akemder
GÜNDEM
Sağlıklı mıyız?

Yıldız TENGİZ
Yıldız TENGİZ

Son 12 yılda sağlıkta önemli projeler hayata geçirildi. Çok sayıda hastane halkın hizmetine sunuldu. Yoğun Bakım yatakları önemli oranda arttırıldı. Sağlık Ocakları ve Aile Hekimleri ile doktora ve ilaca ulaşım kolaylaştırıldı.

Ülkemizde 100 binin üzerinde doktor görev yapıyor. Önümüzdeki 8–10 yıllık dönemde doktor sayısının 300 bine çıkarılması planlanıyor. Sağlıkta yaşanan bu önemli gelişmelerin Akbank Mensupları Tekaüt Sandığı Vakfında da aynen oluştuğunu görüyoruz. Aksandık portalından hizmet kalitesi arttırıldı. İstanbul-Mecidiyeköy Sağlık Merkezi yenilenerek modern, ferah, konforlu bir yapıya kavuşturuldu. Alanında uzman deneyimli hekimlerle hizmet vermektedir.

Ancak bu gelişmeler hasta sayısında bir azalma göstermemekte hasta sayısında ciddi oranda patlama yaşanmaktadır.

Son bir yılda yakınlarım veya kendim için gittiğim İzmir 9 Eylül Üniversite Hastanesi, Şifa Bornova, Şifa Buca, İstanbul Şifa Kadıköy, Acıbadem Fulya, Başkent i, Central Hospital Hastaneleri, Selamiçeşme ve Kızıltoprak Sağlık ocakları Mecidiyeköy ve Kadıköy Sağlık Merkezleri bekleme salonları, koridorları, günün her saatinde hastalıklarına derman bulmak için çırpınan insanlarla dolup taşıyor. Kısacası yenilikler, yeni hastaneler, sağlık ocakları, tahliller, tetkikler, tedaviler, ilaçlar hastalıkları önlemeye azaltmaya yetmiyor.

Ayrıca sağlıklı gibi görünen aramızda dolaşan ama ruh sağlığı bozuk tecavüz, intihar, cinayet işleme temayülü oldukça yüksek insanlar toplum sağlığını, toplum psikolojisini bozuyor.

Ülkemizde maalesef gıda denetimi yok denecek kadar az. Piyasa genetiği ile oynanmış GDO’lu gıdalarla dolu, Raf ömrünün uzaması için koruyucu kimyasallar karıştırılmış gıdalar raflarda. Kırmızı ve beyaz etler şaibeli. Ne yazık ki insan sağlığından önde geliyor kar ve kazanç.

Sağlık Bakanlığı neticeye bakarak hastalıkları frenleyeceğini, önüne geçebileceğini düşünüyor.  Hâlbuki kalp hastalığı neticedir, şeker hastalığı neticedir, kanser hastalığı neticedir.

Sağlık Bakanlığı kesinlikle hastalıkların nedenlerini ortadan kaldıracak projeleri hayata geçirmelidir. Doktor sayısını 500 bine çıkarsa da her mahalleye donanımlı bir hastane açsa da başarılı olunamayacağı aşikârdır.


FOTOĞRAF GALERİSİ
2015 OCAK PLAKET
GÜNCEL HABERLER
İNTİBAK DAVASI

12 Mayıs 2015 de intibak davası duruşması 20. İş Mahkemesinde görüldü. İstanbul Üniversitesi Hukuk Bilirkişi Kurulu (Prf.Dr. Gülsevil Alpagut, Yard. Doç.Dr. Ender Gülver, Araştırma Gör. Ayşe Köme Akpulat) istenilen konu Bilirkişi Kurulunun uzmanlık alanı dışında kaldığı gerekçesiyle bilirkişilikten aflarını talep etmiş ve çekilmişlerdir.

                Galatasaray veya Marmara Üniversitesi Hukuktan oluşacak bilirkişi heyetinden rapor alınmas [... Devamını Oku]

GENEL KURUL SONUCU

 Akbank Emeklileri Derneği Genel Merkezinin Olağan Genel Kurulu 29 Nisan 2015 tarihinde yapılmış yönetim ve denetim kurulları aşağıdaki şekilde oluşmuştur.

