akemder
GÜNDEM
Algı Yönetimi

Yıldız TENGİZ
Yıldız TENGİZ
                       Algı bir şeye dikkati yönelterek o şeyin bilincine varma idrak veya çevreden alınan duyu uyarılarının zihinde anlamlı deneyime çevrilme süreci veya duyusal verileri organize ederek anlamlaştırma sürecidir. Algıların değerlendirildiği merkez beyindir. Şüphelenmeyi, bilgilenmeyi, sorgulamayı bilmeyen bilinçsiz beyinlerin en büyük zaafıdır algı. Verileri yorumlamadan değerlendirmeye alan yani bilinç faktörünü devre dışı bırakan beyinler kolayca aldatılıp kandırılabilmektedir.                                                                                                                                                                    
                    Algı değişirse hisler değişir, hisler değişirse tepkiler değişir ve tepkiler değişirse deneyimin değişir. Yaşam: deneyim denen bütün anların birleştirilmiş halidir. İnsanlar var olanı yaşamaz. Yaşadığı her şey zihninin içinde kendi algıladığı ve kurguladığı gibidir. Yeryüzünde hepimiz “var” olanı yaşıyor olsaydık aynı duruma veya olaya baktığımızda kimse farklı yorumlarda bulunuyor olmazdı. Örneğin: bir uçakta seyahat eden kadın sürekli dua edip küçük bir türbülansta dahi düşüyor muyuz? diye bayılacak gibi olup dua tonunu yükseltirken, yanında oturan adam gayet rahat gazete okuyup bulmaca çözmeye devam ediyor.                                                
                  Algıların yönetimi dahi vardır. Algı yönetimi Amerikan ordusu tarafından ortaya konmuş bir tanımdır. Amerikan ordusunun işgal ettiği alanlarda halk tarafından işgalci değil zulümden kurtaran rolüyle görülmesini sağlamak amacıyla ordu tarafından geliştirilen daha sonraları Halkla ilişkiler tarafından da kullanılmaya başlayan kavramın sivil yaşamdaki amacı kurumun hedef kitlesi tarafından nasıl algılandığını tespit edip bu tespitten hareketle kurumun imajının iyileştirilmesine yönelik çalışmalardır.
                     İnsanların gerçeklerden daha çok algılarına inanması, ürünlerin pazarlanması, fikirlerin geniş kitleleri etkileyebilmesi ve toplumun belirlenen hedefe göre hareket ettirilmesi tamamıyla algı yönetimine bağlıdır. Algı yönetiminin en etkili araçları medya, sosyal medya ve kamuoyu araçlarıdır. Çevrenizde gördüğünüz her reklam panosu, film, dizi, broşür, afiş, dinlenen müzik, okunan kitap gazete, konuştuğunuz ve dinlediğiniz kişiler algınızı yönetebilirler. Algı yönetimi 21.yüzyılın en sessiz ama en etkili silahıdır. 
                    Algı yönetimleri hedef kitleyi istenilen bir fikir ve amel üzerinde rıza gösterecekleri bir inanma ve ikna olma sürecine sokmayı planlarlar. Ülkemizde bu işi en iyi bir siyasi parti yapıyor. İşi gayet kolay sosyal medya ile alakası olmayan olduysa da sadece kendi kapalı çevresi ile etkileşimde bulunan okuma, sorgulama, mantık yürütme yerine kendisine çoğunlukla televizyon kanalı ile iletilenlere inanmakla yetinen çok büyük bir kitle bulunmaktadır. Bu kitlenin aldatılması çok kolay olmaktadır. Örneğin:”camide içki içtiler” ve “Kabataş” yalanları bu siyasi parti başkanı tarafından tüm mitinglerinde gerçek gibi kullanılınca mezkûr kitle üzerinde inandırıcılığı daha fazla olmuştur. Gezi olaylarında gençliğin gösterdiği övgü ile anılan tutumları bu kitlenin algılarında değiştirilmiştir. 
                    Değerli okurlar okuyalım, öğrenelim, bilinçlenelim, yorumlayıp değerlendirelim ve algımıza sahip çıkalım. 
                                               

FOTOĞRAF GALERİSİ
2015 OCAK PLAKET
GÜNCEL HABERLER
İNTİBAK DAVASI

12 Mayıs 2015 de intibak davası duruşması 20. İş Mahkemesinde görüldü. İstanbul Üniversitesi Hukuk Bilirkişi Kurulu (Prf.Dr. Gülsevil Alpagut, Yard. Doç.Dr. Ender Gülver, Araştırma Gör. Ayşe Köme Akpulat) istenilen konu Bilirkişi Kurulunun uzmanlık alanı dışında kaldığı gerekçesiyle bilirkişilikten aflarını talep etmiş ve çekilmişlerdir.

