akemder
GÜNDEM
ŞEMSİYENİN ALTINDAKİLER VE DIŞINDAKİLER

Yıldız TENGİZ
Yıldız TENGİZ
2006 yılında yürürlüğe giren 5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası (SSGSS) Kanununun amacı SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve Vakıf-Sandıkların birbirinden farklı uygulamalarını ve uygulamaların meydana getirdiği rahatsızlıkların giderilmesine, statülerinden kaynaklanan haksız ve anlamsız ayrımcılıkların sona erdirilmesine yönelikti.
 
Açıkça ifade etmek gerekirse Vakıf-Sandık mensupları bu yasayı hiç beğenmedi ama Anayasa Mahkemesi Yasayı uygun buldu. Yargı kararını beğensek de beğenmesek de saygı duyduk ve hepimizi bağlayıcı oldu.
 
Çalışanların eşit kurallara tabi olması ve aynı haklara kavuşturulması amacını da taşıyan 5510 sayılı yasa tüm çalışan ve emeklilere Sosyal Güvenlik reformu olarak sunuldu. Aradan geçen yedi yıllık süreçte yasanın amacı ile ilgili en ufak bir gelişme ve çalışma maalesef görülmedi.
 
Öncelikle yasanın hemen hemen tamamına yakın maddeleri 2008 yılında yürürlüğe giren 5754 sayılı kanun ile değiştirildi. Yeterli olmadı torba yasalarla eklemeler yapıldı. Ancak; norm ve standart birliği asla sağlanamadı.
 
İşçi, esnaf, çiftçi emeklileri Ocak ayında altı aylık dönem için enflasyon oranında zam alırken buna karşılık memur emeklilerine 2014 yılı zammının tümü bir defada Ocak ayında verildi enflasyon oranı da gözetilerek seyyanen zam yapıldı. Yılbaşından beri yapılan zamlara göre emekliler arasında 7,8 kata varan fark oluştu. Ocak ayından itibaren en düşük memur emekli aylığına yüzde 12,7 artışla 148 TL zam yapılırken en düşük işçi emekli aylığına yüzde 3.27 artışla 31 TL zam yapıldı. Böylece en düşük memur emekli aylığı ile işçi emekli aylığı arasında 4,7 kat fark oluştu, bu fark çiftçi emeklileri aleyhine 7,8 kat, esnaf emeklileri aleyhine 5,92 kata kadar çıktı.
 
Aynı Şemsiye altında birleştirilen SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığında yıllardır farklılıklar ve ayrımcılıklar süregeldi. Şemsiye dışında kalan ve bu güne kadar uzatmalarla akıbeti belirsizliğini koruyan Vakıf-Sandıklara ise ayrımcılığın daniskası yapıldı.
 
Kazanılmış hakları dahi intibak yasası ile ellerinden alındı daha az prim ödeyen SSK emeklileri ile maaşlar eşitlendi. İntibak yasası Vakıf-Sandık emeklilerinin maaşlarına uygulanmadı sonuçta mağdur on binler yaratıldı.
 
Yıllık resmi enflasyon Mart sonu yüzde 7.70 ulaşmış ama halkın gerçek enflasyonu yüzde 20 yi aşmış durumdadır. 2014 yılında enflasyonun çift haneli rakamlara ulaşmasına kesin gözüyle bakılırken emekli aylıklarına yapılan 30-40 liralık artış daha üç aylık enflasyon rakamlarıyla misliyle buharlaşmıştır.
 

Her şeye rağmen Vakıf-Sandıklarla ilgili olarak 2015 Mayıs ayına kadar olumlu bir gelişme olacağını umut ediyor tüm emeklilere sağlık ve esenlikler diliyorum.


FOTOĞRAF GALERİSİ
2014 OCAK PLAKET
GÜNCEL HABERLER
OCAK 2014 VEFA VE ŞÜKRAN GÜNÜ

Derneğimi üyeliğinde 20 yılını dolduran vefakâr üyelerimize şükran plaketleri verildi. İstanbul Genel Merkez, An kara, İzmir, Bursa, Adana Lokallerimizde yapılan törenlerle bu yörelerde ikamet eden üyelerimiz plaketlerini almışlar diğer illerimizde ikamet edenlere ise plaketleri gönderilmiştir.