 

                              YÖNETİM KURULU           [... Devamını Oku]

GENEL KURUL İLANI

Genel kurul ilanımız 6 Nisan 2015 tarihli  posta gazetesinde yayınlanmıştır.

AKBANK EMEKLİLERİ DERNEĞİ

 Derneğimizin Olağan Genel Kurulu 22 Nisan 2015 & [... Devamını Oku]

20.Yıl Kutlaması

Derneğimizde 20. yılını dolduran üyelerimiz şükran plaketleri ile ödüllendirildi.


Dernek üyelerimize vefa borcu olarak; Adana-Ankara-İzmir-Bursa Şubelerimiz lokallerinde düzenlenen törenlerle plaketleri takdim edildi. Genel Merkez ise bu töreni Levent Sabancı Center Hacı Ömer Sabancı Konferans Salonunda düzenledi. Günün önem ve anlam konuşmasını dernek Genel Başkanı Yıldız Tengiz yaptı. Dernek Genel M [... Devamını Oku]

DERNEĞİMİZİN KADIKÖY LOKALİ AÇILDI

Derneğimizin Kadıköy Lokali 02.02.2015 ve 04.02.2015 tarihlerinde yapılan iki ayrı açılış davetiyle Emeklilerimizin hizmetine girmiştir.

 

                      Açılış davetlerimize teşrif eden gerek üyelerimizin gerekse Banka içi-dışı misafirlerimizin lokalimizle ilgili değerlendirmeleri fevkalade müspet olmuştur. Gerek lokal binasının di [... Devamını Oku]

İntibak Davası

16.Eylül.2014 tarihli duruşmada Hâkim Dr. Egemen Köylüoğlu Sosyal Güvenlik Hukuku alanında uzman yeni bilirkişiye dava dosyasının gönderilmesine karar vermişti.

Yeni bilirkişiye gönderilen dosyanın raporu bu kez çok hızlı olarak Kasım ayında mahkemeye gelmiştir. Raporda; Daha önceki bilirkişi raporuna nazaran ilerleme kaydedildiği görülmüştür. Vakıf-Sandık mensuplarının 6283 sayılı kanun ile getirilen intibak hükümlerinden yararlanacağını aylıklara uygulanacağını kabul etmiştir. Altı sayfalık raporunda genellikle hukuki yorumlarda bulunmuş i [... Devamını Oku]

İNTİBAK DAVASI

Mayıs 2014 gazetemizde de duyurulduğu üzere İstanbul 20.İş Mahkemesinde 6 Mayısta yapılan duruşmaya bilirkişi raporu gelmediğinden bilirkişiye muhtıra çıkarılmasına karar verilerek dava 16.Eylül 2014 tarihine ertelenmişti.

Ancak; Muhtıranın çıkarılıp çıkarılmadığını kontrol için mahkeme kalemine giden avukatımız bilirkişi tarafından raporun dava tarihi olan 6 Mayıstan 2 gün sonra mahkeme dosyasına intikal ettirildiğini görmüştür. On dakikada yapılabilecek bir hesaplamanın 3ay bir haftada yapılamamış olması ama 2 g&u [... Devamını Oku]

OCAK 2014 VEFA VE ŞÜKRAN GÜNÜ

Derneğimi üyeliğinde 20 yılını dolduran vefakâr üyelerimize şükran plaketleri verildi. İstanbul Genel Merkez, An kara, İzmir, Bursa, Adana Lokallerimizde yapılan törenlerle bu yörelerde ikamet eden üyelerimiz plaketlerini almışlar diğer illerimizde ikamet edenlere ise plaketleri gönderilmiştir.