                Galatasaray veya Marmara Üniversitesi Hukuktan oluşacak bilirkişi heyetinden rapor alınmas [... Devamını Oku]

GENEL KURUL SONUCU

 Akbank Emeklileri Derneği Genel Merkezinin Olağan Genel Kurulu 29 Nisan 2015 tarihinde yapılmış yönetim ve denetim kurulları aşağıdaki şekilde oluşmuştur.

 

                              YÖNETİM KURULU           [... Devamını Oku]

GENEL KURUL İLANI

Genel kurul ilanımız 6 Nisan 2015 tarihli  posta gazetesinde yayınlanmıştır.

AKBANK EMEKLİLERİ DERNEĞİ

 Derneğimizin Olağan Genel Kurulu 22 Nisan 2015 & [... Devamını Oku]

20.Yıl Kutlaması

Derneğimizde 20. yılını dolduran üyelerimiz şükran plaketleri ile ödüllendirildi.


Dernek üyelerimize vefa borcu olarak; Adana-Ankara-İzmir-Bursa Şubelerimiz lokallerinde düzenlenen törenlerle plaketleri takdim edildi. Genel Merkez ise bu töreni Levent Sabancı Center Hacı Ömer Sabancı Konferans Salonunda düzenledi. Günün önem ve anlam konuşmasını dernek Genel Başkanı Yıldız Tengiz yaptı. Dernek Genel M [... Devamını Oku]

DERNEĞİMİZİN KADIKÖY LOKALİ AÇILDI

Derneğimizin Kadıköy Lokali 02.02.2015 ve 04.02.2015 tarihlerinde yapılan iki ayrı açılış davetiyle Emeklilerimizin hizmetine girmiştir.

 

                      Açılış davetlerimize teşrif eden gerek üyelerimizin gerekse Banka içi-dışı misafirlerimizin lokalimizle ilgili değerlendirmeleri fevkalade müspet olmuştur. Gerek lokal binasının di [... Devamını Oku]

İntibak Davası

16.Eylül.2014 tarihli duruşmada Hâkim Dr. Egemen Köylüoğlu Sosyal Güvenlik Hukuku alanında uzman yeni bilirkişiye dava dosyasının gönderilmesine karar vermişti.

Yeni bilirkişiye gönderilen dosyanın raporu bu kez çok hızlı olarak Kasım ayında mahkemeye gelmiştir. Raporda; Daha önceki bilirkişi raporuna nazaran ilerleme kaydedildiği görülmüştür. Vakıf-Sandık mensuplarının 6283 sayılı kanun ile getirilen intibak hükümlerinden yararlanacağını aylıklara uygulanacağını kabul etmiştir. Altı sayfalık raporunda genellikle hukuki yorumlarda bulunmuş i [... Devamını Oku]

İNTİBAK DAVASI

Mayıs 2014 gazetemizde de duyurulduğu üzere İstanbul 20.İş Mahkemesinde 6 Mayısta yapılan duruşmaya bilirkişi raporu gelmediğinden bilirkişiye muhtıra çıkarılmasına karar verilerek dava 16.Eylül 2014 tarihine ertelenmişti.

Ancak; Muhtıranın çıkarılıp çıkarılmadığını kontrol için mahkeme kalemine giden avukatımız bilirkişi tarafından raporun dava tarihi olan 6 Mayıstan 2 gün sonra mahkeme dosyasına intikal ettirildiğini görmüştür. On dakikada yapılabilecek bir hesaplamanın 3ay bir haftada yapılamamış olması ama 2 g&u [... Devamını Oku]

OCAK 2014 VEFA VE ŞÜKRAN GÜNÜ

Derneğimi üyeliğinde 20 yılını dolduran vefakâr üyelerimize şükran plaketleri verildi. İstanbul Genel Merkez, An kara, İzmir, Bursa, Adana Lokallerimizde yapılan törenlerle bu yörelerde ikamet eden üyelerimiz plaketlerini almışlar diğer illerimizde ikamet edenlere ise plaketleri gönderilmiştir.

