akemder
GÜNDEM
Kişisel Verilerin Korunması

Yıldız TENGİZ
Yıldız TENGİZ Yıllardır hepimizin kişisel verileri ortalarda dolaştı. Hiçbir şeye sahip çıkamadık. Cep telefonlarımız herkesin eline geçti. Kurumlar parayla satıp kazanç sağladılar. Tüm hastanelerden, marketlerden, mağazalardan vs. mesaj yağdı. Kredi kartı bilgilerimiz satıldı. Çarşı mağaza kartı bilgileri HSBC bankasına satıldı. YKM mağaza kartı bilgileri Garanti Bankasına, Marks-Spencer mağaza kartı bilgileri Finansbank'a satıldı. Kapımıza bu bankaların kredi kartları otomatik olarak geldi. Alınmayan kredi kartına ekstre geldi. Alınıp kullanılmayan kredi kartına üyelik aidatı geldi. Çeşitli hak ihlalleri ve mağduriyet yaşadık. Ülkemizde 46 milyondan fazla tüm seçmenlerin dolayısıyla biz emeklilerin de Vatandaşlık ve nüfus bilgileri internette yayınlandı. Sorumlu kimse bulunamadı. Neler yaşayacağımızı önümüzdeki günler gösterecek. Çağımızda insan haklarının korunması bilincinin gelişmesine paralel olarak, kişisel verilerin korunmasının önemi her geçen gün artmaktadır. Bu nedenle günümüzde gelişmiş ülkelerde kişisel verilerin korunmasına ilişkin detaylı kanuni düzenlemelerin uygulanmakta olduğu görülmektedir. Ancak; ülkemizde kişisel verilerin korunmasına ait bir kanun bulunmamakta, farklı kanunlarda konuya ilişkin hükümler yer almaktadır. Ayrıca kişisel verilerin işlenmesi sürecini kontrol edecek ve denetleyecek bir kurumda bulunmamaktadır. Nihayet 24.03.2016 tarihinde TBMM kabul edilen 6698 sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" 7 Nisan 2016 tarih 29677 sayılı Resmi Gazetede yayınlandı. Kişisel verilerin korunması konusunda yasal düzenleme yapılması, düzenleyici ve denetleyici kurum kurulması Avrupa Birliği müzakere fasıllarıyla da yakından ilgilidir. Kanunun 1.maddesinde belirtildiği gibi kanunun amacı: Kişisel Verilerin İşlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir. Kanun; kişinin nüfus cüzdanı, kredi kartı, sürücü belgesi, lisansı, diploması, sertifikaları, el haritası, göz haritası, kan grubu, parmak izi, pasaport numarası, telefon numarası, motorlu taşıt plakası, özgeçmişi, mesleği, kariyeri, emeklilik bilgileri, yaşı, medeni durumu, çocuk sayısı, akrabalık ilişkileri, sosyal ve hukuki statüsü, kültürel değerleri, dini, mezhebi, genetik bilgileri gibi her türlü bilgiyi "veri" kabul ediyor Özel nitelikli kişisel veriler olarak; Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi, kılık kıyafeti, dernek, vakıf veya sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı ve ceza mahkûmiyetlerini sayabiliriz. Özel nitelikli kişisel verilerin ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır. Bu kanun yayımı tarihinden itibaren 6 ay içinde 21.maddede öngörülen usule göre kurul üyeleri seçilerek Başkanlık Teşkilatı oluşturulur. Buna göre Kurul 9 üyeden oluşur. Kurulun 5 üyesi TBMM, 2 üyesi Cumhurbaşkanı, 2 üyesi Bakanlar Kurulu tarafından seçilir göreve başlarlar. Kanunun amacı doğrultusunda kullanılmasını ve hepimize hayırlı olmasını diliyorum. Yıldız Tengiz

FOTOĞRAF GALERİSİ
2016 OCAK PLAKET TÖRENİ
GÜNCEL HABERLER
İNTİBAK DAVASI

12 Mayıs 2015 de intibak davası duruşması 20. İş Mahkemesinde görüldü. İstanbul Üniversitesi Hukuk Bilirkişi Kurulu (Prf.Dr. Gülsevil Alpagut, Yard. Doç.Dr. Ender Gülver, Araştırma Gör. Ayşe Köme Akpulat) istenilen konu Bilirkişi Kurulunun uzmanlık alanı dışında kaldığı gerekçesiyle bilirkişilikten aflarını talep etmiş ve çekilmişlerdir.