İstanbul Genel Merkez’de yapılan törene Akbank Mensupları Tekaüt Sandığı Vakfımız Müdürü Sn. Koray Pamuk& [... Devamını Oku]

İNTİBAK DAVASI

                   Derneğimizce pilot dava statüsünde açılan intibak davasının 30 Ocak 2014 tarihinde yapılan duruşmasında;

                    Hâkim Dr. Egemen Köylüoğlu dosyanın İstanbul Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı bilirkişi listesinde ismi geçen Sosyal Güvenlik Hukukunda uzman bilirkişiye tevdi ile dava dilekçesi, cevap dilekçesi ve dosya kapsamında bulunan tüm bilgi ve belgelere göre intibak hükü [... Devamını Oku]

20.yıl kutlamaları ve Plaket Törenleri yapıldı

 

İstanbul; Ankara, İzmir, Bursa Dernek Lokallerinde düzenlenen tören ve kokteyllerle dernekte 20 yılını dolduran değerli üyelere şükran plaketleri takdim edilmiştir. Bu yıl 50 üyemiz plaket almaya hak kazanmıştır. Anadolu’da ikamet eden üyelerimize plaketleri birer teşekkür yazısı ile kargo ile takdim edilmiştir. Lokallerde yapılan törenlerimize iştirak eden üyelerimiz memnuniyetlerini ifade etmişlerdir. Beşiktaş Lokalinde yapılan törende Genel Başkan Yıldız Tengiz a&c [... Devamını Oku]

İntibakta Hayal Kırıklığı

Çıkarılan intibak yasası nedeniyle;

                2012 yılında SSK ve Bağ-kur emeklileri gibi Vakıf-Sandık emeklileri de medyada en çok intibak yasasını takip ettiler.

                Bilindiği üzere emeklilik sistemimizdeki yıllar itibariyle meydana gelen uyumsuzluk ve sıkıntıları gidermek ve emekli aylıklarını adil hale getirmek için zaman zaman çalışmalar yapılmış ve yasalar çıkarılmıştır.

     [... Devamını Oku]

Üyelerimiz şükran plâketlerini aldılar

 

Dernek üyeliğinde 20 yılı dolduran üyeler şükran plaketlerini aldılar Ankara, İzmir, Bursa şubeleri lokallerinde düzenledikleri kokteyllerle, İstanbul Merkez, Sabancı Center’da düzenlenen tören ve kokteyl ile değerli üyelere şükran plaketlerini takdim etmişlerdir. Diğer şehirlerde ikamet eden değerli üyelere plaketleri kurye ile gönderilmiştir. Bu yıl 101 üyemiz plaket almaya hak kazanmıştır. Sağlıklı olan ve törenlere iştirak eden üyeler ve [... Devamını Oku]

Sn.M. Rıza Türmen ile TBMM'de platforma dâhil dernekler görüştü

Vakıf-Sandıkların 5510 sayılı kanunun geç.20 maddesi ve 5754 sayılı kanunun 73.maddesi gereğince SGK(Sosyal Güvenlik Kurumu) na devredilmesi ile ilgili Anayasa Mahkemesinin gerekçeli kararı 28.12.2011 tarihli resmi gazetede yayınlanmış. Devrin anayasaya aykırılık oluşturmadığı vurgulanmıştır. “Vakıf-Sandık iştirakçilerinin devir tarihi itibariyle 5510 sayılı kanunun 4.maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında s [... Devamını Oku]

Emekli Bankacı Dernekleri Platformu olarak Eylül ayında SGK ya gönderilen yazımıza gelen cevap aşağıda yayınlanmıştır

Bilindiği üzere, 5510 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesinde, 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamındaki bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, ticaret odaları sanayi odaları, borsalar veya bunların teşkil ettikleri birlikler personeli için kurulmuş bulunan sandıkların iştirakçileri ile aylık veya gelir bağlanmış olanlar ile bunların hak sahipleri herhangi bir işleme gerek kalmaksızın bu maddenin yayımı tarihinden itibaren üç yıl içinde Kurumumuza devredilerek bu kanun kapsamına alınacağı, üç yıllık sürenin ise Bakanlar Kurulu kararı ile en fazla iki [... Devamını Oku]

EMEKLİ BANKACI DERNEKLERİ PLATFORMU

 22 Eylül 2011 Perşembe günü yapılan Emekli Bankacı Dernekleri Platformu toplantısında tüm derneklerin üzerinde mutabık kaldığı bir yazı hazırlanarak T.C Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına gönderilmiştir. Ayrıca bir yazı da Bakan Sn. Faruk Çelik' e iletilmiştir.

