akemder
GÜNDEM
ALDATILIYORUZ

Yıldız TENGİZ
Yıldız TENGİZ

 Su katılmamış gericiliğin, bağnazlığın, yobazlığın adı “muhafazakârlık” oldu. Ülkeyi yönetenleri dinlediğimiz vakit her şey güllük gülistanlık. Harika bir Türkiye tablosuyla karşılaşıyoruz.

            Oysa bakıyoruz gerçek hiç de öyle değil. Hepimizi kandırıyorlar. Aldatılıyoruz!...Halinden memnun insan sayısı çok az. Herkes kendini haksızlığa uğramış veya mağdur edilmiş görüyor. İsyan ediyorlar.

           “Türkiye sadece Türklerin değildir” söylemine cevap arayanlar Yeni Türkiye’nin kimin Türkiye’si olacağı sorusunu soruyorlar.

             Dolar son sekiz ayın zirvesinde. Paramız mum gibi eriyor. Hayat pahalılaşıyor, yaşam her gün biraz daha zorlaşıyor. Bizi yönetenlere göre durum harika!..,

             Bu harika ülkede ekonomi iyi diye uyutuluyoruz doğalgazdan, elektriğe, akaryakıta iğneden ipliğe her şeye zam geliyor.

            Türkiye İstatistik Kurumunun (TUİK) her yıl açıkladığı “Türkiye Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması”na bakınca ülkemizde yaşayan insanlarımızın durumunun hiç de iyi olmadığını görüyoruz. Milli gelirde orta sınıfın payı düşüyor, gelir dağılımında eşitsizlik daha da büyüyor zengin daha zengin, fakir daha fakir oluyor. 22 milyon yoksul, 48 milyon insan borç içinde oran olarak halkımızın yüzde 65,4 ü borçlu, yüzde 39,7 damı akıtan, rutubetli, pencereleri çürük evlerde yaşıyor, onaracak paraları olmadığını belirtiyorlar.                                               

              Adalet mülkün temelidir. Kuşkusuz Hukuk Devleti de adaletin temelidir. Ancak, ülkemizde yargı bağımsızlığı ortadan kalkmış hukuk devleti satırlarda kalmıştır. Kimsenin hukuka güveni kalmamıştır.

              Yıllardır bir türlü önlenemeyen ve suçlusu da bulunamayan işçi kazalarının süregeldiği ülkemizde Türk-İş tarafından Bursa’da bir otelde düzenlenen İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Eğitim Seminerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik yaptığı konuşmada işçi ölümleri ile ilgili basın ve sendikaları suçladı. Bakan Çelik döneminde 5000 e yakın işçi ölürken Çelik Sendikaların 1.Mayısı Taksimde kutlamak için gösterdiği ısrarı iş güvenliği ile ilgili göstermediğini savundu.

               Çalışma ve Sosyal güvenlik Bakanlığının Temmuz ayı istatistiklerine göre kayıtlı 12 milyon 287 bin işçinin 1 milyon 189 bini sendika üyesi. Başka bir deyişle kayıtlı işçilerin sadece yüzde 9,7 si sendikalı. Bu sendikalı işçilerin de ancak 746 bini toplu iş sözleşmesi hakkından yararlanabiliyor. Geriye kalan 443 bin işçinin sendikaları toplu iş sözleşmesi bağıtlayamıyor. Ülkemizde Çalışma yaşamının ve sendikalaşmanın bu yaman çelişkisi ortada dururken, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç “iş kazalarına baktığımızda feryat edecek çok büyük bir şey yok” diyor. Demek ki Yeni Türkiye’de işçi hayatından daha ucuz bir şey yok.

              Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik geçtiğimiz günlerde normal emeklilik ve bireysel emeklilik dışında “tamamlayıcı emeklilik” sistemini getirmeyi hedeflediklerini açıkladı. Açıklamaya göre ikinci emekli aylığı almak isteyen vatandaş bunu için prim ödeyecek devlet de katkıda bulunacak.

              Bunun benzeri uygulama “Bireysel emeklilik” sistemi olarak zaten var. Zar zor geçinen insanlar maaşının yüzde 15-20 sini daha prim olarak 30-40 sene ödeyecek 65 yaşında ikinci emekli aylığı alacak. Tam bir masal.