İstanbul Genel Merkez’de yapılan törene Akbank Mensupları Tekaüt Sandığı Vakfımız Müdürü Sn. Koray Pamuk& [... Devamını Oku]

İNTİBAK DAVASI

                   Derneğimizce pilot dava statüsünde açılan intibak davasının 30 Ocak 2014 tarihinde yapılan duruşmasında;

                    Hâkim Dr. Egemen Köylüoğlu dosyanın İstanbul Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı bilirkişi listesinde ismi geçen Sosyal Güvenlik Hukukunda uzman bilirkişiye tevdi ile dava dilekçesi, cevap dilekçesi ve dosya kapsamında bulunan tüm bilgi ve belgelere göre intibak hükü [... Devamını Oku]

20.yıl kutlamaları ve Plaket Törenleri yapıldı

 

İstanbul; Ankara, İzmir, Bursa Dernek Lokallerinde düzenlenen tören ve kokteyllerle dernekte 20 yılını dolduran değerli üyelere şükran plaketleri takdim edilmiştir. Bu yıl 50 üyemiz plaket almaya hak kazanmıştır. Anadolu’da ikamet eden üyelerimize plaketleri birer teşekkür yazısı ile kargo ile takdim edilmiştir. Lokallerde yapılan törenlerimize iştirak eden üyelerimiz memnuniyetlerini ifade etmişlerdir. Beşiktaş Lokalinde yapılan törende Genel Başkan Yıldız Tengiz a&c [... Devamını Oku]

İntibakta Hayal Kırıklığı

Çıkarılan intibak yasası nedeniyle;

                2012 yılında SSK ve Bağ-kur emeklileri gibi Vakıf-Sandık emeklileri de medyada en çok intibak yasasını takip ettiler.

                Bilindiği üzere emeklilik sistemimizdeki yıllar itibariyle meydana gelen uyumsuzluk ve sıkıntıları gidermek ve emekli aylıklarını adil hale getirmek için zaman zaman çalışmalar yapılmış ve yasalar çıkarılmıştır.

     [... Devamını Oku]

Üyelerimiz şükran plâketlerini aldılar

 

Dernek üyeliğinde 20 yılı dolduran üyeler şükran plaketlerini aldılar Ankara, İzmir, Bursa şubeleri lokallerinde düzenledikleri kokteyllerle, İstanbul Merkez, Sabancı Center’da düzenlenen tören ve kokteyl ile değerli üyelere şükran plaketlerini takdim etmişlerdir. Diğer şehirlerde ikamet eden değerli üyelere plaketleri kurye ile gönderilmiştir. Bu yıl 101 üyemiz plaket almaya hak kazanmıştır. Sağlıklı olan ve törenlere iştirak eden üyeler ve [... Devamını Oku]

Sn.M. Rıza Türmen ile TBMM'de platforma dâhil dernekler görüştü

Vakıf-Sandıkların 5510 sayılı kanunun geç.20 maddesi ve 5754 sayılı kanunun 73.maddesi gereğince SGK(Sosyal Güvenlik Kurumu) na devredilmesi ile ilgili Anayasa Mahkemesinin gerekçeli kararı 28.12.2011 tarihli resmi gazetede yayınlanmış. Devrin anayasaya aykırılık oluşturmadığı vurgulanmıştır. “Vakıf-Sandık iştirakçilerinin devir tarihi itibariyle 5510 sayılı kanunun 4.maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında s [... Devamını Oku]

Emekli Bankacı Dernekleri Platformu olarak Eylül ayında SGK ya gönderilen yazımıza gelen cevap aşağıda yayınlanmıştır

Bilindiği üzere, 5510 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesinde, 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamındaki bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, ticaret odaları sanayi odaları, borsalar veya bunların teşkil ettikleri birlikler personeli için kurulmuş bulunan sandıkların iştirakçileri ile aylık veya gelir bağlanmış olanlar ile bunların hak sahipleri herhangi bir işleme gerek kalmaksızın bu maddenin yayımı tarihinden itibaren üç yıl içinde Kurumumuza devredilerek bu kanun kapsamına alınacağı, üç yıllık sürenin ise Bakanlar Kurulu kararı ile en fazla iki [... Devamını Oku]

EMEKLİ BANKACI DERNEKLERİ PLATFORMU

 22 Eylül 2011 Perşembe günü yapılan Emekli Bankacı Dernekleri Platformu toplantısında tüm derneklerin üzerinde mutabık kaldığı bir yazı hazırlanarak T.C Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına gönderilmiştir. Ayrıca bir yazı da Bakan Sn. Faruk Çelik' e iletilmiştir.