ANAYASA MAHKEMESİ KARARINI VERDİ VAKIF-SANDIKLAR SGK DEVİR EDİLECEK

Bakanlar kurulu 2011/1559 kararı ile Vakıf –Sandıkların SGK devredilmesine ilişkin süreyi iki yıl uzatarak 30.04.2013 tarihinde devredilmesini karara bağladı, karar resmi gazetede yayınlandı 

Anayasa Mahkemesi, 30.Mart.2011 tarihinde Banka Sandıkları ile ilgili kararını verdi.
17.04.2008 tarih 5754 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile bazı kanun ve Kanun hükmünde Kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanunun 73.maddesi ve 5510 sayılı 2008 yılı başında yürürlüğe giren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 30.04.2008 tarihind [... Devamını Oku]

EMEKLİYE EK ZAM TARTIŞMASI

Değerli Üyemiz,

Son günlerde görsel ve yazılı basında “SSK ve Bağ Kur emeklilerine SGK tarafından 2000TL civarında bir zam farkı ödenmesi” konusu tartışılmaktadır. SGK ise 2002 ve 2006 yıllarında emeklilere böyle bir eksik ödeme yapılmadığını iddia etmektedir. Bu konuda Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), Ankara Yönetim Kurulu üyesi Nadir Üşekçioğlu adına bir pilot dava açmış ve dava SGK tarafından Yargıtay’a taşınmıştır.

 

Konu Yargıtay’da hen&u [... Devamını Oku]

DERNEĞİMİZİN KURULUŞUNUN 35. YILI KUTLAMALARI İLE PLÂKET TÖRENLERİ YAPILDI

Üyelikte 20 yılını dolduran değerli üyelerimiz şükran plâketlerini aldılar 
 

Örgütlü olabilmenin önemini bilen toplum bilincine sahip yıllardır derneğimize katkıda bulunan üyelerimiz, Genel Merkez ve şubelerinin düzenlediği törenler ve kokteyllerle şükran plaketlerini aldılar. Adana, Ankara, Bursa Şubelerimiz 13-14 Ocak tarihlerinde lokallerinde

İzmir Şubemiz  Salonunda 13 Ocak tarihinde, Genel Merkez 22 Oc [... Devamını Oku]

CHP GENEL BAŞKANI SN. KEMAL KILIÇDAROĞLU İKTİDARIMIZDA İNTİBAK YASASI ÇIKACAK dedi.

12.Ocak.2011 günü Emekli Bankacı Dernekleri Platformunu oluşturan Akbank, Yapı ve Kredi, Vakıfbank, Şekerbank, Dışbank, Anadolu Emlak emekli derneklerinin başkan ve yöneticileri CHP Genel Başkanı Sn Kemal Kılıçdaroğlu’na bir kutlama ve nezaket ziyaretinde bulunuldu.
 

CHP Genel merkezi başkanlık katında gerçekleşen ziyarette önce Genel Başkan yardımcısı Sn İzzet Çetin ile müteakiben Sn Kemal Kılıçdaroğlu ile yapılan görüşmeler çok samimi ve sıcak bir at [... Devamını Oku]

Referandum sonuçları bizler için de önem taşıyor

12 Eylül’de yapılacak anayasa referandumunda biz sandık emeklilerini dolaylı olarak etkileyebilme ihtimali olan bir değişiklik maddesi yer alıyor “Anayasa Mahkemesinin üye sayısının ve yapısının değiştirilmesi”.

506 sayılı SSK kanununun geçici 20’nci maddesi gereğince kurulmuş olan ve AKBANK ve AKSİGORTA emeklileri olarak bizlerin de iştirakçisi bulunduğumuz VAKIF-SANDIKLAR her ne hikmetse bazı iktidarları rahatsız etmektedir. Bunun sebebi Sosyal Güvenlik Kurumları(SGK) arasında en kalitel [... Devamını Oku]

ÇALIŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

Sosyal Güvenlik Kuruluşları Başkanlığı
A N K A R A 

Konu: 15.04.2009- 9 sayılı yazımız 5.05.2009 - 300646 sayılı yazınız Hk: 
İlgi yazımızda da belirtildiği gibi Sosyal Sigortalar Kanununda çeşitli tarihlerde yapılan düzenlemeler yaşama geçirilirken eski emeklilerin aylıklarında intibak yapılmaması haksızlık, eşitsizlik ve adaletsizlikleri de beraberinde getirmiştir.
 