              Geçmiş yıllarda Ülkemizde zorda olan sosyal güvenlik kurumlarını kurtarma çalışmalarında süper emeklilik yasası ile çalışanlar aldatılmış kandırılmış yüksek primler ödeyerek süper emekli olacağını zannetmiş ancak yasa iptal edilmiş ne yüksek maaş ne de primlerini geri alabilmişlerdir. Sadece havalarını almışlardır. Tarih tekerrürden ibarettir diye boşa söylememişler.

              Bir toplumu sorunsuz yönetmenin en kestirme yolu toplumu eğitimden yoksun bırakmak ya da çağdışı eğitimle oyalayıp cahil cenneti yapmaktır. Bu gün özgür eğitim adı altında kandırılmakta ve aldatılmaktayız. Bu eğitimle sorgulamayan irdelemeyen sorun yaratmayan toplum hedeflenmektedir.

             “Büyük halk kitlelerinin anlayışı gayet sınırlıdır. Zekâları azdır unutma güçleri muazzamdır”  “Yalanın büyüklüğü ona inanılmasını sağlayan başlıca faktördür” “Kısacası yalan ne kadar büyük olursa, kitlelerin ona inanma ihtimali o kadar artar”  sözleri HİTLER’E aittir.

             Unutulmamalıdır ki Hitler eğitim düzeyi yüksek Alman toplumunu bile kandırabilmiş ve Almanya’yı felakete sürüklemiştir.


FOTOĞRAF GALERİSİ
2014 OCAK PLAKET
GÜNCEL HABERLER
İNTİBAK DAVASI

Mayıs 2014 gazetemizde de duyurulduğu üzere İstanbul 20.İş Mahkemesinde 6 Mayısta yapılan duruşmaya bilirkişi raporu gelmediğinden bilirkişiye muhtıra çıkarılmasına karar verilerek dava 16.Eylül 2014 tarihine ertelenmişti.

Ancak; Muhtıranın çıkarılıp çıkarılmadığını kontrol için mahkeme kalemine giden avukatımız bilirkişi tarafından raporun dava tarihi olan 6 Mayıstan 2 gün sonra mahkeme dosyasına intikal ettirildiğini görmüştür. On dakikada yapılabilecek bir hesaplamanın 3ay bir haftada yapılamamış olması ama 2 g&u [... Devamını Oku]

OCAK 2014 VEFA VE ŞÜKRAN GÜNÜ

Derneğimi üyeliğinde 20 yılını dolduran vefakâr üyelerimize şükran plaketleri verildi. İstanbul Genel Merkez, An kara, İzmir, Bursa, Adana Lokallerimizde yapılan törenlerle bu yörelerde ikamet eden üyelerimiz plaketlerini almışlar diğer illerimizde ikamet edenlere ise plaketleri gönderilmiştir.

İstanbul Genel Merkez’de yapılan törene Akbank Mensupları Tekaüt Sandığı Vakfımız Müdürü Sn. Koray Pamuk& [... Devamını Oku]

İNTİBAK DAVASI

                   Derneğimizce pilot dava statüsünde açılan intibak davasının 30 Ocak 2014 tarihinde yapılan duruşmasında;

                    Hâkim Dr. Egemen Köylüoğlu dosyanın İstanbul Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı bilirkişi listesinde ismi geçen Sosyal Güvenlik Hukukunda uzman bilirkişiye tevdi ile dava dilekçesi, cevap dilekçesi ve dosya kapsamında bulunan tüm bilgi ve belgelere göre intibak hükü [... Devamını Oku]

20.yıl kutlamaları ve Plaket Törenleri yapıldı

 

İstanbul; Ankara, İzmir, Bursa Dernek Lokallerinde düzenlenen tören ve kokteyllerle dernekte 20 yılını dolduran değerli üyelere şükran plaketleri takdim edilmiştir. Bu yıl 50 üyemiz plaket almaya hak kazanmıştır. Anadolu’da ikamet eden üyelerimize plaketleri birer teşekkür yazısı ile kargo ile takdim edilmiştir. Lokallerde yapılan törenlerimize iştirak eden üyelerimiz memnuniyetlerini ifade etmişlerdir. Beşiktaş Lokalinde yapılan törende Genel Başkan Yıldız Tengiz a&c [... Devamını Oku]

İntibakta Hayal Kırıklığı

Çıkarılan intibak yasası nedeniyle;

                2012 yılında SSK ve Bağ-kur emeklileri gibi Vakıf-Sandık emeklileri de medyada en çok intibak yasasını takip ettiler.