ANAYASA MAHKEMESİ KARARINI VERDİ VAKIF-SANDIKLAR SGK DEVİR EDİLECEK

Bakanlar kurulu 2011/1559 kararı ile Vakıf –Sandıkların SGK devredilmesine ilişkin süreyi iki yıl uzatarak 30.04.2013 tarihinde devredilmesini karara bağladı, karar resmi gazetede yayınlandı 

Anayasa Mahkemesi, 30.Mart.2011 tarihinde Banka Sandıkları ile ilgili kararını verdi.
17.04.2008 tarih 5754 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile bazı kanun ve Kanun hükmünde Kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanunun 73.maddesi ve 5510 sayılı 2008 yılı başında yürürlüğe giren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 30.04.2008 tarihind [... Devamını Oku]

EMEKLİYE EK ZAM TARTIŞMASI

Değerli Üyemiz,

Son günlerde görsel ve yazılı basında “SSK ve Bağ Kur emeklilerine SGK tarafından 2000TL civarında bir zam farkı ödenmesi” konusu tartışılmaktadır. SGK ise 2002 ve 2006 yıllarında emeklilere böyle bir eksik ödeme yapılmadığını iddia etmektedir. Bu konuda Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), Ankara Yönetim Kurulu üyesi Nadir Üşekçioğlu adına bir pilot dava açmış ve dava SGK tarafından Yargıtay’a taşınmıştır.

 

Konu Yargıtay’da hen&u [... Devamını Oku]

DERNEĞİMİZİN KURULUŞUNUN 35. YILI KUTLAMALARI İLE PLÂKET TÖRENLERİ YAPILDI

Üyelikte 20 yılını dolduran değerli üyelerimiz şükran plâketlerini aldılar 
 

Örgütlü olabilmenin önemini bilen toplum bilincine sahip yıllardır derneğimize katkıda bulunan üyelerimiz, Genel Merkez ve şubelerinin düzenlediği törenler ve kokteyllerle şükran plaketlerini aldılar. Adana, Ankara, Bursa Şubelerimiz 13-14 Ocak tarihlerinde lokallerinde

İzmir Şubemiz  Salonunda 13 Ocak tarihinde, Genel Merkez 22 Oc [... Devamını Oku]

CHP GENEL BAŞKANI SN. KEMAL KILIÇDAROĞLU İKTİDARIMIZDA İNTİBAK YASASI ÇIKACAK dedi.

12.Ocak.2011 günü Emekli Bankacı Dernekleri Platformunu oluşturan Akbank, Yapı ve Kredi, Vakıfbank, Şekerbank, Dışbank, Anadolu Emlak emekli derneklerinin başkan ve yöneticileri CHP Genel Başkanı Sn Kemal Kılıçdaroğlu’na bir kutlama ve nezaket ziyaretinde bulunuldu.
 

CHP Genel merkezi başkanlık katında gerçekleşen ziyarette önce Genel Başkan yardımcısı Sn İzzet Çetin ile müteakiben Sn Kemal Kılıçdaroğlu ile yapılan görüşmeler çok samimi ve sıcak bir at [... Devamını Oku]

Referandum sonuçları bizler için de önem taşıyor

12 Eylül’de yapılacak anayasa referandumunda biz sandık emeklilerini dolaylı olarak etkileyebilme ihtimali olan bir değişiklik maddesi yer alıyor “Anayasa Mahkemesinin üye sayısının ve yapısının değiştirilmesi”.