Emekliler aktif sigortalı olduğu süreçte, enflasyon farkı ile hemen hemen aynı ücretleri almış, aynı oranda prim [... Devamını Oku]

20 BİN EMEKLİ BANKACI SGK`YA KARŞI

EMEKLİ BANKACI DERNEKLERİ PLATFORMU
BAŞKANLAR KURULU

1. BAŞKAN         : YILDIZ TENGİZ (AKBANK E.D.BŞK)
2. BAŞKAN YRD : ERKAN KERİMOĞLU (YAPI VE KREDİ BANKASI E.D.BŞK.)
3. BAŞKAN YRD : YAKUP OKATAN (VAKIFBANK E.D. BŞK.)
4. BAŞKAN YRD : İLHAN TÜRKMEN (ŞEKERBANK E.D.BŞK)
ÜYE    : ALİ AKYÜZ (ANADOLU-EMLAK M.VE EM.D.BŞK)
ÜYE    : YAKUP IŞIKSALAN (DIŞBANK E.D.BŞK)
& [... Devamını Oku]

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞINA GÖNDERİLEN "EMEKLİLER ARASINDAKİ MAAŞ ADALETSİZLİĞİ"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’na) gönderilen 15.04.2009 tarihli yazımıza anılan makam tarafından 05.05.2009 / 300646 sayılı yazı ile cevap verilmiştir.  Emekli Bankacı Dernekleri Platformu adına Akbank Emeklileri Derneği’ne gönderilen yazıda özetle; talebimiz için yeni bir yasal düzenleme getirilmesi gerektiği bildirilmektedir.

Emeklilere Müjde!...

‘ İNTİBAK YASA TASARISI DÜZENLENEREK BAŞBAKANLIĞA GÖNDERİLDİ ’

Emekli Ba [... Devamını Oku]

KESİT
İnternette Kurulan Tuzaklar

Teoman BAŞCAN
Teoman BAŞCAN

 Geçmiş dönemlerde  dolandırıcılık hadisesi   dolandıran-dolandırılan  şahısların karışı karşıya oldukları ortamda başlıyor ya da sonuçlanıyordu.  Mesela  Sülün Osman’ın Dolmabahçe saat kulesini   satması gibi.    Ancak günümüzde  ortaya çıkan  yeni iletişim enstrümanları  karşısında   Muslukculuk, zarfcılık ve vesair     isimlerle adlandırılan  dolandırıcılıklar  yerini sanal alem dolandırıcılığına bıraktı.    Artık dolandırıcılar  cüzdandaki paralarla yetinmiyor  bankadaki paraları boşaltıyor , Ya da kredi kart bilgilerinizi ele geçirerek sizleri ciddi oran da borçlandırıyor.

                Geniş kitleleri ilgilendiren bir konuda  internet üzerinden de sorgulama –başvuru yapılabilmesi  olanağının yaratılması    pek tabiidir ki  vatandaşlar  açısından çok büyük  kolaylık sağlıyor .  Artık birçok kamu-özel kurum ve kuruluşlara  bizzat gitmeden evinizde ya da işyerinizdeki  klavye başında işlemlerinizi sonuçlandırma imkanı bulunuyor.

             İşte  vatandaşlara  bu imkanın  tanınması   sanal alem dolandırıcılarının  tabiri caizse  ağızlarını sulandırıyor,    ‘’  nasıl yaparız da bu   hedef kitlenin içinden dolandıracak  vatandaş buluruz’’  düşüncesine  yöneliyorlar.