                Bilindiği üzere emeklilik sistemimizdeki yıllar itibariyle meydana gelen uyumsuzluk ve sıkıntıları gidermek ve emekli aylıklarını adil hale getirmek için zaman zaman çalışmalar yapılmış ve yasalar çıkarılmıştır.

     [... Devamını Oku]

Üyelerimiz şükran plâketlerini aldılar

 

Dernek üyeliğinde 20 yılı dolduran üyeler şükran plaketlerini aldılar Ankara, İzmir, Bursa şubeleri lokallerinde düzenledikleri kokteyllerle, İstanbul Merkez, Sabancı Center’da düzenlenen tören ve kokteyl ile değerli üyelere şükran plaketlerini takdim etmişlerdir. Diğer şehirlerde ikamet eden değerli üyelere plaketleri kurye ile gönderilmiştir. Bu yıl 101 üyemiz plaket almaya hak kazanmıştır. Sağlıklı olan ve törenlere iştirak eden üyeler ve [... Devamını Oku]

Sn.M. Rıza Türmen ile TBMM'de platforma dâhil dernekler görüştü

Vakıf-Sandıkların 5510 sayılı kanunun geç.20 maddesi ve 5754 sayılı kanunun 73.maddesi gereğince SGK(Sosyal Güvenlik Kurumu) na devredilmesi ile ilgili Anayasa Mahkemesinin gerekçeli kararı 28.12.2011 tarihli resmi gazetede yayınlanmış. Devrin anayasaya aykırılık oluşturmadığı vurgulanmıştır. “Vakıf-Sandık iştirakçilerinin devir tarihi itibariyle 5510 sayılı kanunun 4.maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında s [... Devamını Oku]

Emekli Bankacı Dernekleri Platformu olarak Eylül ayında SGK ya gönderilen yazımıza gelen cevap aşağıda yayınlanmıştır

Bilindiği üzere, 5510 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesinde, 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamındaki bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, ticaret odaları sanayi odaları, borsalar veya bunların teşkil ettikleri birlikler personeli için kurulmuş bulunan sandıkların iştirakçileri ile aylık veya gelir bağlanmış olanlar ile bunların hak sahipleri herhangi bir işleme gerek kalmaksızın bu maddenin yayımı tarihinden itibaren üç yıl içinde Kurumumuza devredilerek bu kanun kapsamına alınacağı, üç yıllık sürenin ise Bakanlar Kurulu kararı ile en fazla iki [... Devamını Oku]

EMEKLİ BANKACI DERNEKLERİ PLATFORMU

 22 Eylül 2011 Perşembe günü yapılan Emekli Bankacı Dernekleri Platformu toplantısında tüm derneklerin üzerinde mutabık kaldığı bir yazı hazırlanarak T.C Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına gönderilmiştir. Ayrıca bir yazı da Bakan Sn. Faruk Çelik' e iletilmiştir.

ANAYASA MAHKEMESİ KARARINI VERDİ VAKIF-SANDIKLAR SGK DEVİR EDİLECEK

Bakanlar kurulu 2011/1559 kararı ile Vakıf –Sandıkların SGK devredilmesine ilişkin süreyi iki yıl uzatarak 30.04.2013 tarihinde devredilmesini karara bağladı, karar resmi gazetede yayınlandı 

Anayasa Mahkemesi, 30.Mart.2011 tarihinde Banka Sandıkları ile ilgili kararını verdi.
17.04.2008 tarih 5754 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile bazı kanun ve Kanun hükmünde Kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanunun 73.maddesi ve 5510 sayılı 2008 yılı başında yürürlüğe giren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 30.04.2008 tarihind [... Devamını Oku]

EMEKLİYE EK ZAM TARTIŞMASI

Değerli Üyemiz,

Son günlerde görsel ve yazılı basında “SSK ve Bağ Kur emeklilerine SGK tarafından 2000TL civarında bir zam farkı ödenmesi” konusu tartışılmaktadır. SGK ise 2002 ve 2006 yıllarında emeklilere böyle bir eksik ödeme yapılmadığını iddia etmektedir. Bu konuda Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), Ankara Yönetim Kurulu üyesi Nadir Üşekçioğlu adına bir pilot dava açmış ve dava SGK tarafından Yargıtay’a taşınmıştır.