İstanbul Genel Merkez’de yapılan törene Akbank Mensupları Tekaüt Sandığı Vakfımız Müdürü Sn. Koray Pamuk& [... Devamını Oku]

İNTİBAK DAVASI

                   Derneğimizce pilot dava statüsünde açılan intibak davasının 30 Ocak 2014 tarihinde yapılan duruşmasında;

                    Hâkim Dr. Egemen Köylüoğlu dosyanın İstanbul Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı bilirkişi listesinde ismi geçen Sosyal Güvenlik Hukukunda uzman bilirkişiye tevdi ile dava dilekçesi, cevap dilekçesi ve dosya kapsamında bulunan tüm bilgi ve belgelere göre intibak hükü [... Devamını Oku]

20.yıl kutlamaları ve Plaket Törenleri yapıldı

 

İstanbul; Ankara, İzmir, Bursa Dernek Lokallerinde düzenlenen tören ve kokteyllerle dernekte 20 yılını dolduran değerli üyelere şükran plaketleri takdim edilmiştir. Bu yıl 50 üyemiz plaket almaya hak kazanmıştır. Anadolu’da ikamet eden üyelerimize plaketleri birer teşekkür yazısı ile kargo ile takdim edilmiştir. Lokallerde yapılan törenlerimize iştirak eden üyelerimiz memnuniyetlerini ifade etmişlerdir. Beşiktaş Lokalinde yapılan törende Genel Başkan Yıldız Tengiz a&c [... Devamını Oku]

İntibakta Hayal Kırıklığı

Çıkarılan intibak yasası nedeniyle;

                2012 yılında SSK ve Bağ-kur emeklileri gibi Vakıf-Sandık emeklileri de medyada en çok intibak yasasını takip ettiler.

                Bilindiği üzere emeklilik sistemimizdeki yıllar itibariyle meydana gelen uyumsuzluk ve sıkıntıları gidermek ve emekli aylıklarını adil hale getirmek için zaman zaman çalışmalar yapılmış ve yasalar çıkarılmıştır.

     [... Devamını Oku]

Üyelerimiz şükran plâketlerini aldılar

 

Dernek üyeliğinde 20 yılı dolduran üyeler şükran plaketlerini aldılar Ankara, İzmir, Bursa şubeleri lokallerinde düzenledikleri kokteyllerle, İstanbul Merkez, Sabancı Center’da düzenlenen tören ve kokteyl ile değerli üyelere şükran plaketlerini takdim etmişlerdir. Diğer şehirlerde ikamet eden değerli üyelere plaketleri kurye ile gönderilmiştir. Bu yıl 101 üyemiz plaket almaya hak kazanmıştır. Sağlıklı olan ve törenlere iştirak eden üyeler ve [... Devamını Oku]

Sn.M. Rıza Türmen ile TBMM'de platforma dâhil dernekler görüştü

Vakıf-Sandıkların 5510 sayılı kanunun geç.20 maddesi ve 5754 sayılı kanunun 73.maddesi gereğince SGK(Sosyal Güvenlik Kurumu) na devredilmesi ile ilgili Anayasa Mahkemesinin gerekçeli kararı 28.12.2011 tarihli resmi gazetede yayınlanmış. Devrin anayasaya aykırılık oluşturmadığı vurgulanmıştır. “Vakıf-Sandık iştirakçilerinin devir tarihi itibariyle 5510 sayılı kanunun 4.maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında s [... Devamını Oku]

Emekli Bankacı Dernekleri Platformu olarak Eylül ayında SGK ya gönderilen yazımıza gelen cevap aşağıda yayınlanmıştır

Bilindiği üzere, 5510 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesinde, 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamındaki bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, ticaret odaları sanayi odaları, borsalar veya bunların teşkil ettikleri birlikler personeli için kurulmuş bulunan sandıkların iştirakçileri ile aylık veya gelir bağlanmış olanlar ile bunların hak sahipleri herhangi bir işleme gerek kalmaksızın bu maddenin yayımı tarihinden itibaren üç yıl içinde Kurumumuza devredilerek bu kanun kapsamına alınacağı, üç yıllık sürenin ise Bakanlar Kurulu kararı ile en fazla iki [... Devamını Oku]

EMEKLİ BANKACI DERNEKLERİ PLATFORMU

 22 Eylül 2011 Perşembe günü yapılan Emekli Bankacı Dernekleri Platformu toplantısında tüm derneklerin üzerinde mutabık kaldığı bir yazı hazırlanarak T.C Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına gönderilmiştir. Ayrıca bir yazı da Bakan Sn. Faruk Çelik' e iletilmiştir.