Geçmişte hepimizin  hatırladığı ‘KEY’ (KONUT EDİNDİRME YARDIMI)  ödemeleri vardı. İlgili kurum  vatandaşların ne kadar ödeme alacaklarını da internet üzerinden sorgulama ve görebilme imkanı tanınmıştı . her gün binlerce kişi bu siteyi tıklıyordu. Ancak bu sitenin kullanılabilmesi için  nüfus kimlik bilgilerinin girilmesi   gerekiyordu.

İşte  bu durumu kendileri için iyi bir piyasa  telakki eden  sanal alem dolandırıcıları harekete geçtiler ve  bazı vatandaşları   KEY  ödemeleri için hazırlanmış site yerine   tuzak olarak hazırladıkları kendi sitelerine  yönlendirmeyi  başardılar .  sonuçta da  onların kimlik bilgilerini ele geçirdiler. müteakiben de  kötü niyetli amaçlarına alet ettiler. Kimileri çek mağduru kimileri kredi mağduru oldu.

Malumunuz seçmen kütükleri de Yüksek Seçim Kurulu’nun internet sitesi üzerinden de sorgulanabiliyor.Vatandaşlar buralardan  seçmen kütüklerine yazılıp yazılmadığını ve hangi sandıkta oy kullanacağını sorgulayabiliyor.

Geçenlerde Yüksek Seçim kurulu vatandaşlara bir uyarı yaptı ve dikkatli olmalarını istedi. Bu sanal alem dolandırıcıları  buralarda da boy göstermeye başlamışlar. Vatandaşları kendi sitelerine yönlendirerek  arka planda çalışan programlar vasıtasıyla   bilgisayar kullanıcısının kimlik ve adres bilgilerini ,kullanıcı parola ve şifrelerini ,kredi kart numaralarını,internet bankacılığı şifrelerini çalıyorlarmış.

İnternet hayatı kolaylaştırdı sanal alemde yapılan alışveriş  büyük sıçrama kaydediyor bunlar yadsınamaz gerçekler.  Her şey  bir tuş mesafesi kadar size yakın ancak, bir boş anınıza denk gelir de  açmamanız gereken bir mesajı açar ya da  ya da yanılarak aslı yerine sahte siteye giriş yaparsanız veya   size tuzak olarak gönderilen bir mesajı cevaplandırırsanız da  gireceğiniz riskler de size bir tuş mesafesi kadar yakın.

                                            **                           **                                    **

 Günümüzde  olur olmaz kimseler ya da kurumlar yetkili-yetkisiz şahıslar   sizden vatandaşlık numaranızı sorar  hale geldi . Kapınıza gelen bir kurye sizden  vatandaşlık numaranızı istiyor, bir firma kartı çıkaracaksınız vatandaşlık numaranızı sorguluyor, Hatta televizyonda bir reklam spotunda ‘vatandaşlık numaranızı biliyor musunuz ? sorusuna  oyuncu ‘TABİ BİLİYORUM ZATEN HERKEZE VERİYORUM’ diye  cevap veriyor.  Bu tür reklamlar  aracılığıyla    vatandaşlık numarasının söylenmesini  adeta  önemsiz ve basit bir şeymiş gibi lanse edilmesine  zemin hazırlanıyor.  Yani  gereksiz işler için dahi  bu kimlik numarası sorulması-verilmesi  sıradan bir iş haline dönüştü. Ondan sonra da herhangi bir gün  telefonun öbür ucundaki şahıs  adınız-soyadınızla bir de kimlik numaranızı söyleyerek  size hitap edince  kredi kartınızın son dört rakamını  da  okuyunca  sizde oluşan  itimadın etkisiyle  ileride başınıza  iş açacak her soruya  cevaplıyorsunuz, keza mail adresinize ya da cep telefonunuza gelen mesajları okeyliyorsunuz.  İşte bazı dolandırıcılık hadiseleri  böyle başlıyor.  Bu yöntemle ülkemizde nice  medyatik  prof.lar nice  kendini bürokrat olarak tanımlayan   yöneticiler dolandırılmadı mı. ‘’bir yanlış  geniş kitlelerce kullanıldıkça   toplum da  onu doğru olarak  algılanmaya başlar’’ diye bir  söz vardır. İşte vatandaşlık numarası da öyle  oldu. Herkes nerede kullanılacağını sorgulamadan  ilgisiz şahıslara vatandaşlık numarasını söyler hale geldi . bu bilginin  kötü niyetli kimselerin eline geçmesi halinde başına nelerin gelebileceğini düşünen ve bu nedenle de  kullanılacak yeri sorgulayan vatandaşlarımız, bırakınız   talep eden tarafından  yanındaki  yakın arkadaşlarınca dahi yadırganır  oldu. Acaba hangisinin yaptığı  doğru?