 

Konu Yargıtay’da hen&u [... Devamını Oku]

DERNEĞİMİZİN KURULUŞUNUN 35. YILI KUTLAMALARI İLE PLÂKET TÖRENLERİ YAPILDI

Üyelikte 20 yılını dolduran değerli üyelerimiz şükran plâketlerini aldılar 
 

Örgütlü olabilmenin önemini bilen toplum bilincine sahip yıllardır derneğimize katkıda bulunan üyelerimiz, Genel Merkez ve şubelerinin düzenlediği törenler ve kokteyllerle şükran plaketlerini aldılar. Adana, Ankara, Bursa Şubelerimiz 13-14 Ocak tarihlerinde lokallerinde

İzmir Şubemiz  Salonunda 13 Ocak tarihinde, Genel Merkez 22 Oc [... Devamını Oku]

CHP GENEL BAŞKANI SN. KEMAL KILIÇDAROĞLU İKTİDARIMIZDA İNTİBAK YASASI ÇIKACAK dedi.

12.Ocak.2011 günü Emekli Bankacı Dernekleri Platformunu oluşturan Akbank, Yapı ve Kredi, Vakıfbank, Şekerbank, Dışbank, Anadolu Emlak emekli derneklerinin başkan ve yöneticileri CHP Genel Başkanı Sn Kemal Kılıçdaroğlu’na bir kutlama ve nezaket ziyaretinde bulunuldu.
 

CHP Genel merkezi başkanlık katında gerçekleşen ziyarette önce Genel Başkan yardımcısı Sn İzzet Çetin ile müteakiben Sn Kemal Kılıçdaroğlu ile yapılan görüşmeler çok samimi ve sıcak bir at [... Devamını Oku]

Referandum sonuçları bizler için de önem taşıyor

12 Eylül’de yapılacak anayasa referandumunda biz sandık emeklilerini dolaylı olarak etkileyebilme ihtimali olan bir değişiklik maddesi yer alıyor “Anayasa Mahkemesinin üye sayısının ve yapısının değiştirilmesi”.

506 sayılı SSK kanununun geçici 20’nci maddesi gereğince kurulmuş olan ve AKBANK ve AKSİGORTA emeklileri olarak bizlerin de iştirakçisi bulunduğumuz VAKIF-SANDIKLAR her ne hikmetse bazı iktidarları rahatsız etmektedir. Bunun sebebi Sosyal Güvenlik Kurumları(SGK) arasında en kalitel [... Devamını Oku]

ÇALIŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

Sosyal Güvenlik Kuruluşları Başkanlığı
A N K A R A 

Konu: 15.04.2009- 9 sayılı yazımız 5.05.2009 - 300646 sayılı yazınız Hk: 
İlgi yazımızda da belirtildiği gibi Sosyal Sigortalar Kanununda çeşitli tarihlerde yapılan düzenlemeler yaşama geçirilirken eski emeklilerin aylıklarında intibak yapılmaması haksızlık, eşitsizlik ve adaletsizlikleri de beraberinde getirmiştir.
 
Emekliler aktif sigortalı olduğu süreçte, enflasyon farkı ile hemen hemen aynı ücretleri almış, aynı oranda prim [... Devamını Oku]

20 BİN EMEKLİ BANKACI SGK`YA KARŞI

EMEKLİ BANKACI DERNEKLERİ PLATFORMU
BAŞKANLAR KURULU

1. BAŞKAN         : YILDIZ TENGİZ (AKBANK E.D.BŞK)
2. BAŞKAN YRD : ERKAN KERİMOĞLU (YAPI VE KREDİ BANKASI E.D.BŞK.)
3. BAŞKAN YRD : YAKUP OKATAN (VAKIFBANK E.D. BŞK.)
4. BAŞKAN YRD : İLHAN TÜRKMEN (ŞEKERBANK E.D.BŞK)
ÜYE    : ALİ AKYÜZ (ANADOLU-EMLAK M.VE EM.D.BŞK)
ÜYE    : YAKUP IŞIKSALAN (DIŞBANK E.D.BŞK)
& [... Devamını Oku]