ANAYASA MAHKEMESİ KARARINI VERDİ VAKIF-SANDIKLAR SGK DEVİR EDİLECEK

Bakanlar kurulu 2011/1559 kararı ile Vakıf –Sandıkların SGK devredilmesine ilişkin süreyi iki yıl uzatarak 30.04.2013 tarihinde devredilmesini karara bağladı, karar resmi gazetede yayınlandı 

Anayasa Mahkemesi, 30.Mart.2011 tarihinde Banka Sandıkları ile ilgili kararını verdi.
17.04.2008 tarih 5754 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile bazı kanun ve Kanun hükmünde Kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanunun 73.maddesi ve 5510 sayılı 2008 yılı başında yürürlüğe giren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 30.04.2008 tarihind [... Devamını Oku]

EMEKLİYE EK ZAM TARTIŞMASI

Değerli Üyemiz,

Son günlerde görsel ve yazılı basında “SSK ve Bağ Kur emeklilerine SGK tarafından 2000TL civarında bir zam farkı ödenmesi” konusu tartışılmaktadır. SGK ise 2002 ve 2006 yıllarında emeklilere böyle bir eksik ödeme yapılmadığını iddia etmektedir. Bu konuda Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), Ankara Yönetim Kurulu üyesi Nadir Üşekçioğlu adına bir pilot dava açmış ve dava SGK tarafından Yargıtay’a taşınmıştır.

 

Konu Yargıtay’da hen&u [... Devamını Oku]

DERNEĞİMİZİN KURULUŞUNUN 35. YILI KUTLAMALARI İLE PLÂKET TÖRENLERİ YAPILDI

Üyelikte 20 yılını dolduran değerli üyelerimiz şükran plâketlerini aldılar 
 

Örgütlü olabilmenin önemini bilen toplum bilincine sahip yıllardır derneğimize katkıda bulunan üyelerimiz, Genel Merkez ve şubelerinin düzenlediği törenler ve kokteyllerle şükran plaketlerini aldılar. Adana, Ankara, Bursa Şubelerimiz 13-14 Ocak tarihlerinde lokallerinde

İzmir Şubemiz  Salonunda 13 Ocak tarihinde, Genel Merkez 22 Oc [... Devamını Oku]

CHP GENEL BAŞKANI SN. KEMAL KILIÇDAROĞLU İKTİDARIMIZDA İNTİBAK YASASI ÇIKACAK dedi.

12.Ocak.2011 günü Emekli Bankacı Dernekleri Platformunu oluşturan Akbank, Yapı ve Kredi, Vakıfbank, Şekerbank, Dışbank, Anadolu Emlak emekli derneklerinin başkan ve yöneticileri CHP Genel Başkanı Sn Kemal Kılıçdaroğlu’na bir kutlama ve nezaket ziyaretinde bulunuldu.
 

CHP Genel merkezi başkanlık katında gerçekleşen ziyarette önce Genel Başkan yardımcısı Sn İzzet Çetin ile müteakiben Sn Kemal Kılıçdaroğlu ile yapılan görüşmeler çok samimi ve sıcak bir at [... Devamını Oku]

Referandum sonuçları bizler için de önem taşıyor

12 Eylül’de yapılacak anayasa referandumunda biz sandık emeklilerini dolaylı olarak etkileyebilme ihtimali olan bir değişiklik maddesi yer alıyor “Anayasa Mahkemesinin üye sayısının ve yapısının değiştirilmesi”.