 Yazılı ve görsel basında  yer alan bunca  ibretlik  dolandırıcılık olaylarına ve ortaya çıkan mağduriyetlere rağmen ‘’ Adam sende bir şey olmaz ver gitsin’’ diyerek  konuyu önemsiz addedenlerin    vefat eden  Temelin  mezar taşına yazdırdığı  ‘’HASTAYUM  DEDÜM İNANMADUNUZ  PEKİ  ŞİMDİ   NE  OLDİ’’   fıkrasın   hatırlamaları dileğiyle .


ETKİNLİKLER

08.06.2015
2014 Ocak Mantı Günümüz...
 

08.06.2015
2013 yılı 29 Kasım Sağlık Konferansımız...
 

08.06.2015
2012 Çaylarımız...
 

08.06.2015
2012 Örgü Eğitimi Alan Kursiyerlerimiz
 

30.03.2011
AKÇAKOCA TURU
29 MAYIS 2011 Siz saygıdeğer konuklarımızı 06:30 Bakırköy Regata Otoparkı – 07:00 Beşiktaş yıldız camii – 07:30 Kadıköy Evlendirme Dairesi Otoparkı –önünden hareket ederek Karadeniz’in gözde kasabası

30.03.2011
DÜZCE GÜZELDERE ŞELALESİ TURU
22 MAYIS 2011 Siz saygıdeğer konuklarımızı 06:30 Bakırköy Regata Otoparkı – 07:00Beşiktaş yıldız camii – 07:30 Kadıköy Evlendirme Dairesi Otoparkı –önünden hareket ederek Düzce’ye doğru bir yolculuk

30.03.2011
ESKİŞEHİR ve FRİG VADİSİ
Porsuk Çayı – Yazılıkaya – Odunpazarı – Seyitgazi – Kümbet Köyü 30 NİSAN - 01 MAYIS 2011 1.    Gün : Sabah 06:15BakırKöy Regatta önü, 06:30 Dolmabahçe saat

30.03.2011
BATI KARADENİZ - ILGAZ TURU
Safranbolu-Yörük köyü-Arasta-Tarihi konaklar-Amasra-Devrek – Ilgaz – Kastamonu  03 – 05 HAZİRAN 2011     1. Gün: Sabah 07:00 Bakırköy Regatta, 07:45 Beşiktaş Yıldız camii

30.03.2011
EDİRNE TURU
03 NİSAN 2011 Sabah 06:30 Kadıköy evlendirme dairesi 07:15 Beşiktaş Yıldız camii önü, 08:00 Bakırköy Regatta önünden hareketle Edirne’ye yola çıkıyoruz, vardığımızda Eski Cami ve Yazıları, Rüstempaşa

30.03.2011
KARADENİZ TURU
Kastamonu – Sinop – Ordu – Boztepe – Trabzon – Sümela – Uzungöl – Haldizen – Ayder – Artvin – Amasya – Çorum – Hattuşaş – Safranbolu 03 – 10 HAZİRAN

30.03.2011
GAP TURU
UÇAK İLE GAP TURU   HATAY – GAZİANTEP – ŞANLIURFA – MARDİN MİDYAT – HASANKEYF – DİYARBAKIR – ADIYAMAN 11 - 15 MAYIS 2011 Program : 1.      Gün: Sabah 06:00’da

30.03.2011
BALKANLAR TURU
GÖNÜL DURAKLARIMIZ  BALKANLAR…   KOSOVA – MAKEDONYA – ARNAVUTLUK – KARADAĞ – HIRVATİSTAN – BOSNA HERSEK 16 – 23 NİSAN 2011 Program : 1.      
FAYDALI LİNKLER