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞINA GÖNDERİLEN "EMEKLİLER ARASINDAKİ MAAŞ ADALETSİZLİĞİ"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’na) gönderilen 15.04.2009 tarihli yazımıza anılan makam tarafından 05.05.2009 / 300646 sayılı yazı ile cevap verilmiştir.  Emekli Bankacı Dernekleri Platformu adına Akbank Emeklileri Derneği’ne gönderilen yazıda özetle; talebimiz için yeni bir yasal düzenleme getirilmesi gerektiği bildirilmektedir.

Emeklilere Müjde!...

‘ İNTİBAK YASA TASARISI DÜZENLENEREK BAŞBAKANLIĞA GÖNDERİLDİ ’

Emekli Ba [... Devamını Oku]

KESİT
İZLENİLDİĞİNİZDEN HABERİNİZ VAR MI?

Teoman BAŞCAN
Teoman BAŞCAN

 Su katılmamış gericiliğin, bağnazlığın, yobazlığın adı “muhafazakârlık” oldu. Ülkeyi yönetenleri dinlediğimiz vakit her şey güllük gülistanlık. Harika bir Türkiye tablosuyla karşılaşıyoruz.

            Oysa bakıyoruz gerçek hiç de öyle değil. Hepimizi kandırıyorlar. Aldatılıyoruz!...Halinden memnun insan sayısı çok az. Herkes kendini haksızlığa uğramış veya mağdur edilmiş görüyor. İsyan ediyorlar.

           “Türkiye sadece Türklerin değildir” söylemine cevap arayanlar Yeni Türkiye’nin kimin Türkiye’si olacağı sorusunu soruyorlar.

             Dolar son sekiz ayın zirvesinde. Paramız mum gibi eriyor. Hayat pahalılaşıyor, yaşam her gün biraz daha zorlaşıyor. Bizi yönetenlere göre durum harika!..,

             Bu harika ülkede ekonomi iyi diye uyutuluyoruz doğalgazdan, elektriğe, akaryakıta iğneden ipliğe her şeye zam geliyor.

            Türkiye İstatistik Kurumunun (TUİK) her yıl açıkladığı “Türkiye Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması”na bakınca ülkemizde yaşayan insanlarımızın durumunun hiç de iyi olmadığını görüyoruz. Milli gelirde orta sınıfın payı düşüyor, gelir dağılımında eşitsizlik daha da büyüyor zengin daha zengin, fakir daha fakir oluyor. 22 milyon yoksul, 48 milyon insan borç içinde oran olarak halkımızın yüzde 65,4 ü borçlu, yüzde 39,7 damı akıtan, rutubetli, pencereleri çürük evlerde yaşıyor, onaracak paraları olmadığını belirtiyorlar.                                               

              Adalet mülkün temelidir. Kuşkusuz Hukuk Devleti de adaletin temelidir. Ancak, ülkemizde yargı bağımsızlığı ortadan kalkmış hukuk devleti satırlarda kalmıştır. Kimsenin hukuka güveni kalmamıştır.

              Yıllardır bir türlü önlenemeyen ve suçlusu da bulunamayan işçi kazalarının süregeldiği ülkemizde Türk-İş tarafından Bursa’da bir otelde düzenlenen İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Eğitim Seminerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik yaptığı konuşmada işçi ölümleri ile ilgili basın ve sendikaları suçladı. Bakan Çelik döneminde 5000 e yakın işçi ölürken Çelik Sendikaların 1.Mayısı Taksimde kutlamak için gösterdiği ısrarı iş güvenliği ile ilgili göstermediğini savundu.

