akemder
YÖNETİM KURULU

 YILDIZ TENGİZ (Başkan)
1950 İstanbul doğumlu. Evli iki çocuk annesi. 1968 senesinde Mecidiyeköy Şubesinde memur olarak iş hayatına başladı. Çeşitli şubelerde ve kademelerde görev aldı. 1994 senesinde Akbank T.A.Ş. Selimiye Şube Müdürlüğünden emekliye ayrıldı
1996 senesinden bu yana Dernek yönetiminde görev yapmaktadır..
 
 
TEOMAN BAŞCAN (Başkan Yardımcısı)
 1951 doğumlu, evli bir çocuk babasıdır.İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi mezunudur. 1978- 1987 yılları arasında Akbank Teftiş Heyeti Reisliğinde Müfettiş olarak görev yaptı. 1987-1988’de Galata- İstanbul Şubesinde Müdür Yardımcılığı, 1988-2003’de muhtelif şubelerde idarecilik görevinin yanı sıra Eğitim Müdürlüğü kurslarında öğretim görevlisi olarak görev yaptı. 2003’ de Bakırköy / İstanbul Şubesi Müdürlüğünden emekli oldu. 2006 yılından itibaren Akbank Emeklileri Derneği Genel Merkezi Yönetim Kurulunda görev yapmaktadır.
 
 
    
GONCA ERGİN DAVULCU (Genel Sekreter)

1964 doğumlu, evli. 1982 yılında Akbank T.A.Ş Tekaüt Sandığı Vakfında iş hayatına başladı. 2.Müdür olarak ifa ettiği görevinden 2009 yılında emekli oldu.

2015 Mayıs ayı itibariyle Akbank Emeklileri Derneği Yönetim Kurulunda görev yapmaktadır.

 
 ABDURRAHMAN HADUTOĞLU(SAYMAN)
1945 yılında Reyhanlı-Hatay' da doğdu. İktisadi Ticari İimler Yüksek Okulundan mezun oldu. 1970 yılında Akbank' ta işe başladı.
Çeşitli kademelerde görev yaptıktan sonra 1994 yılında Bomonti Şubesi müdürlüğünden emekli oldu. İki çocuk sahidir.
2015 Mayıs ayı itibariyle Akbank Emeklileri Derneğinde görev yapmakta.
 
 

ZUHURİ ÖGE ( Üye)

1953 Gümüşhane doğumlu. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İşletme- Maliye mezunu .Evli 1977 senesinde Akbank T.A.Ş. Hasırcılar Şubesinde stajyer memur olarak iş hayatına başladı., Sırasıyla Sultanhamam Şubesinde ,Genel Müdürlük Bünyesinde bulunan Döviz Pozisyon Müdürlüğü ,Döviz Fon Yönetimi Müdürlüğü, Hazine Operasyon Müdürlüklerinde çeşitli kademelerde görev aldı. 2008 senesinde Hazine Operasyon Müdürlüğünden Yönetici olarak emekliye ayrıldı..

19.04.2017 tarihinden itibaren Dernek yönetiminde görev yapmaktadır

  
 

 

NECLA UÇAR (üye)

1956 Gaziantep doğumlu. Evli iki çocuk annesi 1977 yılında Akbank T.A.Ş. Elektronik Hesap Merkezi kontrol servisinde iş hayatına başladı. 1985 yılında Akbank Kanlıca şubesine tayin oldu. Daha sonraki yıllarda çeşitli şubelerde ve kademelerde görev aldı. 1997 yılında Rumeli caddesi şubesinden emekliye ayrıldı. 1997 yılından itibaren çeşitli bankaların şubelerinde görev aldı. 2004 yılında Müdür yardımcılığı görevinden ayrıldı.

 
 

MÜBECCEL BENİAN  ( Üye)

1959 İstanbul doğumlu. Evli 1 çocuk annesi 1978 senesinde Akbank Elektronik Hesap Merkezinde  iş hayatına başladı . 1998 yılında Sabancı Center Mekanizasyon Müdürlüğünden emekli oldu.
 
 
DENETİM KURULU
   GÜRHAN BEDESTENLİOĞLU (Denetçi)
 
1943 İstanbul doğumlu Evli iki çocuk babası. Lise mezunu.1968 yılında Akbank T.A.Ş. Tokat Şubesinde memur olarak göreve başladı.Çeşitli şube ve kademelerde görev yaptı. 1990 yılında Akbank T.A.Ş. Beyoğlu Şubesinden Şifre Amiri olarak emekliye ayrıldı.Serbest çalışmaktadır. Önceki yıllarda Akbank Emeklileri Derneği Yönetim Kurulunda görev almış, halen Akbank Emeklileri Derneği Genel Merkezi Denetim Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. 
 

 H.SULHİ AYGAR (Denetçi)

1945 İstanbul doğumludur. 1970 yılında Akbank ta iş intisap etmiştir. Um. Müdürlükte istihbarat  Md., Bahçekapı ,Şişli ve Galata şubelerinde İstihbarat  II.Müd. olarak çalışmış, Bilahare Paşabahçe ve Topçular Şb. müdürlüğü yapmıştır. 1994 tarihinde emekli olmuştur. Uzun süre Akbank Emeklileri Derneğinde yönetim Kurulu üyesi olarak çalışmıştır.

2017 Nisan ayı itibariyle Dernek Denetim Kurulu üyesidir.

 NİHAL GÜLENDAM(Denetçi)
 
30.08.1950 İstanbul doğumlu. 1970 tarihinde Akbank Bankalar Cd.Şubesinde işe başladı. Dış İşler Müdürlüğü, Beyoğlu Şb. Gayrettepe ve Galata Şb. Kambiyo servisinde 2.Müdür olarak görev yaptı. 1991 yılında emekliye ayrıldı.
 
2015 Mayıs ayı itibariyle Akbank Emeklileri Derneği Denetim Kurulunda görev yapmaktadır.