506 sayılı SSK kanununun geçici 20’nci maddesi gereğince kurulmuş olan ve AKBANK ve AKSİGORTA emeklileri olarak bizlerin de iştirakçisi bulunduğumuz VAKIF-SANDIKLAR her ne hikmetse bazı iktidarları rahatsız etmektedir. Bunun sebebi Sosyal Güvenlik Kurumları(SGK) arasında en kalitel [... Devamını Oku]

ÇALIŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

Sosyal Güvenlik Kuruluşları Başkanlığı
A N K A R A 

Konu: 15.04.2009- 9 sayılı yazımız 5.05.2009 - 300646 sayılı yazınız Hk: 
İlgi yazımızda da belirtildiği gibi Sosyal Sigortalar Kanununda çeşitli tarihlerde yapılan düzenlemeler yaşama geçirilirken eski emeklilerin aylıklarında intibak yapılmaması haksızlık, eşitsizlik ve adaletsizlikleri de beraberinde getirmiştir.
 
Emekliler aktif sigortalı olduğu süreçte, enflasyon farkı ile hemen hemen aynı ücretleri almış, aynı oranda prim [... Devamını Oku]

20 BİN EMEKLİ BANKACI SGK`YA KARŞI

EMEKLİ BANKACI DERNEKLERİ PLATFORMU
BAŞKANLAR KURULU

1. BAŞKAN         : YILDIZ TENGİZ (AKBANK E.D.BŞK)
2. BAŞKAN YRD : ERKAN KERİMOĞLU (YAPI VE KREDİ BANKASI E.D.BŞK.)
3. BAŞKAN YRD : YAKUP OKATAN (VAKIFBANK E.D. BŞK.)
4. BAŞKAN YRD : İLHAN TÜRKMEN (ŞEKERBANK E.D.BŞK)
ÜYE    : ALİ AKYÜZ (ANADOLU-EMLAK M.VE EM.D.BŞK)
ÜYE    : YAKUP IŞIKSALAN (DIŞBANK E.D.BŞK)
& [... Devamını Oku]

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞINA GÖNDERİLEN "EMEKLİLER ARASINDAKİ MAAŞ ADALETSİZLİĞİ"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’na) gönderilen 15.04.2009 tarihli yazımıza anılan makam tarafından 05.05.2009 / 300646 sayılı yazı ile cevap verilmiştir.  Emekli Bankacı Dernekleri Platformu adına Akbank Emeklileri Derneği’ne gönderilen yazıda özetle; talebimiz için yeni bir yasal düzenleme getirilmesi gerektiği bildirilmektedir.

Emeklilere Müjde!...

‘ İNTİBAK YASA TASARISI DÜZENLENEREK BAŞBAKANLIĞA GÖNDERİLDİ ’

Emekli Ba [... Devamını Oku]

KESİT
ÇALIŞAN EMEKLİLERİN DURUMU

Teoman BAŞCAN
Teoman BAŞCAN
Emekli olduktan sonra çalışmak zorunda kalanların aylıklarının kesilmemesi için Sosyal Güvenlik Destek Primi ödemeleri gerekiyor.
Eğer emekliliği sonrası kişi kendi hesabına çalışmaya devam ediyorsa (Örneğin sigortacılık yapıyorsa)bu şahıs SGD primini kendisi ödemesi gerekiyor. Eğer iş sözleşmesiyle bir işverene bağlı çalışıyorsa bu primi işveren ödemek zorunda.
Ekim 2008 sonrası ilk kez sigortalı olanlardan ,yaşlılık aylığı bağlanan ya da bağlanacak olanlar tarımsal faaliyetler hariç emeklilik sonrası çalışmaya başlayacaklar ise emekli aylıkları kesilecek. Ancak bu kişiler kendi nam ve hesaplarına çalışmaya başlarlarsa istekleri halinde emekli Aylıkları kesilmeyecek ancak % 15 oranında sosyal güvenlik primi ödeyecekler.
Ekim 2008 öncesi sigortalı olanlar ne zaman ve hangi kurumdan (SSK,Bağ-Kur,Emekli San.) emekli olursa olsun yeniden 4/a (SSKlı) olarak çalışmaya başlarsa emekli aylıkları kesilmiyor .Yalnız bu kişiler ancak%32 oranında SGDP ödeyerek emekli aylıklarını almaya devam edebiliyor. Ekim/2008 öncesi emekli olanlar yeniden 4/b’li (Bağ-Kur) olarak çalışmaya başlarlarsa yani kendi işlerini kurarlarsa %15 oranında SGDP ödemek durumundalar
Emekli olduktan sonra devlette herhangi bir pozisyonda çalışmaya başlarlar ise bu kişilerin emekli aylıkları kesiliyor.
SGK’na SGDP ödemesi gerekirken bu primi yatırmayanlara geçen aylarda geriye dönük olarak borç çıkarıldı. Bu durumda olanların sayısının 600.000 kişi olduğu ifade ediliyor. Emeklilik sonrası çalışmaya devam eden pek çok kimse bu primi ödemesi gerektiğinden habersiz. Gençlere iş olanağını genişletmeye matuf bu uygulama maalesef geçinemediği için emeklilik sonrası çalışmak zorunda kalan insanımıza ilave bir külfet getiriyor. Bundan kurtulmaya çalışan insanlarımız da maalesef kayıt dışı istihdama yöneliyor. Fakat bu durum hiçbir şeyin gizli kalamadığı gibi bir gün ortaya çıkıyor. Bedeli ise o zaman küçümsenemeyecek boyutta oluyor. Bu nedenle siz siz olun emeklilik sonrası çalışmaya başlamadan durumunuzun ne olduğunu ve nasıl bir yol izlemeniz gerektiğini bir mali müşavire danışın.
Sözün Özü; Korkulu rüya görmektense uyanık kalmak evladır.

