyi yapacak’  şeklinde  bir açıklama yaparsa  bu ifadenin sizi  uyutma ve  ödemeyi erteleme taktiği olduğunu bilin ve , kural olarak- nakden yapılan iadeler hariç-  iade işleminin mutlaka pos cihazı aracılığıyla gerçekleştirilmesi  gerektiğini  kendilerine hatırlatın

-          İade işlemini kart ekstrenizde görene kadar da konuyu takipten asla vazgeçmeyin

Son söz; BİLGİ SAHİBİ OLUNMADAN FİKİR SAHİBİ OLUNMAZ


ETKİNLİKLER

08.06.2015
2014 Ocak Mantı Günümüz...
 

08.06.2015
2013 yılı 29 Kasım Sağlık Konferansımız...
 

08.06.2015
2012 Çaylarımız...
 

08.06.2015
2012 Örgü Eğitimi Alan Kursiyerlerimiz
 

30.03.2011
AKÇAKOCA TURU
29 MAYIS 2011 Siz saygıdeğer konuklarımızı 06:30 Bakırköy Regata Otoparkı – 07:00 Beşiktaş yıldız camii – 07:30 Kadıköy Evlendirme Dairesi Otoparkı –önünden hareket ederek Karadeniz’in gözde kasabası

30.03.2011
DÜZCE GÜZELDERE ŞELALESİ TURU
22 MAYIS 2011 Siz saygıdeğer konuklarımızı 06:30 Bakırköy Regata Otoparkı – 07:00Beşiktaş yıldız camii – 07:30 Kadıköy Evlendirme Dairesi Otoparkı –önünden hareket ederek Düzce’ye doğru bir yolculuk

30.03.2011
ESKİŞEHİR ve FRİG VADİSİ
Porsuk Çayı – Yazılıkaya – Odunpazarı – Seyitgazi – Kümbet Köyü 30 NİSAN - 01 MAYIS 2011 1.    Gün : Sabah 06:15BakırKöy Regatta önü, 06:30 Dolmabahçe saat

30.03.2011
BATI KARADENİZ - ILGAZ TURU
Safranbolu-Yörük köyü-Arasta-Tarihi konaklar-Amasra-Devrek – Ilgaz – Kastamonu  03 – 05 HAZİRAN 2011     1. Gün: Sabah 07:00 Bakırköy Regatta, 07:45 Beşiktaş Yıldız camii

30.03.2011
EDİRNE TURU
03 NİSAN 2011 Sabah 06:30 Kadıköy evlendirme dairesi 07:15 Beşiktaş Yıldız camii önü, 08:00 Bakırköy Regatta önünden hareketle Edirne’ye yola çıkıyoruz, vardığımızda Eski Cami ve Yazıları, Rüstempaşa

30.03.2011
KARADENİZ TURU
Kastamonu – Sinop – Ordu – Boztepe – Trabzon – Sümela – Uzungöl – Haldizen – Ayder – Artvin – Amasya – Çorum – Hattuşaş – Safranbolu 03 – 10 HAZİRAN

30.03.2011
GAP TURU
UÇAK İLE GAP TURU   HATAY – GAZİANTEP – ŞANLIURFA – MARDİN MİDYAT – HASANKEYF – DİYARBAKIR – ADIYAMAN 11 - 15 MAYIS 2011 Program : 1.      Gün: Sabah 06:00’da

30.03.2011
BALKANLAR TURU
GÖNÜL DURAKLARIMIZ  BALKANLAR…   KOSOVA – MAKEDONYA – ARNAVUTLUK – KARADAĞ – HIRVATİSTAN – BOSNA HERSEK 16 – 23 NİSAN 2011 Program : 1.      
FAYDALI LİNKLER