               Çalışma ve Sosyal güvenlik Bakanlığının Temmuz ayı istatistiklerine göre kayıtlı 12 milyon 287 bin işçinin 1 milyon 189 bini sendika üyesi. Başka bir deyişle kayıtlı işçilerin sadece yüzde 9,7 si sendikalı. Bu sendikalı işçilerin de ancak 746 bini toplu iş sözleşmesi hakkından yararlanabiliyor. Geriye kalan 443 bin işçinin sendikaları toplu iş sözleşmesi bağıtlayamıyor. Ülkemizde Çalışma yaşamının ve sendikalaşmanın bu yaman çelişkisi ortada dururken, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç “iş kazalarına baktığımızda feryat edecek çok büyük bir şey yok” diyor. Demek ki Yeni Türkiye’de işçi hayatından daha ucuz bir şey yok.

              Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik geçtiğimiz günlerde normal emeklilik ve bireysel emeklilik dışında “tamamlayıcı emeklilik” sistemini getirmeyi hedeflediklerini açıkladı. Açıklamaya göre ikinci emekli aylığı almak isteyen vatandaş bunu için prim ödeyecek devlet de katkıda bulunacak.

              Bunun benzeri uygulama “Bireysel emeklilik” sistemi olarak zaten var. Zar zor geçinen insanlar maaşının yüzde 15-20 sini daha prim olarak 30-40 sene ödeyecek 65 yaşında ikinci emekli aylığı alacak. Tam bir masal.

              Geçmiş yıllarda Ülkemizde zorda olan sosyal güvenlik kurumlarını kurtarma çalışmalarında süper emeklilik yasası ile çalışanlar aldatılmış kandırılmış yüksek primler ödeyerek süper emekli olacağını zannetmiş ancak yasa iptal edilmiş ne yüksek maaş ne de primlerini geri alabilmişlerdir. Sadece havalarını almışlardır. Tarih tekerrürden ibarettir diye boşa söylememişler.

              Bir toplumu sorunsuz yönetmenin en kestirme yolu toplumu eğitimden yoksun bırakmak ya da çağdışı eğitimle oyalayıp cahil cenneti yapmaktır. Bu gün özgür eğitim adı altında kandırılmakta ve aldatılmaktayız. Bu eğitimle sorgulamayan irdelemeyen sorun yaratmayan toplum hedeflenmektedir.

             “Büyük halk kitlelerinin anlayışı gayet sınırlıdır. Zekâları azdır unutma güçleri muazzamdır”  “Yalanın büyüklüğü ona inanılmasını sağlayan başlıca faktördür”                                                   “Kısacası yalan ne kadar büyük olursa, kitlelerin ona inanma ihtimali o kadar artar”  sözleri HİTLER’E aittir.

             Unutulmamalıdır ki Hitler eğitim düzeyi yüksek Alman toplumunu bile kandırabilmiş ve Almanya’yı felakete sürüklemiştir.


ETKİNLİKLER

30.03.2011
AKÇAKOCA TURU
29 MAYIS 2011 Siz saygıdeğer konuklarımızı 06:30 Bakırköy Regata Otoparkı – 07:00 Beşiktaş yıldız camii – 07:30 Kadıköy Evlendirme Dairesi Otoparkı –önünden hareket ederek Karadeniz’in gözde kasabası

30.03.2011
DÜZCE GÜZELDERE ŞELALESİ TURU
22 MAYIS 2011 Siz saygıdeğer konuklarımızı 06:30 Bakırköy Regata Otoparkı – 07:00Beşiktaş yıldız camii – 07:30 Kadıköy Evlendirme Dairesi Otoparkı –önünden hareket ederek Düzce’ye doğru bir yolculuk

30.03.2011
ESKİŞEHİR ve FRİG VADİSİ
Porsuk Çayı – Yazılıkaya – Odunpazarı – Seyitgazi – Kümbet Köyü 30 NİSAN - 01 MAYIS 2011 1.    Gün : Sabah 06:15BakırKöy Regatta önü, 06:30 Dolmabahçe saat

30.03.2011
BATI KARADENİZ - ILGAZ TURU
Safranbolu-Yörük köyü-Arasta-Tarihi konaklar-Amasra-Devrek – Ilgaz – Kastamonu  03 – 05 HAZİRAN 2011     1. Gün: Sabah 07:00 Bakırköy Regatta, 07:45 Beşiktaş Yıldız camii