                Galatasaray veya Marmara Üniversitesi Hukuktan oluşacak bilirkişi heyetinden rapor alınmas [... Devamını Oku]

GENEL KURUL SONUCU

 Akbank Emeklileri Derneği Genel Merkezinin Olağan Genel Kurulu 29 Nisan 2015 tarihinde yapılmış yönetim ve denetim kurulları aşağıdaki şekilde oluşmuştur.

 

                              YÖNETİM KURULU           [... Devamını Oku]

GENEL KURUL İLANI

Genel kurul ilanımız 6 Nisan 2015 tarihli  posta gazetesinde yayınlanmıştır.

AKBANK EMEKLİLERİ DERNEĞİ

 Derneğimizin Olağan Genel Kurulu 22 Nisan 2015 & [... Devamını Oku]

20.Yıl Kutlaması

Derneğimizde 20. yılını dolduran üyelerimiz şükran plaketleri ile ödüllendirildi.


Dernek üyelerimize vefa borcu olarak; Adana-Ankara-İzmir-Bursa Şubelerimiz lokallerinde düzenlenen törenlerle plaketleri takdim edildi. Genel Merkez ise bu töreni Levent Sabancı Center Hacı Ömer Sabancı Konferans Salonunda düzenledi. Günün önem ve anlam konuşmasını dernek Genel Başkanı Yıldız Tengiz yaptı. Dernek Genel M [... Devamını Oku]

DERNEĞİMİZİN KADIKÖY LOKALİ AÇILDI

Derneğimizin Kadıköy Lokali 02.02.2015 ve 04.02.2015 tarihlerinde yapılan iki ayrı açılış davetiyle Emeklilerimizin hizmetine girmiştir.

 

                      Açılış davetlerimize teşrif eden gerek üyelerimizin gerekse Banka içi-dışı misafirlerimizin lokalimizle ilgili değerlendirmeleri fevkalade müspet olmuştur. Gerek lokal binasının di [... Devamını Oku]

İntibak Davası

16.Eylül.2014 tarihli duruşmada Hâkim Dr. Egemen Köylüoğlu Sosyal Güvenlik Hukuku alanında uzman yeni bilirkişiye dava dosyasının gönderilmesine karar vermişti.

Yeni bilirkişiye gönderilen dosyanın raporu bu kez çok hızlı olarak Kasım ayında mahkemeye gelmiştir. Raporda; Daha önceki bilirkişi raporuna nazaran ilerleme kaydedildiği görülmüştür. Vakıf-Sandık mensuplarının 6283 sayılı kanun ile getirilen intibak hükümlerinden yararlanacağını aylıklara uygulanacağını kabul etmiştir. Altı sayfalık raporunda genellikle hukuki yorumlarda bulunmuş i [... Devamını Oku]

İNTİBAK DAVASI

Mayıs 2014 gazetemizde de duyurulduğu üzere İstanbul 20.İş Mahkemesinde 6 Mayısta yapılan duruşmaya bilirkişi raporu gelmediğinden bilirkişiye muhtıra çıkarılmasına karar verilerek dava 16.Eylül 2014 tarihine ertelenmişti.

Ancak; Muhtıranın çıkarılıp çıkarılmadığını kontrol için mahkeme kalemine giden avukatımız bilirkişi tarafından raporun dava tarihi olan 6 Mayıstan 2 gün sonra mahkeme dosyasına intikal ettirildiğini görmüştür. On dakikada yapılabilecek bir hesaplamanın 3ay bir haftada yapılamamış olması ama 2 g&u [... Devamını Oku]

OCAK 2014 VEFA VE ŞÜKRAN GÜNÜ

Derneğimi üyeliğinde 20 yılını dolduran vefakâr üyelerimize şükran plaketleri verildi. İstanbul Genel Merkez, An kara, İzmir, Bursa, Adana Lokallerimizde yapılan törenlerle bu yörelerde ikamet eden üyelerimiz plaketlerini almışlar diğer illerimizde ikamet edenlere ise plaketleri gönderilmiştir.

