Yeni Üye Kayıt Formu

Üye kayıt işlemleri için ekli dosyanın okunaklı şekilde doldurulduktan sonra 2 adet vesikalık fotoğraf ve Nüfus cüzdanı fotokopisiyle birlikte derneğimize kargo edilmesi gerekmektedir. 

Adres: Sinanpaşa Mah. Beşiktaş Cad. 23 Kat:6 Beşiktaş - İstanbul

Üye kayıt formu (.doc) -> Formu İndir

Hits: 8325