506 sayılı SSK kanununun geçici 20’nci maddesi gereğince kurulmuş olan ve AKBANK ve AKSİGORTA emeklileri olarak bizlerin de iştirakçisi bulunduğumuz VAKIF-SANDIKLAR her ne hikmetse bazı iktidarları rahatsız etmektedir. Bunun sebebi Sosyal Güvenlik Kurumları(SGK) arasında en kalitel [... Devamını Oku]

ÇALIŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

Sosyal Güvenlik Kuruluşları Başkanlığı
A N K A R A 

Konu: 15.04.2009- 9 sayılı yazımız 5.05.2009 - 300646 sayılı yazınız Hk: 
İlgi yazımızda da belirtildiği gibi Sosyal Sigortalar Kanununda çeşitli tarihlerde yapılan düzenlemeler yaşama geçirilirken eski emeklilerin aylıklarında intibak yapılmaması haksızlık, eşitsizlik ve adaletsizlikleri de beraberinde getirmiştir.
 
Emekliler aktif sigortalı olduğu süreçte, enflasyon farkı ile hemen hemen aynı ücretleri almış, aynı oranda prim [... Devamını Oku]

20 BİN EMEKLİ BANKACI SGK`YA KARŞI

EMEKLİ BANKACI DERNEKLERİ PLATFORMU
BAŞKANLAR KURULU

1. BAŞKAN         : YILDIZ TENGİZ (AKBANK E.D.BŞK)
2. BAŞKAN YRD : ERKAN KERİMOĞLU (YAPI VE KREDİ BANKASI E.D.BŞK.)
3. BAŞKAN YRD : YAKUP OKATAN (VAKIFBANK E.D. BŞK.)
4. BAŞKAN YRD : İLHAN TÜRKMEN (ŞEKERBANK E.D.BŞK)
ÜYE    : ALİ AKYÜZ (ANADOLU-EMLAK M.VE EM.D.BŞK)
ÜYE    : YAKUP IŞIKSALAN (DIŞBANK E.D.BŞK)
& [... Devamını Oku]

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞINA GÖNDERİLEN "EMEKLİLER ARASINDAKİ MAAŞ ADALETSİZLİĞİ"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’na) gönderilen 15.04.2009 tarihli yazımıza anılan makam tarafından 05.05.2009 / 300646 sayılı yazı ile cevap verilmiştir.  Emekli Bankacı Dernekleri Platformu adına Akbank Emeklileri Derneği’ne gönderilen yazıda özetle; talebimiz için yeni bir yasal düzenleme getirilmesi gerektiği bildirilmektedir.

Emeklilere Müjde!...

‘ İNTİBAK YASA TASARISI DÜZENLENEREK BAŞBAKANLIĞA GÖNDERİLDİ ’

Emekli Ba [... Devamını Oku]

KESİT
Bankacılık nereye gidiyor

Teoman BAŞCAN
Teoman BAŞCAN

                     Bundan yaklaşık 10 yıl önce Büyük Şehirlerdeki Banka şubelerine dışarıdan bakıldığında görünümü şu şekildeydi;