30.03.2011
EDİRNE TURU
03 NİSAN 2011 Sabah 06:30 Kadıköy evlendirme dairesi 07:15 Beşiktaş Yıldız camii önü, 08:00 Bakırköy Regatta önünden hareketle Edirne’ye yola çıkıyoruz, vardığımızda Eski Cami ve Yazıları, Rüstempaşa

30.03.2011
KARADENİZ TURU
Kastamonu – Sinop – Ordu – Boztepe – Trabzon – Sümela – Uzungöl – Haldizen – Ayder – Artvin – Amasya – Çorum – Hattuşaş – Safranbolu 03 – 10 HAZİRAN

30.03.2011
GAP TURU
UÇAK İLE GAP TURU   HATAY – GAZİANTEP – ŞANLIURFA – MARDİN MİDYAT – HASANKEYF – DİYARBAKIR – ADIYAMAN 11 - 15 MAYIS 2011 Program : 1.      Gün: Sabah 06:00’da

30.03.2011
BALKANLAR TURU
GÖNÜL DURAKLARIMIZ  BALKANLAR…   KOSOVA – MAKEDONYA – ARNAVUTLUK – KARADAĞ – HIRVATİSTAN – BOSNA HERSEK 16 – 23 NİSAN 2011 Program : 1.      
FAYDALI LİNKLER
cheap nfl authentic jerseys cheap nfl jerseys cheap nfl jerseys for sale cheap nfl jerseys online cheap nfl jerseys wholesale cheap nike nfl jerseys cheap nike nfl jerseys wholesale wholesale nfl jerseys wholesale nfl jerseys from china wholesale nike nfl jerseys wholesale nfl football jerseys cheap wholesale nfl jerseys wholesale nfl jerseys free shipping wholesale nfl nike jerseys cheap nike nfl jerseys free shipping cheap nfl jerseys from china china wholesale nfl jerseys cheap nfl jerseys nike cheap nfl jerseys china wholesale nfl jerseys cheap cheap nfl jerseys cheap nfl jerseys authentic cheap nfl jerseys free shipping cheap nfl jerseys usa cheap nfl nike jerseys cheap nike nfl jerseys discount nfl nike jerseys nike nfl jerseys wholesale wholesale nfl jerseys wholesale nfl jerseys supply cheap jerseys from china cheap authentic nfl jerseys cheap jerseys free shipping cheap nfl jerseys china cheap nfl jerseys from china cheap jerseys online cheap nba basketball jerseys cheap nba jerseys free shipping cheap nfl jerseys cheap nike jerseys china cheap nike nfl jerseys free shipping cheap nike nfl jerseys wholesale cheap nhl jerseys from china cheap replica jerseys wholesale cheap jerseys china wholesale jerseys free shipping wholesale jerseys supply wholesale jerseys wholesale mlb jerseys wholesale nfl jerseys wholesale nike jerseys cheap soccer jerseys wholesale soccer jerseys wholesale baseball jerseys wholesale cheap jerseys wholesale nfl jerseys cheap wholesale nfl jerseys china wholesale nfl jerseys free shipping wholesale nfl nike jerseys wholesale nike nfl jerseys cheap nba jerseys china cheap nfl jerseys nike cheap nike nfl jerseys china cheap china jerseys cheap nba jerseys from china nfl jerseys cheap cheap nfl jerseys online cheap jerseys china cheap wholesale authentic jerseys cheap nfl jerseys authentic cheap mlb jerseys china cheap jerseys nba jerseys cheap cheap jerseys online free shipping cheap nfl authentic jerseys cheap nfl jerseys wholesale cheap authentic jerseys cheap hockey jerseys cheap nike nfl jerseys cheap nba jerseys cheap replica nfl jerseys nhl jerseys cheap cheap jerseys wholesale cheap jerseys china free shipping cheap wholesale nfl jerseys cheap nhl jerseys free shipping cheap nfl jerseys free shipping cheap mlb jerseys cheap nike jerseys cheap jerseys from china free shipping cheap authentic jerseys from china cheap retro nba jerseys cheap jerseys china wholesale cheap authentic jerseys free shipping cheap nba authentic jerseys cheap jerseys nfl nfl cheap jerseys cheap mlb jerseys from china cheap custom jerseys