ETKİNLİKLER

30.03.2011
AKÇAKOCA TURU
29 MAYIS 2011 Siz saygıdeğer konuklarımızı 06:30 Bakırköy Regata Otoparkı – 07:00 Beşiktaş yıldız camii – 07:30 Kadıköy Evlendirme Dairesi Otoparkı –önünden hareket ederek Karadeniz’in gözde kasabası

30.03.2011
DÜZCE GÜZELDERE ŞELALESİ TURU
22 MAYIS 2011 Siz saygıdeğer konuklarımızı 06:30 Bakırköy Regata Otoparkı – 07:00Beşiktaş yıldız camii – 07:30 Kadıköy Evlendirme Dairesi Otoparkı –önünden hareket ederek Düzce’ye doğru bir yolculuk

30.03.2011
ESKİŞEHİR ve FRİG VADİSİ
Porsuk Çayı – Yazılıkaya – Odunpazarı – Seyitgazi – Kümbet Köyü 30 NİSAN - 01 MAYIS 2011 1.    Gün : Sabah 06:15BakırKöy Regatta önü, 06:30 Dolmabahçe saat

30.03.2011
BATI KARADENİZ - ILGAZ TURU
Safranbolu-Yörük köyü-Arasta-Tarihi konaklar-Amasra-Devrek – Ilgaz – Kastamonu  03 – 05 HAZİRAN 2011     1. Gün: Sabah 07:00 Bakırköy Regatta, 07:45 Beşiktaş Yıldız camii

30.03.2011
EDİRNE TURU
03 NİSAN 2011 Sabah 06:30 Kadıköy evlendirme dairesi 07:15 Beşiktaş Yıldız camii önü, 08:00 Bakırköy Regatta önünden hareketle Edirne’ye yola çıkıyoruz, vardığımızda Eski Cami ve Yazıları, Rüstempaşa

30.03.2011
KARADENİZ TURU
Kastamonu – Sinop – Ordu – Boztepe – Trabzon – Sümela – Uzungöl – Haldizen – Ayder – Artvin – Amasya – Çorum – Hattuşaş – Safranbolu 03 – 10 HAZİRAN

30.03.2011
GAP TURU
UÇAK İLE GAP TURU   HATAY – GAZİANTEP – ŞANLIURFA – MARDİN MİDYAT – HASANKEYF – DİYARBAKIR – ADIYAMAN 11 - 15 MAYIS 2011 Program : 1.      Gün: Sabah 06:00’da

30.03.2011
BALKANLAR TURU
GÖNÜL DURAKLARIMIZ  BALKANLAR…   KOSOVA – MAKEDONYA – ARNAVUTLUK – KARADAĞ – HIRVATİSTAN – BOSNA HERSEK 16 – 23 NİSAN 2011 Program : 1.      
FAYDALI LİNKLER