—Henüz mesai başlamadan, kapısının önünde öncelikli sıra numarası almak için uzamış müşteri kuyrukları
—Gün içinde şube holünde iğne atsan yere düşmez tabirine uygun müşteri yoğunluğu
—Şube hollerinde gerek müşterilerin kendi aralarında gerekse personelle yaşanan tartışmalar,
—Mesai bitip şube kapısı kapandığına ise kafası bulanmış ve bitap düşmüş adeta abandone olmuş banka personeli
Bu tablonun ortaya çıkmasındaki en önemli faktörlerden birkaçı, süratle yaygınlaşan kredi kartı dağıtımı ve kullanımı, eskiden sadece ilgili kuruma yatırılma zorunluluğu olan elektrik-su-telefon-doğalgaz vs. fatura ödemelerinin bankalar üzerinden de yapılabilme olanağının ortaya çıkması ve özel bankaların da bu işlemlere aracılık edebilmeleri.                                                                                 Dolayısıyla elinde ya ödeyeceği fatura veya kredi kart ekstresi bulunanlar şube holünde işlem yaptırmak için bekleyen müşterilerin büyük çoğunluğunu oluşturmakta idi.
Banka Yöneticileri önce bu müşteri kitlesinin bankaya gelmeden bu tür ödemeleri yapabilmelerinin yolunu buldular. Hesaptan otomatik ödeme veya ATM’lerden yatırabilme yöntemini uygulamaya koydular. Kredi Kartı teslimatlarını da kurye firmaları üzerinden realize ettiler. Sonuçta bu profile giren müşteriler yavaş yavaş bankalardan ayaklarını çektiler.
Bilahare yine banka yöneticileri tüm bankacılık faaliyetlerinin şubeye gelmeden keza faks ya da talimat mektubu göndermeden yapılabilme imkânını araştırdılar ve internet bankacılığı bu konuda kendilerine can simidi oldu.
Ve yürütülen çalışmalar sonucunda İNTERNET BANKACILIĞI bilahare de akıllı cep telefonlarının uygulamaya girmesiyle MOBİL BANKACILIK süreci başlatıldı. Başlangıçta güvenilirlik unsurları tartışılıyor olsa da ortaya çıkan risklere karşı alınan tedbirlerle dijital kanallar  (İnternet+Mobil) üzerinden tüm bankacılık faaliyetlerini yapılabilmesi imkân dâhiline geldi Artık bankanız bu teknolojiyi kullanmasını bilenler için size bir tuş mesafesi kadar yakın oldu.
Sonuçta bankalar artan iş imkânlarını eleman istihdamı yerine teknolojiyi kullanarak ve bu alanda ciddi yatırımlar yaparak aşmaya muvaffak oldular. 
Dikkat ederseniz Bankaların şube hollerinde yığılmış, işlem yapmak için sıra bekleyen müşteriler artık yok. Özellikle teknolojiyle barışık müşteriler her türlü bankacılık işlemlerini DİJİTAL KANALLARDAN (İnternet-Mobil) gerçekleştiriyor.
Şu anda sektörün önde gelen 3 bankasının basına yansıyan rakamlara göre; kendilerinde gerçekleştirilen bankacılık işlemlerinin;
-İş Bankası’nda % 82’si
-Garanti Bankası’nda % 91’i
-Akbank’ta % 91’i
Dijital(İnternet-mobil) kanallar üzerinden yapılıyor.  Bu oran çok yüksek.  daha da yükselmeye devam ederse- ki bankaların hedefi bu rakamı daha da yukarı çekmek- şubelerin küçülmesi ya da sayılarının azaltılması dahi tartışılmaya başlanabilir. 
  Gelelim işin  bu teknolojik gelişmeye ayak uyduramayan   ve bu konuda  konservatif  davranan  kesimin  durumuna.  Eğer bu kitle Dijital kanalları kullanma konusunda kendini yenileyemez ise hala   şube holünde  sıra beklemeye  dolayısıyla zamanını israf etmeye ve yaşanan tartışmalar nedeniyle  üzülmeye   devam edecek.  Hele bu kapsamdaki müşterilerin bazıları Emekli bankacı ise onların durumu daha da  sıkıntılı   olacak. Bu grubun şu anda sahip oldukları bankacılık tecrübesi ve mesleki  bilgi birikimleri  sektördeki bu değişim karşısında  süratle   eriyecek.
Zira internetin ve akıllı telefonların bankacılık sektöründe ön plana çıkmasıyla bankacılığın konumu değişti.   Bu imkanları hem hizmet verme hem de hizmet alma ekseninde fevkalade iyi kullanan  yeni bir kuşak ortaya çıktı.  Bankacılık çağ atladı da diyebiliriz. Artık bu yeni bankacılarla Emekli bankacılar arasında iletişim kurma konusunda kopukluklar başladı. Buna ek olarak Ürün yelpazesi tamamen değişti. Müşteri taleplerine bakış açısı farklılaştı.  Artık şubeler eski dönemde olduğu gibi gerek mevduat gerekse kredi faizi konusunda ilgili departmanı zorlamak yerine müşteriyi şubeye kar yazacak faize ikna etmek yönünde çaba göstermeye başladılar.
Bankacılıkta yaşanan her türlü değişimlerden anında bilgi sahibi olmak için çalışılan bankayla iletişim halinde olunması gerekiyor. Bunun da yolu müşteri temsilcisi ile birebir görüşmekten değil( Zaten müşteri temsilcileri eskiden olduğu gibi çay-kahve ikramına ve sohbet molası vermeye vakit ayıramıyorlar)  DİJİTAL (İnternet+Mobil) BANKACILIĞI KULLANMAKTAN geçiyor.  Günümüzde Bankanın yeni ürünleri ve yeni uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmak ve talepte bulunmak DİJİTAL alanda gerçekleştirilen bilgi akışıyla mümkün olabiliyor.
BİZDEN GEÇTİ BU YAŞTAN SONRA DİJİTAL BANKACILIĞI (İNTERNET+MOBİL) ÖĞRENSEM NE OLUR, ya  da  İSTERSEM  ÖĞRENİRİM AMA   NEREDE NE ZAMAN KULLANACAĞIM  HER ZAMAN BANKAYLA İŞİM OLMUYOR Kİ     demek  suretiyle  teselli  aramak, sadece kendinizi aldatmak olur.  Yıllar önce  bir hevesle alınmış  fakat evin bir köşesinde  uykuya yatırılmış   bilgisayarları  kılıflarından çıkartma  ve onu kullanmayı öğrenme   zamanı geldi de geçiyor . Belki kaçan treni son vagonundan yakalamak mümkün olabilir.
Son söz: ÖĞRENMENİN YAŞI YOKTUR
 