İstanbul Genel Merkez’de yapılan törene Akbank Mensupları Tekaüt Sandığı Vakfımız Müdürü Sn. Koray Pamuk& [... Devamını Oku]

İNTİBAK DAVASI

                   Derneğimizce pilot dava statüsünde açılan intibak davasının 30 Ocak 2014 tarihinde yapılan duruşmasında;

                    Hâkim Dr. Egemen Köylüoğlu dosyanın İstanbul Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı bilirkişi listesinde ismi geçen Sosyal Güvenlik Hukukunda uzman bilirkişiye tevdi ile dava dilekçesi, cevap dilekçesi ve dosya kapsamında bulunan tüm bilgi ve belgelere göre intibak hükü [... Devamını Oku]

20.yıl kutlamaları ve Plaket Törenleri yapıldı

 

İstanbul; Ankara, İzmir, Bursa Dernek Lokallerinde düzenlenen tören ve kokteyllerle dernekte 20 yılını dolduran değerli üyelere şükran plaketleri takdim edilmiştir. Bu yıl 50 üyemiz plaket almaya hak kazanmıştır. Anadolu’da ikamet eden üyelerimize plaketleri birer teşekkür yazısı ile kargo ile takdim edilmiştir. Lokallerde yapılan törenlerimize iştirak eden üyelerimiz memnuniyetlerini ifade etmişlerdir. Beşiktaş Lokalinde yapılan törende Genel Başkan Yıldız Tengiz a&c [... Devamını Oku]

İntibakta Hayal Kırıklığı

Çıkarılan intibak yasası nedeniyle;

                2012 yılında SSK ve Bağ-kur emeklileri gibi Vakıf-Sandık emeklileri de medyada en çok intibak yasasını takip ettiler.

                Bilindiği üzere emeklilik sistemimizdeki yıllar itibariyle meydana gelen uyumsuzluk ve sıkıntıları gidermek ve emekli aylıklarını adil hale getirmek için zaman zaman çalışmalar yapılmış ve yasalar çıkarılmıştır.

     [... Devamını Oku]

Üyelerimiz şükran plâketlerini aldılar

 

Dernek üyeliğinde 20 yılı dolduran üyeler şükran plaketlerini aldılar Ankara, İzmir, Bursa şubeleri lokallerinde düzenledikleri kokteyllerle, İstanbul Merkez, Sabancı Center’da düzenlenen tören ve kokteyl ile değerli üyelere şükran plaketlerini takdim etmişlerdir. Diğer şehirlerde ikamet eden değerli üyelere plaketleri kurye ile gönderilmiştir. Bu yıl 101 üyemiz plaket almaya hak kazanmıştır. Sağlıklı olan ve törenlere iştirak eden üyeler ve [... Devamını Oku]

Sn.M. Rıza Türmen ile TBMM'de platforma dâhil dernekler görüştü

Vakıf-Sandıkların 5510 sayılı kanunun geç.20 maddesi ve 5754 sayılı kanunun 73.maddesi gereğince SGK(Sosyal Güvenlik Kurumu) na devredilmesi ile ilgili Anayasa Mahkemesinin gerekçeli kararı 28.12.2011 tarihli resmi gazetede yayınlanmış. Devrin anayasaya aykırılık oluşturmadığı vurgulanmıştır. “Vakıf-Sandık iştirakçilerinin devir tarihi itibariyle 5510 sayılı kanunun 4.maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında s [... Devamını Oku]

Emekli Bankacı Dernekleri Platformu olarak Eylül ayında SGK ya gönderilen yazımıza gelen cevap aşağıda yayınlanmıştır

Bilindiği üzere, 5510 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesinde, 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamındaki bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, ticaret odaları sanayi odaları, borsalar veya bunların teşkil ettikleri birlikler personeli için kurulmuş bulunan sandıkların iştirakçileri ile aylık veya gelir bağlanmış olanlar ile bunların hak sahipleri herhangi bir işleme gerek kalmaksızın bu maddenin yayımı tarihinden itibaren üç yıl içinde Kurumumuza devredilerek bu kanun kapsamına alınacağı, üç yıllık sürenin ise Bakanlar Kurulu kararı ile en fazla iki [... Devamını Oku]

EMEKLİ BANKACI DERNEKLERİ PLATFORMU

 22 Eylül 2011 Perşembe günü yapılan Emekli Bankacı Dernekleri Platformu toplantısında tüm derneklerin üzerinde mutabık kaldığı bir yazı hazırlanarak T.C Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına gönderilmiştir. Ayrıca bir yazı da Bakan Sn. Faruk Çelik' e iletilmiştir.

ANAYASA MAHKEMESİ KARARINI VERDİ VAKIF-SANDIKLAR SGK DEVİR EDİLECEK

Bakanlar kurulu 2011/1559 kararı ile Vakıf –Sandıkların SGK devredilmesine ilişkin süreyi iki yıl uzatarak 30.04.2013 tarihinde devredilmesini karara bağladı, karar resmi gazetede yayınlandı 

Anayasa Mahkemesi, 30.Mart.2011 tarihinde Banka Sandıkları ile ilgili kararını verdi.
17.04.2008 tarih 5754 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile bazı kanun ve Kanun hükmünde Kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanunun 73.maddesi ve 5510 sayılı 2008 yılı başında yürürlüğe giren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 30.04.2008 tarihind [... Devamını Oku]

EMEKLİYE EK ZAM TARTIŞMASI

Değerli Üyemiz,

Son günlerde görsel ve yazılı basında “SSK ve Bağ Kur emeklilerine SGK tarafından 2000TL civarında bir zam farkı ödenmesi” konusu tartışılmaktadır. SGK ise 2002 ve 2006 yıllarında emeklilere böyle bir eksik ödeme yapılmadığını iddia etmektedir. Bu konuda Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), Ankara Yönetim Kurulu üyesi Nadir Üşekçioğlu adına bir pilot dava açmış ve dava SGK tarafından Yargıtay’a taşınmıştır.

 

Konu Yargıtay’da hen&u [... Devamını Oku]

DERNEĞİMİZİN KURULUŞUNUN 35. YILI KUTLAMALARI İLE PLÂKET TÖRENLERİ YAPILDI

Üyelikte 20 yılını dolduran değerli üyelerimiz şükran plâketlerini aldılar 
 

Örgütlü olabilmenin önemini bilen toplum bilincine sahip yıllardır derneğimize katkıda bulunan üyelerimiz, Genel Merkez ve şubelerinin düzenlediği törenler ve kokteyllerle şükran plaketlerini aldılar. Adana, Ankara, Bursa Şubelerimiz 13-14 Ocak tarihlerinde lokallerinde

İzmir Şubemiz  Salonunda 13 Ocak tarihinde, Genel Merkez 22 Oc [... Devamını Oku]

CHP GENEL BAŞKANI SN. KEMAL KILIÇDAROĞLU İKTİDARIMIZDA İNTİBAK YASASI ÇIKACAK dedi.

12.Ocak.2011 günü Emekli Bankacı Dernekleri Platformunu oluşturan Akbank, Yapı ve Kredi, Vakıfbank, Şekerbank, Dışbank, Anadolu Emlak emekli derneklerinin başkan ve yöneticileri CHP Genel Başkanı Sn Kemal Kılıçdaroğlu’na bir kutlama ve nezaket ziyaretinde bulunuldu.
 

CHP Genel merkezi başkanlık katında gerçekleşen ziyarette önce Genel Başkan yardımcısı Sn İzzet Çetin ile müteakiben Sn Kemal Kılıçdaroğlu ile yapılan görüşmeler çok samimi ve sıcak bir at [... Devamını Oku]

Referandum sonuçları bizler için de önem taşıyor

12 Eylül’de yapılacak anayasa referandumunda biz sandık emeklilerini dolaylı olarak etkileyebilme ihtimali olan bir değişiklik maddesi yer alıyor “Anayasa Mahkemesinin üye sayısının ve yapısının değiştirilmesi”.

506 sayılı SSK kanununun geçici 20’nci maddesi gereğince kurulmuş olan ve AKBANK ve AKSİGORTA emeklileri olarak bizlerin de iştirakçisi bulunduğumuz VAKIF-SANDIKLAR her ne hikmetse bazı iktidarları rahatsız etmektedir. Bunun sebebi Sosyal Güvenlik Kurumları(SGK) arasında en kalitel [... Devamını Oku]

ÇALIŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

Sosyal Güvenlik Kuruluşları Başkanlığı
A N K A R A 

Konu: 15.04.2009- 9 sayılı yazımız 5.05.2009 - 300646 sayılı yazınız Hk: 
İlgi yazımızda da belirtildiği gibi Sosyal Sigortalar Kanununda çeşitli tarihlerde yapılan düzenlemeler yaşama geçirilirken eski emeklilerin aylıklarında intibak yapılmaması haksızlık, eşitsizlik ve adaletsizlikleri de beraberinde getirmiştir.
 