ETKİNLİKLER

08.06.2015
2014 Ocak Mantı Günümüz...
 

08.06.2015
2013 yılı 29 Kasım Sağlık Konferansımız...
 

08.06.2015
2012 Çaylarımız...
 

08.06.2015
2012 Örgü Eğitimi Alan Kursiyerlerimiz
 

30.03.2011
AKÇAKOCA TURU
29 MAYIS 2011 Siz saygıdeğer konuklarımızı 06:30 Bakırköy Regata Otoparkı – 07:00 Beşiktaş yıldız camii – 07:30 Kadıköy Evlendirme Dairesi Otoparkı –önünden hareket ederek Karadeniz’in gözde kasabası

30.03.2011
DÜZCE GÜZELDERE ŞELALESİ TURU
22 MAYIS 2011 Siz saygıdeğer konuklarımızı 06:30 Bakırköy Regata Otoparkı – 07:00Beşiktaş yıldız camii – 07:30 Kadıköy Evlendirme Dairesi Otoparkı –önünden hareket ederek Düzce’ye doğru bir yolculuk

30.03.2011
ESKİŞEHİR ve FRİG VADİSİ
Porsuk Çayı – Yazılıkaya – Odunpazarı – Seyitgazi – Kümbet Köyü 30 NİSAN - 01 MAYIS 2011 1.    Gün : Sabah 06:15BakırKöy Regatta önü, 06:30 Dolmabahçe saat

30.03.2011
BATI KARADENİZ - ILGAZ TURU
Safranbolu-Yörük köyü-Arasta-Tarihi konaklar-Amasra-Devrek – Ilgaz – Kastamonu  03 – 05 HAZİRAN 2011     1. Gün: Sabah 07:00 Bakırköy Regatta, 07:45 Beşiktaş Yıldız camii

30.03.2011
EDİRNE TURU
03 NİSAN 2011 Sabah 06:30 Kadıköy evlendirme dairesi 07:15 Beşiktaş Yıldız camii önü, 08:00 Bakırköy Regatta önünden hareketle Edirne’ye yola çıkıyoruz, vardığımızda Eski Cami ve Yazıları, Rüstempaşa

30.03.2011
KARADENİZ TURU
Kastamonu – Sinop – Ordu – Boztepe – Trabzon – Sümela – Uzungöl – Haldizen – Ayder – Artvin – Amasya – Çorum – Hattuşaş – Safranbolu 03 – 10 HAZİRAN

30.03.2011
GAP TURU
UÇAK İLE GAP TURU   HATAY – GAZİANTEP – ŞANLIURFA – MARDİN MİDYAT – HASANKEYF – DİYARBAKIR – ADIYAMAN 11 - 15 MAYIS 2011 Program : 1.      Gün: Sabah 06:00’da

30.03.2011
BALKANLAR TURU
GÖNÜL DURAKLARIMIZ  BALKANLAR…   KOSOVA – MAKEDONYA – ARNAVUTLUK – KARADAĞ – HIRVATİSTAN – BOSNA HERSEK 16 – 23 NİSAN 2011 Program : 1.      
FAYDALI LİNKLER