Emekliler aktif sigortalı olduğu süreçte, enflasyon farkı ile hemen hemen aynı ücretleri almış, aynı oranda prim [... Devamını Oku]

20 BİN EMEKLİ BANKACI SGK`YA KARŞI

EMEKLİ BANKACI DERNEKLERİ PLATFORMU
BAŞKANLAR KURULU

1. BAŞKAN         : YILDIZ TENGİZ (AKBANK E.D.BŞK)
2. BAŞKAN YRD : ERKAN KERİMOĞLU (YAPI VE KREDİ BANKASI E.D.BŞK.)
3. BAŞKAN YRD : YAKUP OKATAN (VAKIFBANK E.D. BŞK.)
4. BAŞKAN YRD : İLHAN TÜRKMEN (ŞEKERBANK E.D.BŞK)
ÜYE    : ALİ AKYÜZ (ANADOLU-EMLAK M.VE EM.D.BŞK)
ÜYE    : YAKUP IŞIKSALAN (DIŞBANK E.D.BŞK)
& [... Devamını Oku]

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞINA GÖNDERİLEN "EMEKLİLER ARASINDAKİ MAAŞ ADALETSİZLİĞİ"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’na) gönderilen 15.04.2009 tarihli yazımıza anılan makam tarafından 05.05.2009 / 300646 sayılı yazı ile cevap verilmiştir.  Emekli Bankacı Dernekleri Platformu adına Akbank Emeklileri Derneği’ne gönderilen yazıda özetle; talebimiz için yeni bir yasal düzenleme getirilmesi gerektiği bildirilmektedir.

Emeklilere Müjde!...

‘ İNTİBAK YASA TASARISI DÜZENLENEREK BAŞBAKANLIĞA GÖNDERİLDİ ’

Emekli Ba [... Devamını Oku]

KESİT
EMEKLİ MAAŞLARINA PROMOSYON

Teoman BAŞCAN
Teoman BAŞCAN

Yazılı ve görsel medyada ne zaman '' EMEKLİ MAAŞLARINA PROMOSYON'' tartışması gündeme gelse Bankamız emeklileri de,'' acaba bu promosyondan biz de yararlanabilecek miyiz?'' gibi bir sorgulamanın içine giriyorlar. Başlangıçta şu ayırımı yapmak gerekiyor. Gündemdeki Promosyon görüşmeleri SGK ile(Yani Devletle) emekli maaş ödemelerini yapmaya talip olan Bankalar arasında geçiyor. SGK 2015 yılı içinde 152 milyar(eski parayla 152 katrilyon) emekli maaşı ödemiş. Hacim devasa boyutta. Bu görüşmelerde tartışılan temel konular da; - En az 2 iş günü öncesinden ilgili Bankaya emekli maaşlarının yatırılıyor olması, - Anlaşmaya varılacak olan bankanın en az 3 yıl maaş ödemesine aracılık edilmesi - Maaş ödemesi yapılacak emeklilere kredili mevduat hesabı açılması Bu kıstaslara bankanın ödeme yapacağı emeklilerine direkt ve çapraz satışları sağlayabilecek tüm bireysel bilgilerinin de ulaştırılması kaydıyla yılda 600 liralık bir promosyondan bahsediliyor. Tahminimize göre bu talep edilen promosyonu Bankalar ya nakit ya da cip para olarak ödeyecek. Konuyu Bankamız emeklilerine teşmil edecek olursak, Durum şu şekilde. TEKAÜT SANDIĞI VAKFI, Vakıf Senedi hükmü gereği Emekli Maaşlarının ödemesini AKBANK aracılığıyla yapma konumunda. Dolayısıyla sanki burada bir bağlayıcılık var. Bir an için bu Vakıf Senedi hükmünün değiştirildiğini -Vakıf Senedi hükümlerinin nasıl değişeceği Tüm Akbanklıların malumu olması gerekir. - varsaysak, AKBANK TEKAÜT SANDIĞI VAKFI takriben 12000 dolayındaki emeklisinin maaş ödemesini promosyon pazarlığına açması gerekecek. AKBANK TEKAÜT SANDIĞI YÖNETİM KURULU AKBANK üst yönetiminden oluşuyor. Sizce, TEKAÜT SANDIĞI YÖNETİM KURULU, Emekli Maaşlarının promosyon pazarlığına sokulması ve en iyi teklifi veren Banka'ya devredilmesi '' şeklindeki bir kararı AKBANK'A rağmen nasıl verebilir. Bence veremez. Sebebine gelirsek, TEKAÜT SANDIĞININ bu konudaki handikabı, Bankanın ise güçlü eli ''SANDIĞIN SAĞLIK VE EMEKLİ ÖDEME AÇIKLARININ HALEN MÜTESELSİLEN SORUMLULUĞU DEVAM EDEN AKBANK TARAFINDAN KAPATILACAK OLMASI'' AKBANK'DA karar merciinde siz olsanız Riskten sorumlu olup, rantı-karı başkasına bırakır mısınız? Üstelik kanundan kaynaklanan bir sorumluluk, sandık senedinden kaynaklanan yetkiniz varken . AKBANK'IN kullanabileceği bir başka argüman daha var. AKBANK, Emeklimden; -Kredi Kartı ücreti almıyorum -İnternet kullanım ücreti almıyorum -Kullanılan bireysel kredilerde normal müşterilerden daha düşük faiz -kom. uyguluyorum. -Emekli maaşının kullanıldığı hesap üzerinden yapılan bankacılık işlemlerinden ücret komisyon tahakkuku yapmıyorum -Sigorta işlemlerine emekli indirimi uyguluyorum -Akmatiklerden yapılan bankacılık ve nakit çekimlerden komisyon-ücret almıyorum diyor. Bunu da deklare ediyor. Dolayısıyla Banka olarak yapmış olduğum bu fedakarlıklar zımnen promosyon olarak algılanması gerekir diye düşünüyor. Bunda hakikat payı da yok değil. Bütün bu konular birlikte değerlendirildiğinde promosyonda ibre EMEKLİDEN değil AKBANK'DAN yana ağır basıyor. Bence AKBANK Emeklilerine ŞİMDİLİK ufukta '' BİR PROMOSYON ÖDEMESİ'' gözükmüyor Teoman Başcan


ETKİNLİKLER

08.06.2015
2014 Ocak Mantı Günümüz...
 

08.06.2015
2013 yılı 29 Kasım Sağlık Konferansımız...
 

08.06.2015
2012 Çaylarımız...
 

08.06.2015
2012 Örgü Eğitimi Alan Kursiyerlerimiz
 

30.03.2011
AKÇAKOCA TURU
29 MAYIS 2011 Siz saygıdeğer konuklarımızı 06:30 Bakırköy Regata Otoparkı – 07:00 Beşiktaş yıldız camii – 07:30 Kadıköy Evlendirme Dairesi Otoparkı –önünden hareket ederek Karadeniz’in gözde kasabası

30.03.2011
DÜZCE GÜZELDERE ŞELALESİ TURU
22 MAYIS 2011 Siz saygıdeğer konuklarımızı 06:30 Bakırköy Regata Otoparkı – 07:00Beşiktaş yıldız camii – 07:30 Kadıköy Evlendirme Dairesi Otoparkı –önünden hareket ederek Düzce’ye doğru bir yolculuk

30.03.2011
ESKİŞEHİR ve FRİG VADİSİ
Porsuk Çayı – Yazılıkaya – Odunpazarı – Seyitgazi – Kümbet Köyü 30 NİSAN - 01 MAYIS 2011 1.    Gün : Sabah 06:15BakırKöy Regatta önü, 06:30 Dolmabahçe saat

30.03.2011
BATI KARADENİZ - ILGAZ TURU
Safranbolu-Yörük köyü-Arasta-Tarihi konaklar-Amasra-Devrek – Ilgaz – Kastamonu  03 – 05 HAZİRAN 2011     1. Gün: Sabah 07:00 Bakırköy Regatta, 07:45 Beşiktaş Yıldız camii

30.03.2011
EDİRNE TURU
03 NİSAN 2011 Sabah 06:30 Kadıköy evlendirme dairesi 07:15 Beşiktaş Yıldız camii önü, 08:00 Bakırköy Regatta önünden hareketle Edirne’ye yola çıkıyoruz, vardığımızda Eski Cami ve Yazıları, Rüstempaşa

30.03.2011
KARADENİZ TURU
Kastamonu – Sinop – Ordu – Boztepe – Trabzon – Sümela – Uzungöl – Haldizen – Ayder – Artvin – Amasya – Çorum – Hattuşaş – Safranbolu 03 – 10 HAZİRAN

30.03.2011
GAP TURU
UÇAK İLE GAP TURU   HATAY – GAZİANTEP – ŞANLIURFA – MARDİN MİDYAT – HASANKEYF – DİYARBAKIR – ADIYAMAN 11 - 15 MAYIS 2011 Program : 1.      Gün: Sabah 06:00’da

30.03.2011
BALKANLAR TURU
GÖNÜL DURAKLARIMIZ  BALKANLAR…   KOSOVA – MAKEDONYA – ARNAVUTLUK – KARADAĞ – HIRVATİSTAN – BOSNA HERSEK 16 – 23 NİSAN 2011 Program : 1.      
FAYDALI LİNKLER